Datacheck

Låta kontrollera tryckdata

Vill du låta kontrollera dina tryckdata, har du under beställningsprocessen möjligheten att på produktsidan, begära vårt extra alternativ datacheck.

Vid denna kostnadspliktiga tjänst kontrollerar vi dina tryckdata enligt fastställda kriterier och gör, om det är möjligt, anpassningar (t.ex. Lägger vi till beskärning som fattas). Kan dina tryckdata inte användas, kontaktar vi dig per E-mail. Produktionen startar efter att du har korrigerat tryckdata.

Beakta, att rättskrivnings- och sättningsfel inte kontrolleras av oss.

Fördelarna med datacheck med ett ögonkast:

  • Professionell kvalitetscheck efter faststälda kriterier
  • Stöd vid korrektur av tryckdata
  • Underrättelse vid optimeringsbehov

Vad kontrolleras i datacheck?

Upplösning

Är upplösningen tillräcklig?

Beskärning

Är beskärningen upplagd?

Format/formatavvikelser

Stämmer formatet överens i dina tryckdata med formatet i din produkt som du har beställt i Onlineshop?

Kommentarer/formulärfält

Finns kommentarer tillgängliga?
Lösning: Alla kommentarer kasseras.

Finns ifyllda formulärfält tillgängliga?
Lösning: Innehållet i formulärfälten omvandlas till tryckbart innehåll.

Typsnitt

Är alla typsnitt inbäddade eller omvandlade i vägar?

Beakta att anpassningen av tryckdata kan ha inflytande på produktions- och leveranstiden, om de kontrollerade kriterierna inte överensstämmer med våra datakrav.