Broschyrer, A3-kvadrat

Partiell relieflack ger trycksaker en upphöjd struktur
Genom lackeringen av delar av ytan uppnår man en enastående Optik.
Partiell relieflack ger trycksaker en upphöjd struktur
Genom lackeringen av delar av ytan uppnår man en enastående Optik.
Grundpris (exkl. moms)kr 4.848,33

Ytterligare alternativ

exkl. moms
exkl. momskr 4.848,33
inkl. moms inkl. 25 % moms kr 6.060,41
Leverans (Standardleverans DPD) cirka:
Datablad
Datablad

Tryckdataanvisningar Broschyrer, A3-kvadrat

Dataformat (inkl. 2,00 mm beskärning): 30,10 x 30,10 cm

Slutformat (öppet): 59,40 x 29,70 cm

Slutformat (stängt): 29,70 x 29,70 cm

Förutom de krav som gäller för dina tryckfiler, ber vi dig beakta följande speciella egenskaperför broschyrer och kataloger 

upplösning min. 300dpi vid originalbildstorlek.

Lägg 2 mm runtom beskärning viktig information med min. 5 mm avstånd till slutformatet

Om tryckfilerna inte innehåller någon beskärning eller en vit kant, förbehåller vi oss rätten att skära broschyrerna mindre.

teckensnitt måste våra fullständigt inbäddade eller konverterade till kurvor.

färgläge CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) för bestruket papper, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) för obestruket papper

färgapplicering maximalt 300 %

stavfel och sättningsfel kontrolleras inte av oss.

övertrycksinställningar kontrolleras inte av oss.

transparenser från CorelDraw måste reduceras.

kommentarer raderas och kommer inte att tryckas.

Innehåll från formulärfält kommer att tryckas.

Skapa löpande enkelsidor i ett PDF-dokument

specialfärger måste också läggas in som specialfärger (HKS42) i PDF-filer

Speciella egenskaper för relieflack:

Relieflack är bara möjligt som blank förädling och bara på utsidan

Fulltonsfärg „coating“ är absolut nödvändigt för relieflackering

Alla objekt med fulltonsfärg „coating“ måste alltid vara 100% liksom stå på övertryckning

Linjer måste vara minst 3 punkter (1,06 mm) breda

Teckenstorlek minst 14 punkter –den tunnaste linjen måste vara minst 1 mm tjock

Minsta tomrum mellan två element vid relieflack: 3 punkter (1,06 mm)

Minst 3 mm avstånd för relieflackering till det slutliga formatet, liksom till alla stans-, big- och perflinjer.

Färgtonernas utseende kan förändras genom lackeringen

Hur skapar jag utskriftsdata korrekt?

Datablad
Beskrivning

Produktdetaljer

4-färgstryck (4/4) på båda sidorna

som tillval är även 1-färgstryck på båda sidorna (1/1) resp. 5-färgstryck (5/5) på båda sidorna och specialfärger möjlig

möjliga tillval:

Provtryck layout: icke färgbindande utskrift för visuell kontroll av utskjutning (sidornas ordningsföljd), läge, positionering av sidorna.

Provtryck-layouten skickas till angiven faktureringsadress.

Färgprovtryck titelsida: färgbindande digital utskrift av titelsidan enligt ISO 12647-2

Färgprovtrycket skickas till angiven faktureringsadress.

För att göra det så lätt som möjligt för dig och undvika fel, tar vi hand om utskjutningen (placering av sidorna på tryckarket) åt dig.

Därför måste innehållets sidor fortlöpande skapas som enkelsidor (3, 4, 5…) och utskjutning i förväg som dubbelsidor får inte ske (t ex: 150/3, 4/149, osv. är felaktigt)

Viktigt är bara: Enkelsidor, inga dubbelsidor! Här ber vi dig beakta att nästan alla layoutprogram erbjuder möjligheten till dubbelsidig visning för layouten. Här visas dock sidorna bara som dubbelsidor och efter exporteringen trots detta enkelsidor. Detta alternativ kan du naturligtvis utnyttja.

Tryckprodukter på recyclingpapper är klimatneutrala utan tilläggsavgift - ytterligare info .