Teckensnitt

I PDF-filer måste teckensnitten bäddas in fullständigt eller som undergrupper! Även standardteckensnitt som Arial, Courier, Helvetica, Times, Verdana måste vara inbäddade! Som alternativ kan du omvandla text till kurvor eller banor. 

Om du skulle omvandla text till kurvor respektive banor, måste du se till att även blankstegstecken konverteras på rätt sätt. Baserat på vår erfarenhet, har det visat sig att teckensnittet Multiple Master och sammansatta teckensnitt är mottagliga för radbrytningsförskjutning eller avsaknad av specialtecken och svenska bokstäver som å, ä och ö. I enskilda fall förbehåller vi oss därför rätten att konvertera inbäddade teckensnitt till kurvor.

Sammanfattning:

  • Teckensnitt måste bäddas in helt eller som undergrupper, alternativt kan dessa omvandlas till kurvor resp. banor.
  • Standardteckensnitt som Arial, Courier, Helvetica, Times, Verdana måste också bäddas in eller omvandlas till kurvor eller banor.
  • Skapa inte svart text som en blandfärg, utan 100 % svart.