Färgprofiler garanterar ett enhetligt tryckresultat på olika papper. Allt du behöver göra är att installera de senaste varianterna och inkludera dem i dina tryckdata.

I september 2015 reviderades och publicerades färgprofilstandarder av International Color Consortium (ICC). Dessa används oftare, till exempel av Onlineprinters – så du kan redan dra nytta av förbättrad tryckkvalitet idag.

Artikelinnehåll:

Till vad färgprofiler?

Varje medium visar färger individuellt: Bilder ser därför olika ut på smartphones än på bildskärmen, en affisch eller en broschyr.

Speciellt papper är en utmaning i tryck, eftersom de har olika färger och ytstrukturer. Identiska tryckfärger och tryckmotiv kan se helt annorlunda på olika papper. Med färgprofiler, som tar hänsyn till de speciella egenskaperna hos papper och tryckförfaranden, är syftet att få färgerna att vara så likartade som möjligt för alla medier.

Så att det fungerar, utvecklade International Color Consortium (ICC) Färgprofiler för olika medier. Färgprofilerna är tillgängliga för gratis nedladdning (mer om det strax), de är lämpliga för Windows, Mac OS och i princip för alla andra vanliga operativsystem. Färgprofilerna är som regel inte installerade från fabriken, så du bör klara av det. Dessutom måste du integrera färgprofilerna i ditt layoutprogram; hur detta fungerar kommer vi också att visa i detalj nedan.

Och som det är i forskning – det slutar aldrig. Färgprofilerna som är relevanta för tryckerier (PSO-belagd och obelagd) finns tillgängliga sedan 2015 i en uppdaterad version. Den aktuella Version 3 i denna standard, lovar ännu bättre färgåtergivning och färgreproduktion, särskilt på naturpapper. Men även kraven på mätteknik, standardljus och proof-papper har ändrats med tryckstandarden 12647-2: 2013.

För bestrukna papper, som bildtryckpapper, behöver Onlineprinters färgprofilen PSO coated v3. För obestrukna papper, som offset- och naturpapper, behöver vi färgprofilen PSO uncoated v3. På produktsidorna hittar du i fliken ”Dataanvisningar” information om nödvändig färgprofil.

Installera de nya ICC-färgprofilerna (Version 3)

Relevant för tryck är färgprofilerna för bestrukna och obestrukna papper. Färgprofilerna är gratis, de ställs till förfogande av ECI (European Color Initiative) och kan direkt laddas ner här som .zip-fil:

Alternativ kan du givetvis även hitta profilerna på ECI-sidan i området Downloads och där i avsnittet CMYK-utbytesfärgrum eciCMYK. Profilerna är även kända som FOGRA 51 bzw. FOGRA 52.

Packa upp .zip-filerna med ett lämpligt program. Det fortsatta förfarandet för installationen beror på operativsystemet.

Installera färgprofil under Windows

Öppna den uppackade mappen. Med en högerklick på motsvarande färgprofil visas dialogen Installera profil. Bekräfta med ett vänsterklick Upprepa denna process med den andra färgprofilen. Färdig!

Som ett alternativ till detta förfarande kan du också kopiera färgprofilerna manuellt till följande Windows-mapp: \WINDOWS\system32\spool\drivers\color

Installera färgprofilerna under Mac OS

Markera färgprofilen i respektive uppackad mapp och kopiera denna.

Lägg till lämplig färgprofil antingen i denna mapp

/Library/ColorSync/Profiles

eller i denna mapp

/Användare/[användarnamn]/Library/ColorSync/Profiles.

Går det inte att hitta Library-mappen direkt, gå tillväga enligt följande: Gå till menylisten i Finders, klicka på Gå till och tryck sedan på alt-knappen. Menyn öppnas och ungefär i mitten hittar du posten Library. Välj denna och gå till mappen ColorSync och sedan till Profiles.

Efter att du har installerat de nya färgprofilerna, måste du ta motsvarande hänsyn till dessa vid skapande av tryckdata; för detta se vår Profil-installationsanvisning från steg 2.

Installera ICC-färgprofiler (äldre version 2)

ICC-färgprofiler av den äldre versionen 2 installeras på samma sätt. Detta är som tidigare sagts nödvändigt för produkter hos Onlineprinters, men för fullständighetens skull bör det ändå nämnas.

Under eci.org/en/downloads bläddra till punkten ICC-Profile hos ECI (gamla versioner) och ladda ned filen ”eci_offset_2009.zip”. Denna zip-fil måste vara sparas och packas upp. Med ett högerklick på filen kan du välja olika uppackningsalternativ.

Du bör minst installera denna ICC-profil på din apparat:

 • ISOcoated_v2_300_eci.icc
 • ISOcoated_v2_eci.icc
 • PSO_Uncoated_ISO12647_ECI.icc

ICC-profil-installation hos Windows:

Öppna den extraherade mappen eci_offset_2009 och välj undermappen med samma namn. Här hittar du förutom informations-PDF:s även .icc-filer, som identifieras av Windows som ICC-profil.

Klicka nu på respektive en profil med höger musknapp och välj Installera profil: ISOcoated_v2_300_eci.icc, ISOcoated_v2_eci.icc und PSO_Uncoated_ISO12647_ECI.icc. Alternativt kopiera filerna i Windows-mappen under sökvägen \WINDOWS\system32\spool\drivers\color.

ICC-profil-installation hos Mac OS:

Välj i mappen eci_offset_2009 undermappen _MACOSX och däri mappen ECI_Offset_2009 Kopiera den nödvändiga profilen antingen i mappen /Library/ColorSync/Profiles eller i /användare/[användarnamn]/Library/ColorSync/Profiles.

Därmed förfogar ditt operativsystem över de viktigaste ICC-profilerna och du kan göra de nödvändiga inställningarna i Adobe InDesign och/eller Photoshop. Välj i den ytterligare processen ”ISO Coated v2 (ECI)! I stället för ”PSO Coated v3” och ”PSO Uncoated ISO12647” i stället för ”PSO Uncoated v3”, om du behöver den äldre färgprofilen.

Installera InDesign-färginställningar

Så fort som ICC-profilen är installerad i operativsystemet, står i princip alla tillämpningar till förfogande. En omstart krävs vanligtvis inte, dock måste du efter installationen starta om de enskilda Creativ-Cloud-tillämpningarna.

Observera: Efter installationen av färgprofilerna måste eventuellt Adobe-programmen startas om, så att färgprofilerna är användbara.

Fastställa förinställningar globalt

Du fastställer de globala färginställningarna hos Adobe InDesign, genom att du fastställer de nedladdade ICC-färgprofilerna som arbetsfärgrum. Och det fungerar så:

Klicka i menyn RedigeraFärginställningar.

Den önskade Manöverpanelen öppnas:

Anpassa inställningarna på följande sätt:

 • Inställningar: Användardefinierat i utökat läge
 • Arbetsfärgrum:
  • RGB: Adobe RGB (1998) eller sRGB (mindre än Adobe RGB)
  • CMYK: PSO Coated v3
 • Färghantering-riktlinjer:
  • RGB: Behåll inbäddade profiler
  • CMYK: Behåll värden

Dessa uppgifter sparas automatiskt av InDesign och behålls även för nästa projekt.

Färgprofilerna kan också ställas individuellt för varje fil och fastställas oberoende av de globala föreställningarna. Det här är vettigt, eftersom till exempel för obehandlade papper ska andra profildata användas. Utvald blir den önskade färgprofilen i PDF-export-dialogen.

PDF-export-inställningar

För att skapa en InDesign-fil för PDF-export, klickar du på Arkiv > Exportera. Välj filformatet Adobe PDF, ge ett filnamn och klicka på Spara.

Nu öppnas fönstret för PDF-export. Klicka på Förhandsvisa. Välj nu ovillkorligen alternativet i målprofilen konvertera (behåll värdena). Målet är här motsvarande färgprofil för din tryckprodukt (coated v3 eller uncoated v3).

I export-dialogen hittar du ytterligare viktiga inställningar för att skapa tryckdata. Dessa förklarar vi detaljerat i artikeln Så exporterar du tryckfärdiga PDF:s.

Installera färgprofiler i Photoshop

För att ta hänsyn till färgprofilen i Photoshop, gå tillväga enligt följande:

Klicka på Arkiv och sedan på Spara som. Välj filformatet Photoshop PDF, ge ett filnamn och klicka på Spara.

I följande dialogruta klickar du på Förhandsvisa. I fältet Färg väljer du under Färgkonvertering alternativet Konvertera i målprofil. Under Mål har du nu möjligheten, att välja motsvarande färgprofil (coated v3 eller uncoated v3).

Observera: För att skapa tryckfärdiga PDF:s är det eventuellt nödvändigt med ytterligare inställningar. Ytterligare information om detta hittar du i artikeln Så exporterar du tryckfärdiga PDF:s.

Även Photoshop erbjuder möjligheten, att globalt installera färgprofiler; vägen leder även här via menyn Bearbeta och underpunkten Färginställningar. Dialogfältet ser något annorlunda ut, men erbjuder i huvudsak samma alternativ som hos InDesign.

Svart text vs. djupsvart: Visning av svart i InDesign

Ej direkt relaterad till färgprofilen, men också enormt viktigt är valet av svart visning. Du kan ange dessa när du fastställer färgprofil. En utförlig bakgrundsartikel till ämnet har som vi författat här; Nedanför är endast den viktigaste informationen i korthet.

Svart är inte samma svart. För tryckresultatet spelar det en roll, om ett objekt är upprättat i C40 M40 Y70 K100 (exempelvärde), en så kallad djupsvart färg. Genom blandning med Cyan, Magenta och Yellow verkar svart antingen ännu fylligare eller får en liten färgskiftning beroende på blandningsförhållandet. För normal text är användning av K100 nödvändigt!

Så att du inte går i fällan med InDesign, eftersom K100 och djupsvart återges exakt på samma sätt, har du under menypunkten Redigera > Förinställningar möjligheten att välja den bästa visningen av svart.

Välj för Bildskärm och Tryck/Export alternativet Visa alla svarta nyanser korrekt.