När du vill redigera en bild i Photoshop, handlar det inte nödvändigtvis om att justera färger, retuschera bildområden eller lägga till text. Ibland behöver en bild bara beskäras för att passa. Här är friläggningsverktyget ett användbart och enkelt sätt att beskära bilder i Photoshop – enligt dina specifikationer eller dina egna data. I följande Tutorial visar vi hur du omvandlar dina bilder till rätt format på nolltid.

En elementär funktion i Photoshop är att förbereda bilder på ett sådant sätt, att de ges lämpliga dimensioner för respektive syfte. Även om en tryckbar bild kanske inte är tillräckligt stor för att erhålla bästa möjliga kvalitet, ska en bild vara så kompakt som möjligt för webben.

Därför ska bilder ofta beskäras. Beskära bilder i Photoshop är relativt enkelt. Eftersom det tillsammans med programmet följer några användbara och enkla funktioner, som gör att bilden kan beskäras direkt under arbetsflödet.

Beskära bilder i Photoshop – med friläggningsverktyget

Termen ”Frilägga” är vanligtvis associerad med Photoshop på ett sådant sätt, att ett motiv i förgrunden separeras från den befintliga bakgrunden. En friläggning kan också betyda att onödig bakgrund beskärs. Med friläggningsverktyget Photoshop är det möjligt att beskära en bild direkt och enkelt till önskad bildstorlek.

Steg 1: Välja bildområde

I detta exempel ska vyn centreras på koppen och kaffebönorna. Överflödig bakgrund ska beskäras. För detta väljer du på kontrollpanelen Beskärningsverktyget. Så snart du klickar med vänster musknapp i din bild visas ett raster. Du kan justera detta, när du vill använda greppunkterna i hörnen och på sidorna. Allt inom detta raster kommer att bevaras efter beskärningen.

För att centrera vyn på kaffekoppen och kaffebönorna, ta tag i det övre högra hörnet och dra mot mitten. Så snart du släppt vänster musknapp är alla områden, som är avskurna, mörkt skuggade och rastret visas i en mindre storlek.

Steg 2: Tillfoga bildförhållande

Eftersom det kan vara svårt att ordentligt justera beskärningsramen så, att alla sidor är lika långa, kan du till exempel definiera ett bildförhållande i den övre menyn. Ange antingen ett förbestämt mått eller välj olika bildförhållanden i rullgardinsmenyn. I detta exempel väljs bildförhållandet 1:1 (kvadrat). Med detta val anpassas beskärningsramen i bilden till det valda förhållandet. Så fort du håller ner vänster musknapp i bilden istället för ramen, flyttar du inte längre beskärningsramen, utan du kan flytta det önskade bildområdet under beskärningsramen.

Steg 3: Anpassa beskärningsramen och beskära bilden

Om du har justerat bildområdet till beskärningsramen. kan du klicka på hörnpunkterna igen med vänster musknapp och hålla musknappen nere. Nu kan du förstora eller minska ramen som du vill. På grund av det angivna bildförhållandet 1:1 är ramen proportionellt förstorad eller minskad.

Tips: Om du håller ALT-tangenten tryckt och sedan tar tag i en av hörnpunkterna, kommer beskärningsramen fortfarande att vara proportionellt anpassad, men från mittpunkten.

Således kan du optimalt välja ditt bildområde. När du har definierat bildområdet, trycker du på Enter för att beskära bilden. Därefter försvinner beskärningsramen och du ser bara området, som tidigare fanns inom beskärningsramen.

Observera: När du beskär bilder i Photoshop, raderas de beskurna bildområdena, så snart din bild är beskuren. Om du senare vill ange ett annat bildavsnitt, ska du ångra steget med tangentkombinationen CTRL+Z och definiera ett nytt bildområde.

Credits:
Tutorials (text och video) samt utformning av mediautformaren Christoph Ullrich.