Magasin, kataloger och tidskrifter har sitt ursprung i ett satsprogram som InDesign. Detta program är bäst lämpat för att organisera stora mängder text och format i stora omfattningar. För att läsaren inte ska förlora helhetsintrycket på grund av all text, är det viktigt att anpassa den för optimal läsbarhet. För denna uppgift finns ett baslinjeraster i InDesign.

Baslinjeraster i InDesign är en av de mest grundläggande funktionerna, när det gäller textredigering. I de flesta fall görs den optimala justeringen i början av ett projekt, för att på förhand kunna definiera, vilket visuellt intryck det ska göra. Genom att skapa ett baslinjeraster i InDesign, har du omfattande inställningsmöjligheter för anpassning av texten enligt dina egna specifikationer och idéer. När förinställningarna har gjorts, sparar du värdefull tid för alla följdaktiviteter i projektet.

Om du ännu inte är säker på hur du upprättar ditt baslinjeraster, kan du ta reda på olika typer av inställningar i vår satsyteartikel Värt att veta om olika satsytor och ladda ner färdiga mallar.

Vilka uppgifter har baslinjeraster i InDesign?

Föreställ dig, att du har ett litet projekt med två sidor. Om du placerar text med tre kolumner på varje sida, kan du till och med behöva hjälprader för att anpassa texten. Men här krävs dock lite detaljarbete för att anpassa texten på båda sidor i samma höjd.

Baslinjeraster underlättar detta detaljarbete och anpassar texten automatiskt enligt dina specifikationer. Baslinjerastret är inte begränsat till två sidor, utan till alla sidor som du vill skapa eller lägga till.

Upprätta baslinjeraster i InDesign

Innan du skapar baslinjeraster, bör du i förväg veta svaret på följande frågor:

  • Vilket projekt rör det sig om?
  • Hur många sidor omfattar projektet?
  • Vilka teckensnitt ska användas?
  • Vilken teckenstorlek?
  • Hur många spalter har varje sida?

I detta exempel skapas ett magasin med en sidomfattning på 20 sidor. Därtill används teckensnittet ”Roboto Light” i en teckenstorlek på 10 punkter. Varje sida ska ha respektive tre spalter för text.

Steg 1: Upprätta projekt

Som regel består ett magasin inte av en sammanhängande artikel på 20 sidor. Snarare finns det flera mindre artiklar med olika teman i ett magasin. Därför kan du själv bestämma, om du ska skapa dina artiklar som ett sammanhängande projekt eller ett projekt per artikel i InDesign. I det här exemplet skapas en artikel för ett 20-sidigt magasin, som har två sidor och ska börja på vänster sida.

Skapa först ditt projekt med önskade inställningar för tillskärning. Som standard ser du de enskilda dokumentsidorna med satsytan i form av en lila ruta. I detta område återfinns din text senare. Allt utanför satsytan kallas steg och kan helt enkelt användas som vitrum eller till exempel som plats för bildtexter.

Steg 2: Ställa in satsyta

För att formatera en satsyta, klickar du i menyn på Sida och sedan på Marginaler och spalter. I den här kontrollpanelen kan du ställa in satsytan enligt dina specifikationer. Här är det övre kantavståndet inställt på 30 mm, det nedre på 20 mm, det inre på 25 mm och det yttre avståndet på 40 mm. Under punkt ”Kolumner” väljs nummer tre och ett kolumnavstånd på 4 mm ska användas. Bekräfta inställningar i manöverfältet med OK.

Steg 3: Anpassa baslinjeraster till satsytan

För att foga in baslinjeraster, klickar du i den övre menyn på den lilla rullgardinsmenyn och välj baslinjeraster. Du får därmed se en fördefinierad vy av ditt baslinjeraster. För att du nu ska kunna anpassa detta till satsytan, klickar du på Redigera > Inställningar och sedan på Stödraster.

I den här panelen kan du först definiera en önskad färg för baslinjerastret. Ställ sedan in via punkten ”Start” var den första raden i rastret ska börja. Eftersom det övre avståndet för satsytan har definierats som 30 mm, ställs början av baslinjerastret in på 30 mm. Detta bör sedan anpassas relativt till ”övre sidokanten”.

Teckenstorleken på 10 punkter ställdes tidigare in och eftersom de enskilda raderna inte bör ligga direkt intill varandra läggs 2 punkter till. Av den anledningen ställer du in värdet 12 punkter per rad under posten ”Inställning alla”. Därmed är alla inställningar i detta manöverfält utförda och så snart du bekräftat dem med OK, anpassas ditt baslinjeraster till satsytan. I nästa steg kan du infoga bilder och textramar enligt dina önskemål.

Steg 4: Anpassa text vid baslinjeraster

InDesign ger dig praktisk möjlighet att infoga platshållartext. För detta klickar du i den första textramen i ditt projekt och väljer sedan Teckensnitt > Fyll med platshållartext. När texten har infogats, kan du visa baslinjerastret igen via rullgardinsmenyn, så ser du att texten inte är riktigt anpassad till det ännu.

För att slutgiltigt anpassa platshållartext, klickar du sedan dubbelt på den första textramen och markerar hela texten med knappkombination Ctrl + A. Öppna sedan via menyn Fönster under fliken Text och tabeller punkten Stycke.

På den undre högra kanten i avsatsmanöverfältet ser du två Justeringsknappar. Så snart du klickar på den högra, justeras texten med baslinjerastret, som du definierade tidigare.

Om det händer att din text alltid hoppar över en rad efter det här steget, betyder det att platshållartexten inte formaterats i förväg.

I det här exemplet är teckensnittet ”Roboto Light” inställt med en teckenstorlek på 10 pt och därmed passar texten optimalt in i baslinjerastret samt anpassas således korrekt på alla skapade sidor.