Upprätta baslinjeraster i InDesign – Basics Tutorial

Magasin, kataloger och tidskrifter har sitt ursprung i ett satsprogram som InDesign. Detta program är bäst lämpat för att organisera stora mängder text och format i stora omfattningar. För att läsaren inte ska förlora helhetsintrycket på grund av all text, är det viktigt att anpassa den för optimal läsbarhet. För denna uppgift finns ett baslinjeraster i InDesign.

Multiplikationstabellen för liten teckenstorlek

Teckenstorleken påverkar både läsbarhet och texteffekt lika mycket. Men vad är teckenstorlek exakt? Var mäts det och varför är bokstäverna i Times större än bokstäverna i engelsk skrivstil, även om exakt samma teckenstorlek använts.

Varför du bör använda färgprofiler – och hur du installerar dem korrekt

Färgprofiler garanterar ett enhetligt tryckresultat på olika papper. Allt du behöver göra är att installera de senaste varianterna och inkludera dem i dina tryckdata.

Gör så här: Omvandla bild i PDF

Behöver du en befintlig bild i PDF-format? Inga problem. Om du vill omvandla en bild i PDF, finns det olika möjligheter. Följande program och Best-Practice-tips leder dig snabbt till önskat resultat.

3D-teckensnitt för mer reklamverksamhet

Korta meddelanden är särskilt märkbara, när de består av tredimensionella bokstäver. Det enklaste sättet att sätta detta på papper, är att använda ett lämpligt 3D-teckensnitt. Med 3D-teckensnittgeneratorer och speciella plugins i vissa program kan du också själv vara kreativ. Hur det fungerar, har vi sammanställt här. Det finns också ett urval av gratis 3D-teckensnitt.

Kvalitetstrippel: Intervju med Thomas M. Schnitzler

Vad finns det ännu kvar av ”Svart magi“? Denna beskrivning av tryckning, som tekniskt lanserades av Johannes Gutenberg i mitten av 1400-talet, visar på ett tydligt sätt, att tryckarbetet inte är ett klassiskt hantverk utan en kulturell teknik. Men hur är det idag? Dagens tryckare styr högteknologiska offset- och digitala tryckmaskiner. De kallas mediateknologer och operatörer.

Så hamnar din logotyp på kulspetspennor m.m.

Reklamartiklar finns idag på alla mässor och evenemang. En av de mest populära och mest användbara är kulspetspennan. Innan kulspetspennan kan tas med på mässan, ska dock några viktiga steg observeras vid utformningen. I denna Tutorial lär du dig hela arbetsflödet, från vektorisering av logotypen via val av specialfärger fram till placering av logotypen.

Spegla bilder i Photoshop – Basics Tutorial

Skapa reflektioner, vända bildområden eller till och med påverka den övergripande bildstämningen – allt detta är möjligt när du speglar nivåer i Photoshop. En mycket användbar funktion, som du kan använda på olika sätt. I denna tutorial visar vi praktiska exempel på ”Spegla nivåer”.

Specialfärger totalt: Allt om Pantone & Co.

Specialfärger kan ge trycksaker det lilla extra – och vid enstaka tillfällen till och med hjälpa, att reducera tryckkostnaderna. Det viktigaste om dekorfärgerna i översikt.

Gamla teckensnitt för en viss sak

Gamla teckensnitt har sin egen charm och brukar utlösa omedelbara associationer, som kan användas för kommunikation och marknadsföring. Kom med på en liten tidsresa genom fonternas värld.