Kommentarer/formulärfält

Med kommentarer menas information som bara visas i PDF-filer, exempelvis vid redaktionella korrekturer. Kommentarerna kommer dock att raderas automatiskt före tryckningen, och kommer således inte att tryckas.

PDF-filer kan också skapas som elektroniska formulär, vilket gör det möjligt att fylla i ytterligare uppgifter i s.k. formulärfält , t ex namn, adress, telefon, etc. som ofta används vid visitkort för företag. Innehållet i sådana fält övertar vi i tryckfilen, så att de kommer med vid tryckningen.

Sammanfattning:

  • Kommentarer raderas och kommer inte att tryckas
  • Innehåll i formulärfält kommer med vid tryckningen