Du behöver i din PDF en sida i ett annat slutformat? Eller du skulle vilja ta bort den vita randen på din PDF-sida? Kanske innehåller också alla sidor i din PDF beskärningsmärken, som du vill ta bort? Genom att beskära en PDF eller enskilda sidor i filen, ändras eller förminskas det slutliga formatet.

Beskära PDF – tillvägagångssättet i Acrobat

För att omvandla olika sidor av en PDF-fil till ett enhetligt slutformat. kan Adobe Acrobat-sidor beskäras. Du kan antingen beskära PDF-filen manuellt med verktyget eller styra beskärningen genom att skriva in koordinater. Välj därefter i menyn Visa · Verktyg · Redigera PDF · Öppna. I den sekundära verktygslisten hittar du kommandot Beskära sidor. Efter ett klick på den konverteras muspekaren till ett hårkors med vilken du nu ramar in det område du vill få fram på PDF-sidan. Beskärningsrektangeln är markerad i en transparent färg.

Fastställ önskeformatet: Genom att dubbelklicka på området som ska beskäras, öppnas en dialogruta, där du kan ange exakta dimensioner.

Efter att ha släppts, visas rektangeln med handtag som gör att du fortfarande kan ändra beskärningen. När du är klar, dubbelklickar du i rektangeln och dialogen för beskärning visas. Här kan du kontrollera dina värden och korrigera dem om det behövs. I den nedre högra delen av dialogrutan kan du också ange på vilka sidor dessa värden ska överföras – bara till den aktuella sidan eller om flera eller kanske alla sidor ska beskäras med dessa värden?

Nederst till höger i dialogrutan kan du ange vilka sidor i dokumentet som fortfarande ska ges dessa värden.

För övrigt kan du även få tillgång till vissa marginella inställningar här, till exempel CropBox, TrimBox eller BleedBox, som levereras med PDF-utformningsprogrammet. Den automatiska borttagningen av vita ränder för presentationer är också en användbar automatisering av CropBox. Gör önskade inställningar och klicka på OK – färdig!

CropBox, TrimBox och BleedBox kan valfritt läggas till i Acrobat för att se och redigera ytterligare data som är viktiga för tryckningens förstadium.

CropBox (maskramar): data som beskärnings- eller registreringsmärken utanför CropBox är dolda, men inte raderade.
TrimBox (slutformatramar): Det här är den viktigaste rutan för tryck – den visar det beskurna slutformatet.
BleedBox (utfallsramar): Här visas storleken på ramen i det slutliga formatet inklusive beskärning (vanligen cirka tre millimeter).

Källa: http://www.cunodruck.de/files/downloads/PDF-Rahmen.pdf

Beskära en PDF i Reader?

Återigen fastställer man att Adobe Acrobat Reader huvudsakligen avsetts för att titta på en PDF-fil. Således är de flesta bearbetningsmöjligheter och beskärning av PDF inte möjliga här. I stället finns webbtjänster tillgängliga för att rotera en PDF online samt separata verktyg som efter nedladdning fungerar offline inom eller utanför Acrobat Reader. Den senare är extremt begränsad på grund av önskemål om en fri version.

Beskära PDF – via en onlinetjänst

Till onlinetjänster räknas till exempel:

Anvisning: Med ett klick på bilden öppnas en större version.

PDF Candy har ett vänligt gränssnitt och fungerar snabbt, men beskärningen styrs inte av koordinater eller enskilda sidor.

 

 

PDFResizer erbjuder mycket funktionalitet såväl som nedräkning av data, men beskärningen kan dock endast göras på ett av de förutbestämda standardformaten och detta gäller endast för alla sidor tillsammans.

 

 

 

Mycket noggrannare arbete erhålls av Onlineverktyget från Sejda, men däremot i tum. Här kan du ange individuella beskärningsvärden för varje sida. Den fria versionen är begränsad i storlek (50 MB), omfång (200 sidor) och (tre) dokument per timme. Om du vill beskära en PDF, är detta en av de bästa lösningarna.

 

Local installation of the scissors

Den javabaserade Briss för Windows övertar snabbt och enkelt beskärningen och är ett bra alternativ. Därefter blir dock urvalet av ändamålsenliga gratisverktyg litet och särskilt för Windows och Mac.

Det finns dock fortfarande goda nyheter för Mac-användare: Programmet förhandsvisning gör uppgiften utan större väsen. Öppna PDF-filen för detta, använd menyn Visning för att öppna verktygslisten och klicka sedan på den andra ikonen från vänster – en streckad rektangel. Alternativt får du det så kallade Rektangulära valet, genom att välja kommandot med samma namn i verktygsmenyn. Använd rektangulärverktyget för att rama in området på den sida som du vill behålla. Om du vill göra detta med punkt- eller millimeterprecision, kan du således öppna Verktyg via Foga in information, info-paletten och här klickar du på Beskärningssymbolen. Beskärningen aktiveras, genom att i verktygslisten klicka på kommandot Beskärning. Den som väljer flera sidor i sidminiatyrlisten i vänstra kanten av fönstret kan beskära dem i ett enda arbetsmoment.

Bildbevis: VectorKnight via Shutterstock