Behöver du en befintlig bild i PDF-format? Inga problem. Om du vill omvandla en bild i PDF, finns det olika möjligheter. Följande program och Best-Practice-tips leder dig snabbt till önskat resultat.

Omvandling av bilder i en PDF-fil kan göras på olika sätt. Om du arbetar med Acrobat Pro DC, med en lokalt installerad programvara, med webbaserade konverterare, med en export- eller till och med via tryckmenyn – finns det många alternativ. Vilket som är bäst för dig, beror på vilken programvara du arbetar med, vilka bildformat som är inblandade och om du ännu vill redigera upplösningen i bildfilerna.

Omvandla bild i PDF med Adobe Acrobat Pro

Den fritt tillgängliga Adobe Acrobat Reader är tyvärr inte till hjälp vid konvertering och vägrar att samarbeta. Om du däremot har den kostnadspliktiga Fullversionen av Adobe Acrobat, har du en kort väg att gå, som uppfyller nästan alla dina önskemål.

För omvandling klickar du i Acrobat på menyn Arkiv, på kommandot Öppna och söker upp bildens lagringsplats. Därefter visar dialogfönstret alla filer, som inte finns i PDF-format, i grå färg; de kan inte väljas och följaktligen inte öppnas. Under till vänster hittar du nu kommandot Foga in information, som i tillhörande rullgardinsmeny visar kommandot Alla filer. Om du klickar på detta kommando, kan alla filer i mappen väljas – till och med de som Acrobat inte kan konvertera.

Om du till exempel öppnar en TIFF-fil i Acrobat, kan du omvandla bilden till en PDF genom att du enkelt säkrar det som pdf-fil med kommandot Spara som. På samma sätt kan du gå tillväga med bildformaten JPEGBMPPNG och det egna Photoshop-formatet PSD och Illustrator-formatet AI. Ett pixel- eller vektorbaserat EPS samt RAW-format vill Acrobat emellertid inte öppna på detta sätt, utan du ska först omvandla de båda dokumenten till ett Acrobatkompatibelt bildformat.

Inställningsmöjligheterna vid öppning av en bildfil är lika med 0 i Acrobat. Du kan därefter åter spara PDF via kommandot Arkiv > Spara som > Adobe PDF-filer optimerade (*.pdf).

Tips: I dialogrutan, där man väljer bilddata som ska konverteras, kan flera bilddata aktiveras samtidigt. För detta trycker man som vanligt på Shift -knappen för data som ligger vid sidan om varandra respektive CTRL-knappen för enskilda data.

Omvandla flera bilder i PDF

Och ännu ett tips: Om du vill arbeta ännu snabbare och mer intuitivt, drar och släpper du de bilddata som ska konverteras med drag-and-drop på Programsymbolen från Acrobat. Även det är möjligt med flera bilder samtidigt. Intressant: Om det finns flera bilddata av samma filtyp, visar Acrobat en dialogruta som automatiskt visas för denna åtgärd. Detta ger dig möjligheten att placera bilderna i ett pdf-dokument. Om du arbetar med olika bildformat, får du inte detta erbjudande och Acrobat kommer att skapa en enda pdf-fil från varje bild.

Export från bearbetningsmjukvara

Medan den fullständiga versionen av Acrobat vanligtvis är en bra investering för mer komplexa korrigeringar, finns det tillräckligt med fria och enkla alternativ för ren konvertering från bild till PDF. Den som till exempel ska konvertera en EPS från Photoshop eller Illustrator till ett PDF-format, startar helt enkelt från det andra hållet och säkrar bilden direkt från bearbetningsprogrammen som PDF. Photoshop, Illustrator, Lightbox Free eller GIMP tillåter som regel all export till det vitt utbredda PDF-formatet. Intressant för Mac-användare: Det lilla mirakelprogrammet ”förhandsvisning”, identifierar i motsats till Acrobat även EPS-filer, som redan under öppning automatiskt konverteras till PDF.

Den som på detta sätt konverterar sin bild till PDF, har beroende på mjukvara omfattande inställningsmöjligheter för upplösning, komprimering och andra bildspecifika alternativ.

Enkelt att ändra filtillägg?

Svårt att tro, men även det kan fungera: Den som har installerat Arobat Pro, ändrar helt enkelt filtillägg på den bildfil som ska konverteras till ”.pdf”. Fungerar nästan alltid!

Konvertera bild i PDF med onlineverktyg

Webbaserade verktyg erbjuder likaså sina tjänster. Den som inte är rädd för dataspionage, laddar upp deras bilddata som ska konverteras till en serverbaserad webbtjänst, konverterar och laddar sedan ned filerna igen. Här kan man ofta med ett enda arbetssteg konvertera max. 20 JPEG-filer till PDF, enligt önskemål hamnar alla bilder (t.ex. PNG– eller JPEG-filer) i ett PDF-dokument.

Leverantören ”online2pdf” identifierar även andra bilddata; EPS-formatet kommer dock inte att identifieras av denna tjänst. På liknande sätt förhåller det sig med CleverPDF, som för övrigt också är tillgängligt som lokal programvara via nedladdning. CleverPDF erbjuder inte bara konvertering av bilddata, utan även några fler funktioner för redigering runtom PDF-filen.

Trycka eller säkra bild i tryckmenyn som PDF

Känner du som Apple-användare till varianten om det gömda tryckkommandot i OS X? Även det är alltid möjligt. Du öppnar i Tryckmenyn ett valfritt program och väljer till vänster under PDF-rullgardinsmenyn kommandot Säkra som PDF.

Alternativt kan du, om Acrobat Pro installerats, också ”skriva ut” bilden som PDF, för detta måste du välja den virtuella skrivaren Microsoft Print to PDF och bilden kommer ut som PDF. Det finns dock inga ytterligare inställningsmöjligheter.