Teckensnitt

Typstorlek

Beakta att inte göra typsnitten för små resp. för tunna i din design,.

Rekommenderad typstorlek: minst 6 pt

Beakta dessutom anvisningarna för linjetjocklek och informationen under "dataanvisningar" på produktsidorna i vår onlineshop.

Bädda in typsnitt eller omvandla i vägar

Alla typsnitt måste fullständigt eller bäddas in i undergrupper i tryckdata-dokumentet eller konverteras i vägar, för att undvika visningsproblem med teckensnittsavståndet eller att undvika skriftbilden. Detta gäller även för standardteckensnitt som Arial, Helvetica, Times New Roman eller Verdana.

Upprätta svart typsnitt riktigt

Så uppnår du de bästa resultaten: 

Svart flytandeßtext:

cyan 0 %, magenta 0 %, yellow 0 %, key 100 %

Djupsvart för ytor eller stora typsnitt:

cyan 40 %, magenta 20 %, yellow 20 %, key 100 %
cyan 50 %, magenta 50 %, yellow 30 %, key 100 %

Viktig anvisning för svart text mindre än 12 pt:

Svarta texter med typsnitt under 12 pt sätts automatiskt av oss på "övertryckning" .