Beskärning & säkerhetsavstånd

Beskärning, även kallat för inskärning, betecknar kanten, som sträcker sig utanför trycksakens slutformat och som tas bort av skärmaskinen. Slutformatet inklusive beskärning kallas (hos oss) dataformat. Utan den tillagda beskärningen kan det hända, att det efter tillskärningen kvarstår vita ränder av papper (blixtar) vid kanten. För att undvika detta, ska alla element som sträcker sig till kanten av slutformatet, skjuta ut över detta och även fylla i beskärningen.

DET VIKTIGASTE MED ETT ÖGONKAST:

  • runtom 2 mm (om inte annat har angetts)
  • låt utformningsbara element löpa ut till kanten av dataformatet, så fyll även i beskärningen

Lägg till en beskärning i dina tryckdata runtom på 2 mm, om inte annat har angetts. Detta bör inte bara vara färglöst, men ha samma färg som designen på kanten av slutformatet. Om det till exempel finns ett (bakgrunds-) element direkt i kanten av ditt tryckmotiv, bör det också vara synligt i beskärningen. Därvid får inget viktigt bildinnehåll sticka ut över slutformatet, eftersom detta kan beskäras.

Beskärning betecknar kanten, som sträcker sig utanför trycksakens slutformat och som tas bort av skärmaskinen.

Varför är beskärning nödvändigt?

Vid tillskärning av slutformatet kan det inträffa avvikelser på upp till en millimeter.

Beskärningen ger därför spelrum för möjliga skärningsdifferenser.

Säkerhetsavstånd för viktiga design-element

Viktig grafisk- och textinformation, ska placeras minst 4 mm från slutformatet, om inte annat har angetts.

Lägger man till beskärningen, skall dessa element ligga minst 6 mm borta från kanten på tryckdata-dokumentet.

DET VIKTIGASTE MED ETT ÖGONKAST:

  • 4 mm till slutformat (om inte annat har angetts)

Observera att produkter som kataloger eller broschyrer med spiralbindning kan kräva större säkerhetsavstånd.

Mer information finns i databladet för motsvarande produkt.

Säkerhetsavståndet ser till att att ingen viktig grafisk- eller textinformation skärs ut.

Märkningar och hjälplinjer

Du kan gärna för utformning av din tryckprodukt i layoutprogrammet använda motsvarande märkningar och hjälplinjer (t.ex. skär-, fals- eller passmärkningar). Vid export av tryckdata-filen får dessa dock inte ges ut.

Skulle det av programtekniska skäl inte vara genomförbart, lägger du bara till passmärken vid upprättande av tryckdata.