Läsriktning

När du skapar tryckdata i layoutprogrammet är det viktigt, att observera läsriktningen och/eller falsningen av ditt tryckmotiv och att anpassa sidorna i enlighet därmed. Annars kan motivet vara upp och ner på en sida av den färdiga produkten.

 

Nedan hittar du följande produktexempel för datautformning:

Därför är läsriktningen för tryckmotivet viktig

Vid produktion trycks först en sida av den önskade produkten. Därefter vrids materialet runt den vertikala axeln, jämförbart med att vrida en boksida. Efteråt trycks baksidan. Dessa tekniska processer kan leda till oväntade förlopp beroende på läsriktningens orientering. Detta gäller särskilt för produkter, där läsriktningen ska vara olika på båda sidor. 

 

 

Exempel: Vykort med stående format och motiv fram och 

bak med den klassiska ryggen i liggande format.

Vad du bör tänka på, när du skapar tryckdata, se följande användningsexempel.

Flyers

Flyers (stående format)

Tryckprodukt

Det enklaste exemplet är förmodligen en tvåsidig flyer med samma läsriktning: Tryckmotivet ska vara i linje på fram- och baksidan i stående format och texten ska löpa från vänster till höger.

Tryckdata-PDF

Ordna sidorna stående i tryckdata. Detta är standardinställningen för nästan alla layoutprogram. Din tryck-PDF ska se ut som bilden ovan.

Flyers (liggande format)

Tryckprodukt

Dubbelsidiga flygblad med samma läsriktning i liggande format: Tryckmotivet ska vara i linje på fram- och baksidan i liggande format och texten ska löpa från vänster till höger.

Tryckdata-PDF

Skapa sidorna i layoutprogrammet med varandra och i liggande format. 

Anvisning: Våra flyerförlagor är endast tillgängliga i stående format. Du kan fortfarande använda dem. Konvertera helt enkelt förlagan till liggande format; för InDesign, till exempel, använd menyn Arkiv - Nytt dokument - Orientering 

Viktigt: Skapa sidorna i layoutprogrammet som visas ovan. Vrid inte tryck-PDF efteråt.

Flyers med olika läsriktningar

Tryckprodukt

Tryckmotiv och text på tvåsidigt tryckta flyers är ordnade annorlunda: På framsidan visas det skapade motivet som panorama i liggande format. Texten på baksidan är ordnad i stående format.

Tryckdata-PDF

Lägg de båda sidorna i layoutprogrammet med varandra och i stående format. Blanda inte stående- och liggande format

Observera, att läsriktningen på sidan 1 i exemplet nu går från topp till botten. 

Tips: Vrid för att utforma framsidan i liggande format i InDesign dokumentet med hjälp av menyn Visa - Tryckark Så du kan utforma, utan att vrida huvudet. När sidan är klar, vrid den tillbaka för export i stående format.

Foldrar

Sexsidiga foldrar (sicksackfals, stående format)

Tryckprodukt

Denna sexsidiga flyer ska bearbetas i sicksackfals. Flyern har samma läsriktning på alla sidor.

Tryckdata-PDF

Skapa de ihopmonterade yttre och inre sidorna i layoutprogrammet. Dessa falsas två gånger efter tryckning. 

Exempel: För en folder i det slutliga formatet A 65 (9,9 x 21 cm) är de övergripande måtten på de senare falsade yttersidorna och inre sidorna i tryckdata 30,1 x 21,4 cm. Detta framgår av den runtom nödvändiga beskärningen på 2 mm och den tredubbla bredden på slutprodukten. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm totalbredd 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totalhöjd 

Observera vid utformning, att titelsidan (1) är anordnad på höger sida.  På den nedre monterade insidan är de inre liggande sidorna anordnade med ryggsidan (6). 

Anvisning: Beroende på vald falstyp varierar ryggsidans position. När det gäller rullfals, motsvarar ryggsidan till exempel mitten på titelsidan (se följande avsnitt).

Sexsidiga foldrar (rullfals, stående format)

Tryckprodukt

Denna sexsidiga flyer ska bearbetas i rullfals. Flyern har samma läsriktning på alla sidor.

Tryckdata-PDF

Skapa de ihopmonterade yttre och inre sidorna i layoutprogrammet. Dessa falsas två gånger efter tryckning. 
 
Exempel: För ett vikt kort i det slutliga formatet A 65 (10 x 21 cm) är de övergripande måtten på de senare falsade yttersidorna och inre sidorna i tryckdata 30,1 x 21,4 cm. Emellertid blir de tre delarna olika stora i en monterad sida, på grund av den valda rullfalsen. Beskärningen utgör 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm totalbredd 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totalhöjd 

När du utformar, se till att titelsidan (1) är på utsidan, till höger om baksidan (6). På den nedre monterade insidan är de inre liggande sidorna anordnade 

Anvisning: Beroende på vald falstyp varierar ryggsidans position. Vid sicksackfals, till exempel, motsvarar baksidan den nedre högra innersidan (se föregående avsnitt).

Sexsidiga foldrar inklusive svarskort (sicksackfals, stående format)

Tryckprodukt

Denna sexsidiga flyer ska bearbetas i sicksackfals. Detta bör dock innehålla ett svarskort, som skickas med posten och har en annan läsriktning.

Tryckdata-PDF

Skapa de ihopmonterade yttre och inre sidorna i layoutprogrammet. Dessa falsas två gånger efter tryckning. 

Exempel: För en folder i det slutliga formatet A 65 (9,9 x 21 cm) är de övergripande måtten på de senare falsade yttersidorna och inre sidorna i tryckdata 30,1 x 21,4 cm. Detta framgår av den runtom nödvändiga beskärningen på 2 mm och den tredubbla bredden på slutprodukten. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm totalbredd 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totalhöjd 

Observera vid utformning, att titelsidan (1) är anordnad på höger sida. Baksidan (6) finns på den undre monterade innersidan helt till höger och bildar svarskortet på sidan 5. 

Tips: Vrid dokumentet för utformning av framsidan i stående format i InDesign, med hjälp av menyn Visa> Rotera uppslag; så att du kan utforma utan att vrida på huvudet. När sidan är klar, vrid den tillbaka för export i stående format.

Vykort

Vykort (liggande format)

Tryckprodukt

För vykort är ryggen faktiskt alltid orienterad i liggande format. I detta fall är tryckmotivet på framsidan också i linje med det liggande formatet.

Tryckdata-PDF

Ordna sidorna i layoutprogrammet med varandra och i liggande format. 

Måtten för ett standardvykort i A6-format är 10,5 cm i höjd och 14,8 cm i bredd. I tryckdata bör man lägga en beskärning på 2 mm per sida och, då blir den 10,9 x 15,2 cm.

Vykort med olika läsriktningar

Tryckprodukt

För vykort är ryggen faktiskt alltid orienterad i liggande format. I detta fall är motivet på framsidan också i linje med det stående formatet.

Tryckdata-PDF

Lägg de båda sidorna i layoutprogrammet med varandra och i själva format. Blanda inte stående- och liggande format

Observera, att båda sidorna har olika läsriktningar. Om du skapar båda i stående format, visas baksidan roterad 90° grader. När du skapar sidorna i liggande format, är läsriktningen på framsidan annorlunda. 

Anvisning: Våra vykortsförlagor är endast tillgängliga i liggande format. 

Tips: Vrid dokumentet för att utforma sidan med olika läsriktning i InDesign med hjälp av menyn Visa - Tryckark Så du kan utforma, utan att vrida huvudet. När sidan är klar, vrid den tillbaka för export i ursprungligt format.

Vikta kort

Fyrsidiga vikta kort (liggande format)

Tryckprodukt

De yttre och inre sidorna på de vikta korten är i samma linje. Man kan slå upp kortet som en boksida resp. vända kortet och överallt hitta samma läsriktning.

Tryckdata-PDF

Skapa de ihopmonterade yttre och inre sidorna i layoutprogrammet och i liggande format. Dessa falsas i mitten efter tryckning. 

Exempel: För ett vikt kort i det slutliga formatet A 65 (21 x 10,5 cm) är de övergripande måtten på de senare falsade yttersidorna och inre sidorna i tryckdata 42,40 x 10,90 cm. Detta framgår av den runtom nödvändiga beskärningen på 2 mm och den dubbla längden på slutprodukten. 

     0,2 + 21 + 21 + 0,2 = 42,4 cm totalbredd 
     0,2 + 10,5 + 0,2 = 10,9 cm totalhöjd 

Detta resulterar också i den ovanliga sidföljden vid första anblicken: Baksidan (4) och titelsidan (1) ska finnas i tryckdata på den övre dubbelsidan, de inre sidorna 2 och 3 på undersidan.

Sexsidiga vikta kort (rullfals, stående format)

Tryckprodukt

Ett vikbart kort, som viks som en folder flera gånger. Läsriktningen är densamma på utsidan och insidan.

Tryckdata-PDF

Skapa de ihopmonterade yttre och inre sidorna i layoutprogrammet. Dessa falsas två gånger efter tryckning. 

Exempel: För ett vikt kort i det slutliga formatet A 65 (10 x 21 cm) är de övergripande måtten på de senare falsade yttersidorna och inre sidorna i tryckdata 30,1 x 21,4 cm. Emellertid blir de tre delarna olika stora i en monterad sida, på grund av den valda rullfalsen. Beskärningen utgör 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm totalbredd 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totalhöjd 

När du utformar, se till att titelsidan (1) är på utsidan, till höger om baksidan (6). På den nedre monterade insidan är alltså de inre liggande sidorna anordnade. 

Anvisning: Beroende på vald falstyp varierar ryggsidans position. Vid sicksackfals, till exempel, motsvarar baksidan den nedre högra innersidan (se följande avsnitt).

Sexsidiga vikta kort (sicksackfals, stående format)

Tryckprodukt

Det sexsidiga vikta kortet ska bearbetas i sicksackfals. Det vikta kortet har samma läsriktning på alla sidor.

Tryckdata-PDF

Skapa de ihopmonterade yttre och inre sidorna i layoutprogrammet. Dessa falsas två gånger efter tryckning. 

Exempel: För ett vikt kort i det slutliga formatet A 65 (9,9 x 21 cm) är de övergripande måtten på de senare falsade yttersidorna och inre sidorna i tryckdata 30,1 x 21,4 cm. Detta framgår av den runtom nödvändiga beskärningen på 2 mm och den tredubbla bredden på slutprodukten. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm totalbredd 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm totalhöjd 

Observera vid utformning, att titelsidan (1) är anordnad på höger sida. På den nedre monterade insidan är de inre liggande sidorna anordnade med ryggsidan (6). 

Anvisning: Beroende på vald falstyp varierar ryggsidans position. När det gäller rullfals, motsvarar ryggsidan till exempel mitten på titelsidan (se föregående avsnitt).

Falsexempel

För att bättre visualisera falsning, läsriktning och sidorientering för din tryckta produkt, kan du själv skapa ett falsexempel. Plocka bara upp ett papper, vik det efter önskemål och skriv siffror eller exempeltext på det.

Vårt exempel är en sexsidig folder (rullfals, stående format), med:

  • Titelsida (1) 
  • Baksida (6) 
  • Innersidor (2 - 4)