Viklinjer/fiberriktning

Viklinjer

I våra malldokument för foldrar är de ställen där papperet kommer att falsas försedda med hjälplinjer (viklinjer), som underlättar för dig vid framtagningen av layouten. Tyvärr kan vi inte kontrollera dina tryckfiler när det gäller korrekt placering på de olika sidorna resp. viklinjerna.

Fiberriktning

Inom pappersindustrin beskriver papperets fiberriktning orienteringen av massafibrer i den färdiga produkten.

Tyvärr kan vi inte alltid ta hänsyn till papperets fiberriktning vid positioneringen på våra kombinerade tryckformar. Under vissa omständigheter går det inte att undvika att fibrerna bryts en aning vid falsning.

Sammanfattning:

  • Viklinjer kan inte kontrolleras.
  • Vi kan tyvärr inte alltid ta hänsyn till fiberriktningen
  • Lätt brytning vid falsning går inte att utesluta.