Foga in uppräkningstecken i InDesign – Basics Tutorial

Hur förmedlar man i korta drag fördelarna med en produkt? Man delar in dem med uppräkningstecken. I InDesign kan du foga in uppräkningstecken med bara ett klick. Funktionerna är mycket mer omfattande än att bara sätta en Bulletpoint framför ett stycke.

Vilken bindning för vilken tryckprodukt? Bindningstyper i jämförelse

Utan limning, klistring eller andra former av bindning blir det inga broschyrer, inget block, ingen bok och ingen tidskrift av en bunt papper. Vi presenterar olika bindningstyper – från blocklimning till spiralbindning – och förklarar, hur du väljer en lämplig bindningstyp för din tryckprodukt.

Skifta färg i Photoshop – Basics Tutorial

En mycket populär funktion i Photoshop är möjligheten att anpassa färger med bara några få klick enligt dina egna idéer eller till och med byta ut dem helt. I många fall ska emellertid ett specifikt område i bilden friläggas för detta ändamål. I denna Tutorial visar vi dig tre sätt, hur du kan skifta färg utan att behöva frilägga först.

Verktyg och tricks: Bearbeta PDF

Det ursprungliga kravet på en fil i PDF-format var bland annat att en PDF-fil inte kan ändras. Detta gjorde det möjligt för grafiska formgivare, att vara säkra på att inga teckensnitt eller bilder förloras, när PDF skickas vidare till tryckeriet och ingen kunde korrigera in fel i en påstådd bra avsikt. Kravet finns kvar, men möjligheterna att redigera en PDF har dock tillkommit.

Upprätta baslinjeraster i InDesign – Basics Tutorial

Magasin, kataloger och tidskrifter har sitt ursprung i ett satsprogram som InDesign. Detta program är bäst lämpat för att organisera stora mängder text och format i stora omfattningar. För att läsaren inte ska förlora helhetsintrycket på grund av all text, är det viktigt att anpassa den för optimal läsbarhet. För denna uppgift finns ett baslinjeraster i InDesign.

Multiplikationstabellen för liten teckenstorlek

Teckenstorleken påverkar både läsbarhet och texteffekt lika mycket. Men vad är teckenstorlek exakt? Var mäts det och varför är bokstäverna i Times större än bokstäverna i engelsk skrivstil, även om exakt samma teckenstorlek använts.

Varför du bör använda färgprofiler – och hur du installerar dem korrekt

Färgprofiler garanterar ett enhetligt tryckresultat på olika papper. Allt du behöver göra är att installera de senaste varianterna och inkludera dem i dina tryckdata.

Gör så här: Omvandla bild i PDF

Behöver du en befintlig bild i PDF-format? Inga problem. Om du vill omvandla en bild i PDF, finns det olika möjligheter. Följande program och Best-Practice-tips leder dig snabbt till önskat resultat.

3D-teckensnitt för mer reklamverksamhet

Korta meddelanden är särskilt märkbara, när de består av tredimensionella bokstäver. Det enklaste sättet att sätta detta på papper, är att använda ett lämpligt 3D-teckensnitt. Med 3D-teckensnittgeneratorer och speciella plugins i vissa program kan du också själv vara kreativ. Hur det fungerar, har vi sammanställt här. Det finns också ett urval av gratis 3D-teckensnitt.

Kvalitetstrippel: Intervju med Thomas M. Schnitzler

Vad finns det ännu kvar av ”Svart magi“? Denna beskrivning av tryckning, som tekniskt lanserades av Johannes Gutenberg i mitten av 1400-talet, visar på ett tydligt sätt, att tryckarbetet inte är ett klassiskt hantverk utan en kulturell teknik. Men hur är det idag? Dagens tryckare styr högteknologiska offset- och digitala tryckmaskiner. De kallas mediateknologer och operatörer.