BESKÄRNING

2 mm beskärningsmarginal runtom i dokumentet (om inget annat anges)

med datakontroll:

Vid beställningsalternativet ”med datakontroll” kontrolleras om tillräcklig beskärning har gjorts. 

Vid behov kommer vi att kontakta dig.

utan datakontroll:

Om produkten beställs ”utan datakontroll”, producerar vi automatiskt utan föregående granskning. Data utan beskärning eller med ett pappersvitt utfall, anpassas automatiskt, om så är möjligt. Vi kan därigenom inte utesluta en förändring av layouten (t ex skalning eller distorsion).

allmänna anvisningar

Beskärningsmarginalen ger ett spelrum vid skillnader i skärningen av trycksaker i produktionen. 

Papper är ett naturligt material som påverkas av miljöfaktorer som exempelvis temperatur och fuktighet, och därför kan variationer förekomma. Vid den slutgiltiga beskärningen kan därför avvikelser på upp till en millimeter förekomma. Observera att dessa differenser även kan påverka foldrar och deras falsning. 

Vi rekommenderar att du placerar all viktig information och text som inte får beskäras minst 4 mm från kanten i slutformatet.

När du skapar en PDF-fil har du i professionella layoutprogram möjlighet att inkludera olika skärmärken och passmärken. Om det är möjligt ber vi dig dock skapa dina dokument utan skärmärken och passmärken. Om det av programtekniska orsaker inte går att undvika att inkludera markörer eller hjälptecken, ber vi dig att bara ställa in skärmärken.

Sammanfattning:

  • Beakta att beskärningen kan variera upp till 1 mm.
  • Skapa dina tryckdata utan skärmärken och passmärken.
  • Placera text och annan viktig information som logotyper, adresser, texter m.m. på ett avstånd av minst 4 mm från kanten.