Transparenser

Transparenser uppstår, när du i layoutprogrammet t.ex. sätter av opacitet från objekt eller lägger till en skuggeffekt: Elementen verkar genomskinliga.

I våra produktionsprocesser kan vi bearbeta transparenser. I idealfall skickar du till oss live-transparenser från programmen Adobe InDesign eller Adobe Illustrator.

Beakta att transparens-reduceringsfärgområdet är enhetligt (z. B. CMYK).

Reducering av transparenser är bara nödvändigt i layoutprogrammet CorelDRAW .