Kommentarer & formulärfält

Kommentarer

Kommentarer, som finns med i tryckdata-PDF, raderas automatiskt från trycket och trycks inte.

Formulärfält

Innehåll i formulärfälten i PDF, som är avsett för ifyllning av namn, adress, telefonnummer, omvandlas till normalt sidinnehåll och trycks inte.