bild av
En miljon kunder: Framgång har många ansikten | Onlineprinters
Över 1 miljon nöjda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   Må-fr 8-18:00

En miljon kunder: Framgång har många ansikten

Internationell verksamhet fortsätter att öka i betydelse

Onlineprinters hälsar sin miljonte kund med konsttrycket ”Customer Globe”.

Onlineprinters hälsar sin miljonte kund med konsttrycket ”Customer Globe”.

Sedan januari 2017 har Onlineprinters fått över 400 000 nya kunder och kunde nu välkomna den miljonte kunden. ”En miljon kunder, detta tal står för många kreativa tryckprodukter, som vi har kunnat genomföra för våra kunder under de senaste 14 åren”, säger Dr. Michael Fries, CEO hos Onlineprinters och presenterar konsttrycket ”Customer Globe”, som slogs ihop med mjukvaran "Mosaic" från teknologipartnern HP i samarbete med reklambyrån gyro. Från detta produceras 1000 enskilda kopior och ges bort till långvariga kunder. "Det finns inga gränser för kreativitet i onlinetryck idag. Vårt konsttryck står för mångfalden hos våra kunder och deras projekt. Vart och ett av de tusen tryckta exemplaren av serien är baserade på samma design och är ändå unika“, säger Dr. Michael Fries.

Den internationell andelen av försäljningen växer

Onlineprinters levererar idag huvudsakligen till företagskunder i mer än 30 europeiska länder. I Tyskland förvärvar företaget under marknadsnamnet diedruckerei.de ca. 30 procent av sin totala omsättning. Mellan 2012 och 2014 blir försäljningen i utlandet allt viktigare för onlinetryckeriet. Detta kan förklaras av, att under denna tidsperiod drevs den redan år 2008 påbörjade internationaliseringen ytterligare framåt. Med köpet av Solopress, marknadsledande inom onlinetryck i Storbritannien och anslutningen av LaserTryk i Onlineprinters gruppen, som är marknadsledande i de skandinaviska länderna, hör Onlineprinters till de 3 största onlinetryckerierna i Europa. Internationaliseringen betecknar CEO som drivkraft för framgången hos Onlineprinters. 


Hos Onlineprinters arbetar människor från 40 länder samfälligt för framgång: ”Där många nationaliteter möts, går det bara med tolerans och hänsynstagande. Det kännetecknar vår företagskultur“, betonar Dr. Michael Fries. 

Presskontakt:

Patrick Piecha
Chef för press & PR

press@onlineprinters.se
Tel.: +49 9161 6209807