Färgapplicering

de-DE Den totala färgappliceringen beräknas som summan av färgkanalerna.

Maximal färgapplicering

Den maximala färgappliceringen anger summan av de enskilda färgkanalerna, som maximalt kan appliceras i tryckprocessen beroende på produktionstid och papper/tryckämnen.
En för hög färgapplicering i trycket leder till färgavlagringar på nästa ark på grund av den ökade torkningstiden.

Våra rekommendationer för maximal färgapplicering lyder:

  • Bestruket papper: 330 %
  • Obestruket papper: 300 %
  • Snabbtryck: 260 %
Den totala färgappliceringen beräknas som summan av färgkanalerna.

Exempel:

Mörkgrön yta med sammansättningen 100 % cyan, 40 % magenta, 100 % yellow och 60 % svart


Färgapplicering = 100 % C + 40 % M + 100 % Y + 60 % K = 300 %

Minimum färgapplicering

En för liten färgapplicering leder till, att färgen på tryckprodukten beroende på tryckförfarande och tryckämne knappast eller inte alls kan identifieras. Därför rekommenderar vi en minimum färgapplicering på ca. 3 till 5 % per färgkanal, där en färg kan sammansättas från en enskild färgkanal (t.ex 5 % cyan, 0 % magenta, 0 % yellow, 0 % svart).

En för låg färgapplicering leder i trycket till, att färgen knappast eller inte alls kan identifieras.

Exempel:

Rosa ytor med sammansättningen 5 % cyan, 5 % magenta, 0 % yellow och 0 % svart


Färgapplicering = 5 % C + 5 % M + 0 % Y + 0 % K = 10 %

Generellt rekommenderar vi att hålla, vid normal produktionstid en maximal färgapplicering på 300 %.

För snabb- och expressuppdrag bör du inte överskrida en maximal färgapplicering på 260 %. Annars är det inte möjligt att eliminera, att färgen kladdar av sig på nästa ark på grund av de korta torkningstiderna..