Maximal färgapplicering

Den maximala totala färgappliceringen beräknas som summan av de enskilda färgkanalerna:
Färgapplicering = C + M + Y + K 

Exempelvis vid tryckning av en mörkbrun yta med följande värden: 
80 % cyan, 100 % magenta, 100 % gult och 50 % svart. 

Den totala färgappliceringen beräknas enligt följande: 
80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 % 

Produktionstekniskt är en maximal färgapplicering på 330 % möjlig (”ISO Coated v2“, vid bestruket papper). För obestruket papper (”PSO Uncoated“) ligger gränsen på max. 300 %. Du är dock på den säkra sidan, om du använder maximalt 300 % för både bestruket och obestruket papper. Vid höghastighets- och expressalternativen bör du till och med reducera färgappliceringen till 260 % för att det ska vara idealiskt, eftersom det vid hög färgapplicering och korta torktider inte kan uteslutas, att färgen kladdar av sig på nästa tryckark.

Sammanfattning:

  • Färgapplicering maximalt 300 %
  • Samma färgvärde kan återges på olika sätt på olika papperstyper (offsetpapper, konsttryckpapper).