Rörelseriktning

Vid industriellt tillverkat papper beskriver rörelseriktningen fibrernas placering. Inom ramarna för tryckproduktionen försöker vi att ta hänsyn till rörelseriktningen i pappret. Dock kan vi inte utesluta en lätt brytning vid falsen hos tryckprodukter.