Stavfel, sättningsfel

Eftersom vi som onlinetryckeri har specialiserat oss på en kostnadseffektiv produktion av trycksaker, ber vi om förståelse för att korrekturläsning och sättningsarbeten inte kan ske i den automatiserade processen. Om du så önskar kan du vända dig till vår avgiftsbelagda layoutservice.

Sammanfattning:

  • Stavfel och sättningsfel korrigeras inte av oss.
  • Radbrytningar och deras positioner granskas inte
  • Ändringar kan ske via vår layoutservice