Walter Meyer, grundare av Onlineprinters, är egentligen inte längre tillgänglig för några medieintervjuer. Han har dock gjort ett undantag angående en intervju inför vårt företags 15-årsjubileum. Han berättar hur han steg för steg byggt upp företaget, som idag är ett av de 3 största onlinetryckerierna i Europa, med 200 miljoner euro i försäljning och som levererat trycksaker till över en miljon kunder.

Framgångsrik med E-Commerce i en hårt ansträngd bransch

Walter Meyer avgick från den dagliga affärsverksamheten för över ett år sedan. Som kompanjon i Onlineprinters-gruppen arbetar han idag utifrån det rådgivande utskottet, vilket ger vägledning till E-commerce-företagets strategi och inriktning. Sitt personliga kontor i företagets gamla administrativa byggnad har han nyligen frigjort. Framför allt har han rymt ut det, för trots flytten till det nya moderna högkvarteret, som togs i bruk under det senaste året, är utrymmena begränsade – Onlineprinters bara fortsätter att växa. När han kommer till intervjun den 26. april 2019, en fredag eftermiddag, går vägen till mötesrummet förbi hans tidigare kontor. Dörren är stängd, så han knackar på innan han öppnar den och konstaterar förvånat: ”Allt är som det var tidigare. Under 25 år var det mitt kontor.“ Man tror nästan att man kan höra lite vemod i hans röst.

För redaktionen hos Onlineprinters-magasinet har han återigen tagit sig tid för ett samtal: Walter Meyer, grundare av Onlineprinters

Efter utbildningen tillbaka till skolbänken

Här i kontorsflygeln i ”fabrik 1” börjar Onlineprinters historia. I ett kontor – ”strikt avskiljt från pappans företag”, som Walter Meyer understryker – startade han 2004 en onlineshop för den tyska marknaden under domännamnet www.diedruckerei.de. Därför grundade han ett separat företag och fick lokaler och lite startkapital från sin pappa Erwin Meyer.

Fabrik 1 hos Onlineprinters var ursprungligen den byggnad som pappan Erwin Meyer lät bygga 1992 för företaget ”Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH“ (Tryckeri och förlag E. Meyer GmbH), när lokalerna i centrum av Neustadt an der Aisch hade blivit för små. Där grundade den utbildade typografen redan 1984 ett tryckeriföretag, i vars verksamhet Walter Meyer redan var involverad som tonåring. På den tiden jobbade han som lärling vid maskinerna i tryckeriet.

Efter realskolan låg det därför nära till hands att han skulle lära sig ett tryckeribetonat yrke. Han beslutade sig då för att bli offsettryckare, även om han faktiskt var mer intresserad av kommersiella frågor. Men detta område täcktes redan av den äldre brodern. ”Dessutom”, medger han leende, ”var mina betyg på den tiden helt enkelt för dåliga“. Sin utbildning hämtade Walter Meyer i ett tryckeri i Nürnberg, som producerade de största tryckuppdragen för pappans företag. När han avkortade sin lärotid, noterade hans chef lakoniskt i slutbetyget, att han gjorde det på egen begäran för att ägna sig åt ”högre uppgifter”. I själva verket hade Walter Meyer för avsikt att återvända till skolbänken och slutföra sin gymnasieutbildning.

Byggprojekt har prioritet

Redan efter tre månader stod det dock klart, att det inte skulle bli något av denna plan. Efter skolan var inte lärande på programmet, utan arbete i tryckeriet. På den tiden diskuterades köpet av ett annat tryckeri – Walter Meyers tidigare utbildningsföretag, som det inte blev något av. Ett ytterligare försök att uppnå studentexamen misslyckades på grund av tidsbrist, eftersom Druckerei und Verlag E. Meyer GmbH grundades. Det var år 1991. Walter Meyer blev redan på den tiden utnämnd till verkställande direktör.

Nu börjar byggprojektet på den plats som idag är ”fabrik 1”. Förvärv av fastigheten, uppförande av byggnaden och inköp av tryckpressar var stora investeringar för företagarfamiljen. Fokus var nu på utnyttjande av maskinerna. De båda Meyer-bröderna skaffade gemensamt uppdrag tillsammans med en säljmedarbetare. Då den äldre brodern dog i en trafikolycka 1994, hamnade ansvaret ännu mer på Walter Meyers axlar. ”Ofta vaknade jag svettig på natten“, berättar Walter Meyer. År 2000 arbetade redan 40 anställda i tryckeriet. Hade man förlorat en av sina stora kunder, skulle det ha utgjort ett existentiellt hot mot tryckeriverksamheten.

Personalen på tryckeriet innan flyttningen till den nya fabriken

För att utnyttja maskinernas kapacitet, trycker företaget inte bara reklam- och marknadsföringsmaterial utan säljer även maskinkapacitet på timbasis. I synnerhet blev affärsområdet legotryckeri med tiden ekonomiskt alltmer oattraktivt, ”En av dessa kunder halverade först timpriserna och sedan skulle vi också ta över kostnaderna för färgen”, påminner sig Walter Meyer och man märker, även flera år senare att han blir arg. Därtill kom utmaningen att utnyttja maskinerna, men inte heller att överbelasta dem. ”Ibland måste andra kunduppdrag vänta“, berättar Walter Meyer, eftersom det redan då var uppenbart för honom, att han skulle bli tvungen att oroa sig för företagets framtid. Digitaliseringen hade redan satt tryckeribranschen i trångmål. Många tryckerier tvingades att stänga verksamheten. En trend som fortsätter än idag, även om försäljningen inte har minskat avsevärt de senaste åren.

En framgångsfaktor hos Onlineprinters är samlingstryckförfarandet. Det sparar inte bara tid, utan även kostnader.

Start för E-commerce

En av kunderna, som också köpte tryckvolymer från tryckeriet, arbetade redan på den tiden med samlingstryckförfarande. Olika kunduppdrag samlas på en tryckplatta och trycks sedan tillsammans. Detta sparade inte bara tid, utan minskade också produktionskostnaderna drastiskt. Principen fungerade och Walter Meyer grips av tanken, att själv börja använda Internet som försäljningskanal. Han gav en internetbyrå i uppdrag att skapa en onlineshop och sålde snart själva trycksaker via internet. De första medarbetarna för onlineområdet anställdes. De var ansvariga för utvecklingen av ett arbetsflöde och för automatisering av processerna. Walter Meyer fokuserade främst på beräkning av priser och inkluderande av andra produkter i shoppen.

Printmailing skapar genombrottet

Medan många andra tryckerier betraktade Internet som en fiende, eftersom reklambudgetar migrerade från tryck till onlinereklam, blev det för Walter Meyers medelstora tryckeri den bästa vännen: Shoppen kunde dygnet runt samla in uppdrag från hela Tyskland, även på helgerna. Men inte heller på internet fungerar något företag utan reklam. Även om online-sökmotorer existerade redan på den tiden, hade de inte så stor betydelse som ett reklammedium. Vad låg då närmare för ett tryckeri än printmailing till potentiella kunder? Ett vykort till 5 000 mottagare blev ett genombrott och säkerställde den första stora beställningsvolymen via onlineshoppen. Det utslagsgivande argumentet på den tiden var det låga priset, som kunde realiseras genom det effektiva samlingstryckförfarandet. Detta förfarande gjorde det möjligt att för första gången erbjuda små upplagor till ett rimligt pris.

Onlineshop-systemen var inte lika bekväma i början som de är idag. I början måste till exempel fakturorna skrivas individuellt på kvällen. Först senare gjordes fakturering direkt via onlineshoppens programvara. Till skillnad från den konventionella tryckeriverksamheten finns det dock inte längre någon betalningsfrist. Tvärtom måste kunden betala i förväg och först då går processen igång.

Först kunde kunderna bara beställa klassiska tryck via shoppen. Men redan år 2005 erbjöds dock broschyrer i onlineshoppen. Då som nu är de viktiga kassakor. Glädjen efter den framgångsrika introduktionen av broschyrerna noteras än idag av Walter Meyer: ”Om en säljmedarbetare tidigare kom hem med ett broschyruppdrag, blev det fest! Men plötsligt kunde vi även få beställningar på denna viktiga produkt via internet, säger han strålande.

Så har onlineshoppen hos Onlineprinters förändrats. Idag kan kunder beställa mer än 1 500 produkter i onlineshoppen. Däribland tryckprodukter som flyers, kalendrar, roll-ups och även reklamartiklar samt textilier som T-shirts och hoodies.

Med varje utvecklingssteg växte företaget och uppdrag från utlandet lät inte vänta på sig länge. Detta gjorde dock en vidareutveckling av varumärket nödvändig, eftersom det tyska shopnamnet ”diedruckerei.de” inte fungerade på andra språk. Hittills känner kunderna utomlands företaget under varumärket Onlineprinters. Lanseringen av en engelskspråkig webbshop 2009 och ytterligare landspecifika shops för Frankrike och Spanien under 2011 är en annan viktig milstolpe i företagets historia. Internationaliseringen med landspecifika shops fortsätter att öka och öppnar upp ytterligare kundpotential. Idag ligger omsättningen som Onlineprinters gruppen uppbringar med sina shops utomlands på 75 procent.

Globalisering kostar läropengar

”Här trycker Europa“ var på den tiden en slogan i rubriken på webbplatsen. I själva verket beställde kunder från olika europeiska länder redan från början sina trycksaker från diedruckerei.de, dock senare via den engelskpråkiga onlineshoppen med en .com-domän. Snart satsade Walter Meyer helt medvetet på en globalisering för att kunna utnyttja maskinerna även under helgdagar och i förekommande fall trotsa konjunkturkriser i enskilda länder. Från 2010 följde ytterligare landspecifika shops. Affärer med kunder i andra länder har en eller annan fälla i beredskap för många företag. Onlineprinters utgjorde inget undantag i det avseendet.

Sportsponsoring ger räckvidd

Till att börja med fokuserar man dock på att bygga upp det tyska varumärket diedruckerei.de. Under 2008 kommer, mer av en slump, introduktionen av sportreklam. Walter Meyer noterar effekten av sin banderollreklam i samband med en UEFA-cupmatch och blir imponerad av reklamens spridningsverkan. ”Nästa dag berättade man för mig flera gånger, att man hade sett vår reklam i TV. Vid den tiden var banderollreklam också annorlunda än idag, då den var ganska oöversiktlig”. Ett liknande tillfälle erbjuds senare genom en kortfristig offert avseende reklam inom boxningen. När han erbjöds bra villkor för banderollreklam under en Klitsjko-boxningsmatch, slog han till och kunde notera framgång även här.

Utmärkelser lockar investerare

Med utmärkelser som European Business Award 2011 blir till och med internationella private equity-företag och stora medieföretag medvetna om det tyska företaget. ”Medieföretagen ville ha företaget till 100 procent, men jag ville inte det, jag ville fortsätta att vidareutvecklas”, säger Walter Meyer. De erbjöd också något som företaget inte behövde, rörelsekapital. ”Vi var i en bekväm situation genom att vi för det mesta hade tillräcklig likviditet, eftersom våra kunder betalade i förväg.“ Men samtal hölls med alla berörda parter. Kontraktet gick så småningom till en investerare i USA år 2013 efter långa förhandlingar. Tillsammans lanserades ytterligare landspecifika shops och nya strukturer bildades, vilket gjorde det möjligt för företaget att fortsätta sin tillväxt. Ihop med Dr. Michael Fries står Walter Meyer från 2014 som en andra verkställande direktör vid hans sida, vilket bär med sig den erforderliga ledar- och branscherfarenheten.

Infografiken visar funktionsmetoden för onlinetryck: Kunderna kan beställa individuella trycksaker dygnet runt till ett rimligt pris via onlineshoppen.

Efter 15 år en företagsgrupp

År 2016 för en ny majoritetsaktieägare med sig ”tålmodigt” kapital. Ytterligare en ”operativ” investerare tas nu ombord. Walter Meyer utnyttjar dessa förändringar till att dra sig ur den dagliga, operativa verksamheten, men är fortfarande aktieägare och följer företaget på dess väg mot att bli en företagsgrupp. Samtidigt övertas kort tid efter varandra det brittiska onlinetryckeriet Solopress och den skandinaviska marknadsledaren LaserTryk, två företag som sedermera framgångsrikt integrerats – och som Onlineprinters firar jubileum tillsammans med i år: LaserTryk blir 20 år, Solopress 15 år. Onlineprinters-gruppen leds idag av ett triumvirat CEO Dr. Michael Fries, CFO Dirk A. Müller och CCO Christian Würst.

Från shop till plattform

Walter Meyer har gjort en produktionsorienterad verksamhet livskraftig för framtiden genom en E-Commerce-affärsmodell och på ett avgörande sätt präglat onlinetryckeri-branschen. Idag hör Onlineprinters till de 3 största onlinetryckerierna i Europa, som drivs av företagsgruppen med dussintals landspecifika shops och levererar till mer än en miljon kunder i totalt 30 länder. 1 500 medarbetare är verksamma i Onlineprinters-gruppen och färdigställer gemensamt upp till 10 000 uppdrag per dag. Idag utvecklas företaget till en plattform, där kunderna inte bara kan handla klassiska tryckprodukter, utan även tryckta reklamartiklar och textilier.

Tips för grundare och egenföretagare

”Mitt viktigaste tips är, att alltid att hålla koll på kostnaderna och under inga omständigheter bli skyldig en massa pengar. Om det inte fungerar så som man föreställt sig, är det alltid bättre att sluta tidigare än för sent, genom att prova något nytt eller till och med gå tillbaka till en fast anställning. ”

 

Sources: Onlineprinters GmbH