Färgläge & färgområde

Upprätta i CMYK

Som tryckeri arbetar vi i färgområdet CMYK.

Upprätta alltid dina tryckdata i färgläge CMYK. Tryckdata som skickas till oss i färgläge RGB, konverteras automatiskt till CMYK. Beakta att konverteringen från RGB till CMYK kan resultera i färgförskjutningar, eftersom inte alla RGB-färger kan visas i CMYK-färgområdet.

CMYK-färgområdet är väsentligt mindre än RGB färgområdet.

Färgprofil

Färgprofil resp. källprofil är nödvändigt, för att så exakt som möjligt kunna tolka färgtoner från bilddata på olika utmatningsapparater (t.ex. bildskärm eller skrivare). Förse därför alltid dina tryckdata med färgprofil, som skall avstämmas på produkt och papper/tryckämne. Motsvarande uppgifter hittar du under "dataanvisningar" på produktsidorna i vår onlineshop.

Vanligtvis används ICC-färgprofil:

  • För bestrukna papper: ISO Coated v2 eller ISO Coated v2 300 %
    (t.ex. bildtryckpapper, MAGIC CHROME)
  • För obestrukna papper: PSO Uncoated ISO 12647
    (t.ex. offsetpapper, naturpapper, recyclingpapper)
  • För andra material: ISO Coated v2
    (t.ex. flaggor, banderoller, displayer)

På websiten ECI (European Color Initiative) kan du gratis ladda ned denna färgprofil.

Utgångsvillkor

PDF/X-filerna innehåller en så kallad output-intent, som anger under vilka utmatningsvillkor PDF skall bearbetas.

RGB vs. CMYK: Skillnader i färgvisningen

Färgvisning på bildskärmen: RGB (extra färgblandning)

Detta foto i RGB-läge förfogar över briljanta färger med en hög mätning.

Foto i färgläge RGB

På bildskärmarna från dator, laptop, tablet och smartphone sker visning i RGB-färgläge. De skiljer sig åt beroende på inställning (t.ex. ljusstyrka, kontrast, färgtemperatur och kalibrering) samt på bildskärmens bearbetningskvalitet. För en färgtrogen återgivning (som på tryckprodukterna) är det nödvändigt med en kalibrering och profilering av bildskärmen med en mätapparat. Via utgångsförhandsvisningen i ditt program, även kallat Softproof, simuleras färgresultatet vid trycket.

Färgåtergivning på tryckprodukten: CMYK (subtraktiv färgblandning)

Samma foto i läge CMYK verkar mindre strålande än i RGB-läge.

Foto i färgläge CMYK

Vid produktion av din tryckprodukt beror färgvisningen även på det valda tryckämnet resp. materialet. Därför att olika papper har olika egenskaper. Recyclingpapper tenderar till en grå-gulaktig färgning, medan offset- eller bildtryckpapper snarare färgas vitt eller blåaktigt. För jämförelse och för bättre utvärdering av papperssorter, gramvikter och förädlingar kan du gärna beställa vår pappersmönsterbok och få råd där.

Färgvisning vid laserjet- och bläckstråleskrivare:

Laserjet- och bläckstråleskrivare återger inte dina tryckdata färgbindande. I jämförelse med tryckprodukten kan det finnas tydliga färgavvikelser.