Beskärning

Beskärning, även kallat för inskärning, betecknar kanten, som sträcker sig utanför trycksakens slutformat och som tas bort av skärmaskinen.

DET VIKTIGASTE MED ETT ÖGONKAST:

  • Beskärning: runtom 2 mm (om inte annat har angetts)
  • Säkerhetsavstånd: 4 mm till slutformat (om inte annat har angetts)

Lägg till en beskärning i dina tryckdata runtom på 2 mm, om inte annat har angetts.

Beskärning betecknar kanten, som sträcker sig utanför trycksakens slutformat och som tas bort av skärmaskinen.

Varför är beskärning nödvändigt?

Vid tillskärning av slutformatet kan det inträffa avvikelser på upp till en millimeter.

Beskärningen ger därför spelrum för möjliga skärningsdifferenser.

Säkerhetsavstånd för viktiga design-element

Viktig grafisk- och textinformation, som inte får tillskäras,skall placeras minst 4 mm från slutformatet, om inte annat har angetts.

Lägger man till beskärningen, skall dessa element ligga minst 6 mm borta från kanten på tryckdata-dokumentet.

Säkerhetsavståndet ser till att att ingen viktig grafisk- eller textinformation skärs ut.

Märkningar och hjälplinjer

Du kan gärna för utformning av din tryckprodukt i layoutprogrammet använda motsvarande märkningar och hjälplinjer (t.ex. skär-, fals- eller passmärkningar). Vid export av tryckdata-filen får dessa dock inte ges ut.

Skulle det av programtekniska skäl inte vara genomförbart, lägger du bara till passmärken vid upprättande av tryckdata.