Upplösning

Upplösningen av tryckdata fastställer till en stor del produktens tryckkvalitet. För en hög detaljnoggrannhet ("skärpa") lägger du in i dina tryckdata respektive angiven upplösning. Dessa hittar du under "datahänvisningar" på produktsidorna i vår onlineshop.

DET VIKTIGASTE MED ETT ÖGONKAST:

  • Upplösning: minst 300 dpi
  • Upplösning vid affischer och posters: minst 200 dpi
  • Upplösning vid displayer, banderoller, flaggor, plots, figurskärmar, PVC-banderoller, spännramar samt bordsflaggor med minst 150 dpi vid originalstorlek

Vilken upplösning kräver mina tryckdata?

I princip gäller för de flesta tryckprodukter riktvärdet 300 dpi vid originalstorlek – både för tryckdata-dokument men även för integrerade bilder. Framför allt vid produkter i storformat kan det angivna värdet avvika: Eftersom ju större avståndet är mellan motiv och betraktare, desto mindre kan upplösningen vara.

Upplösning för affischer och utvalda reklamsystem

Affischer och posters skall vara upprättade med minst 200 dpi vid originalstorlek och reklamsystem som displayer, banderoller, flaggor, plots, figurskärmar, PVC-banderoller, spännramar samt bordsflaggor med minst 150 dpi vid originalstorlek. Beakta även här uppgifterna under "Dataanvisningar" på produktsidorna i vår Onlineshop.

Optimalt i förhållande till låg upplösning

En upplösning på 300 dpi är optimalt för tryck.
En upplösning på 72 dpi passar bara i begränsad omfattning för tryck.

Skalindelning och interpolation

Upprätta alltid ditt tryckdata-dokument i önskad utmatningsstorlek, alltså i skala 1:1. Samma sak gäller för infogade bilder. Undvik att konstgjort förstora bilder genom interpolation/förstoring i efterskott. Detta kan leda till kvalitetsförluster i trycket.