Färgläge & färgområde

Upprätta i CMYK

Upprätta alltid dina tryckdata i färgläge CMYK. Tryckdata som skickas till oss i färgläge RGB, konverteras automatiskt till CMYK. Beakta att konverteringen från RGB till CMYK kan resultera i färgförskjutningar, eftersom inte alla RGB-färger kan visas i CMYK-färgområdet.

RGB vs. CMYK: Skillnader i färgvisningen

RGB

Detta foto i RGB-läge förfogar över briljanta färger med en hög mätning.

Färgvisning på bildskärmen: RGB (extra färgblandning)

CMYK

Samma foto i läge CMYK verkar mindre strålande än i RGB-läge.

Färgåtergivning på tryckprodukten: CMYK (subtraktiv färgblandning)

På bildskärmarna från dator, laptop, tablet och smartphone sker visning i RGB-färgläge. De skiljer sig åt beroende på inställning (t.ex. ljusstyrka, kontrast, färgtemperatur och kalibrering) samt på bildskärmens bearbetningskvalitet. För en färgtrogen återgivning (som på tryckprodukterna) är det nödvändigt med en kalibrering och profilering av bildskärmen med en mätapparat. Via utgångsförhandsvisningen i ditt program, även kallat Softproof, simuleras färgresultatet vid trycket.

 

Egenskaper hos olika tryckämnen

Vid produktion av din tryckprodukt beror färgexponeringen även på det valda tryckämnet resp. materialet.

 

 • Olika papper har olika egenskaper. Recyclingpapper tenderar¨ att ha en grå-gulaktig färgton, medan offset- eller bildtryckpapper snarare kan färgas vitt eller blåaktigt. För jämförelse och bättre utvärdering av papperssorter, gramvikter och förädlingar kan du gärna beställa vår pappersmönsterbok och få råd där.
 • Även vid reklamartiklar och textiler kan det på grund av olika tryckämnen förekomma mindre färgavvikelser mellan den valda specialfärgen och det verkliga tryckresultatet.

 

Färgprofil

Färgprofil resp. källprofil är nödvändigt, för att så exakt som möjligt kunna tolka färgtoner från bilddata på olika utmatningsapparater (t.ex. bildskärm eller skrivare). Förse därför alltid dina tryckdata med färgprofil, som skall avstämmas på produkt och papper/tryckämne. Motsvarande uppgifter hittar du under "dataanvisningar" på produktsidorna i vår onlineshop.

Vanligtvis används ICC-färgprofil:
 • För bestrukna papper: PSO Coated v3 
  (t.ex. bildtryckpapper, MAGIC CHROME)
 • För obestrukna papper: PSO Uncoated v3 FOGRA52
  (t.ex. offsetpapper, naturpapper, recyclingpapper)
 • För andra material: PSO Coated v3
  (t.ex. flaggor, banderoller, displayer)

På websiten ECI (European Color Initiative) kan du gratis ladda ned denna färgprofil.
 

 

Utgångsvillkor

PDF/X-filerna innehåller en så kallad output-intent, som anger under vilka utmatningsvillkor PDF skall bearbetas.

Färgvisning vid laserjet- och bläckstråleskrivare:
 Laserjet- och bläckstråleskrivare återger inte dina tryckdata färgbindande. I jämförelse med tryckprodukten kan det finnas tydliga färgavvikelser.