Färgläge/färgområde

Dina tryckfiler bör skapas i färgläget CMYK, den tekniska grunden för modernt fyrfärgstryck. 

Vidare bör dina tryckfiler vara försedda med lämpliga ICC-profiler för standardiserat offsettryck. 

Du kan ladda ned dessa färgprofiler gratis från ECIs webbplats (European Color Initiative).

  • ISO Coated v2 för bestruket papper (baserad på FOGRA39)
  • PSO Uncoated ISO 12647 för obestruket papper (baserad på FOGRA47)

RGB-data liksom specialfärger kommer därför att konverteras automatiskt vid 4-färgstryck. Eftersom många RGB- och även specialfärger ligger utanför det färgområde som kan reproduceras i standardiserat offsettryck, kan det uppstå färgförskjutningar vid denna konvertering. Genom färgomvandlingen kommer det ursprungliga färgvärdet att tilldelas en liknande, men inte nödvändigtvis identisk ny färg. Exempel: En viss RGB-röd färg kan se nästan orange ut i CMYK.

Bildskärmspresentation

På en datorskärm visas färgerna i RGB-läge. Eftersom varje bildskärm har olika utformning och inställning, kan visningen av färger variera mellan olika skärmar (vilket är fallet för TV-apparater). Flera skärmar tenderar att uppvisa en viss färgskiftning (t.ex. gul eller blå). Vad som visas på skärmen återspeglar därför inte nödvändigtvis det efterföljande tryckresultatet. 

För att få en korrekt färgåtergivning måste bildskärmen kalibreras och profileras av en specialist. Dessutom rekommenderar vi starkt att du använder de ICC-profiler som nämns ovan, förutsatt att de är förenliga med det program du använder. Dessa profiler simulerar offsettryckfärger på bildskärmen, och du kan utan kostnad ladda ned dem från European Colour Initiatives (www.eci.org) webbplats. 

Papper

Olika trycksubstrat har olika färgutfall. Ett återvunnet papper till exempel, är inte direkt jämförbart med offset- eller konsttryckpapper. Återvunnet papper tenderar generellt att ha en grå-gulaktig nyans, medan andra papperstyper snarare har en vitare eller blåaktigare färgton. Dessutom ser färgerna olika ut i dagsljus än de gör i artificiell belysning. 

Vårt häfte med pappersprover kan vara till hjälp här. Med dessa prover kan du enkelt jämföra och bedöma de papperstyper, ytvikter och den ytbehandling som används mest i produktionen. Trots det kan små variationer förekomma även inom produktionen av samma papperstyp hos samma papperstillverkare. Papper är ett naturmaterial. Beskaffenheten hos råmaterialet (t ex trä) som används vid pappersframställningen kan variera. Papperets färg påverkar också i slutändan hur färgen ser ut på den tryckta produkten.

Specialfärger

Specialfärger eller dekorfärger är endast tillgängliga för de produktkategorier där sådana kan väljas. Hit räknas framför allt kataloger och broschyrer, brevpapper, kuvert, presentationsmappar och affischer (150g/m² konsttryckpapper och tjockare). På grund av produktionen sker med kombinerade tryckformar, kan trycksaker som foldrar, vykort eller visitkort inte erbjudas med specialfärger resp. dekorfärger.

Sammanfattning:

  • CMYK (ISO Coated v2 resp. PSO Uncoated ISO12647)
  • RGB-data och specialfärger kommer att konverteras automatiskt 
  • använd inte färgade kakelmönster/mönsterceller
  • Avvikande bifogade eller inbäddade profiler återges perceptionsmässigt med respektive målprofil.
  • Presentationen på bildskärmen kan avvika från tryckresultatet.
  • Samma färgvärde kan återges på olika sätt på olika papperstyper (offsetpapper, bildtryckspapper (konsttryckpapper).