Att frilägga flygande lockar eller fluffig hårprakt i Photoshop, kräver många gånger mycket tålamod och rätt val av friläggningsteknik beroende på objekt, bildupplösning och färgkontraster. I denna Tutorial visar vi dig ett rent och effektivt sätt att frilägga hår i Photoshop, via färgkanalen. Dessutom illustrerar vi vilka kriterier en bild ska uppfylla, så att du inte behöver fastställa efter flera timmars arbete, att det inte lönar sig med någon friläggning.

Om du vill frilägga hår, finns det några metoder som ger ett rent och naturligt resultat. I princip kan varje motiv och därmed varje hår friläggas. När det gäller olika friläggningsmetoder ska man alltid avväga, hur mycket tid och ansträngning som krävs och vilken metod som bäst passar bildkriterierna. Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda, för att effektivt kunna frilägga bildbakgrunden från hår, förtydligas med följande bildanalys.

Bildkriterier som effektivt främjar friläggning

Bildfunktioner:

 • Originalbildens mått: 2000 x 2100 px
 • Bildupplösning: 300 dpi
 • Relativ mörk bildbakgrund
 • Modell i fokus och därmed väldigt suddig bakgrund

Värdering:

Modellens starka fokus och den höga upplösningen av bilden talar för en ren friläggning av håret. Personen har dock en ganska mörk hårfärg och träporten i bakgrunden är väldigt mörk. Vid detta motiv kan aldrig eller endast med mycket tidskrävande och mödosamt arbete en tillräcklig kontrast produceras, genom vilket håret kan separeras ordentligt från bakgrunden.

Bildfunktioner:

 • Originalbildens mått: 4600 x 3400 px
 • Bildupplösning: 300 dpi
 • Hög kontrast mellan bildens förgrund och bakgrund
 • Att känna igen många enskilda hår

Värdering:

Från början kan du se på denna bild, att det finns en bra kontrast mellan personen och bakgrunden. Även bildupplösningen skulle vara optimal för en friläggning. Problemet med detta motiv är att det finns extremt många enskilda hår synliga och Photoshop kan inte identifiera och frilägga varje hår. En friläggning inom en viss tidsram skulle därför vara fullt möjlig, men bara med förlusten av många enskilda hår.

Bildfunktioner:

 • Originalbildens mått: 3700 x 2500 px
 • Bildupplösning: 300 dpi
 • Lugn vanlig bildbakgrund
 • Hög kontrast mellan bildens förgrund och bakgrund

Värdering:

På denna bild kan du omedelbart se att kontrasten mellan person och bakgrund är stor nog för en lyckad friläggning. Även bildupplösningen är tillräcklig och varken förgrunden eller bakgrunden är i fokus på något sätt. Dessutom är inte många enskilda hår synliga hos denna person, därför passar motivet bra för friläggning av hår.

Följande bildkriterier bör därför uppfyllas för att rent frilägga håret och så effektivt som möjligt:

 • Hög bildupplösning
 • Hög kontrast mellan objektet som ska friläggas och bildens bakgrund
 • Objektet som ska friläggas, framträder tydligt i färgåtergivning från bakgrunden
 • Det finns inte så många enskilda hår synliga

Tänk på: Ändå kan inte alla hår räddas vid friläggningen!

 

Friläggning via färgkanalen i Photoshop

Steg 1: Välj färgkanal med högsta kontrast

Som redan förklarats är kontrasten mycket hög för detta motiv och erbjuder därmed en bra förutsättning för friläggning. För att Photoshop ska kunna identifiera även enskilda hår, måste kontrasten nu förstärkas på bästa möjliga sätt. Den optimala kontrasten som en bild kan ha är svartvitt. Det betyder, att allt som Photoshop senare identifierar som svart väljarkant och allt som ska försvinna måste färgas vitt.

För att få detta resultat, byt vid sidan av Layers till Channels. Beroende på färgutrymmet där din bild skapas, kan du se de enskilda färgerna som komponerar din bild. I detta exempel läggs bilden ut i RGB och du ser en röd, en grön och en blå färgkanal. Klicka igenom varje färgkanal och välj den kanal som ger bästa kontrast mellan motivet och bakgrunden. I de flesta fall, som i detta exempel är det blå-kanal. Håll ner vänster musknapp på denna kanal och dra den över Duplicate Layers– symbolen. På så sätt skapas en kopia av färgkanalen.

En kopia av kanalen är nödvändig, för annars arbetar du direkt i den blå färgkanalen och förvränger så den ursprungliga bilden. Detta kan inte hända med en kopierad färgkanal, eftersom originalbilden fortfarande består av de andra färgkanalerna röd, grön och blå.

 

 Steg 2: Använda tonvärdeskorrigering för att förbättra kontrasten

För att ytterliga förstärka kontrasten, klicka i den övre menyn Image > Adjustments > Levels. I fönstret som öppnas kan du nu använda den lilla triangulära kontrollen för att påverka djupet (mörka bildområden) och ljuset (ljusa bildområden). Flytta vänsterreglaget åt höger tills objektet du vill frilägga är färgat så svart som möjligt. Ta till exempel en hårlock som en hållpunkt i ditt motiv och dra skjutreglaget till höger tills locken är helt svart, medan de återstående luckorna mellan håren inte är suddiga.

Med hjälp av tonvärdeskorrigeringen kan du nu använda höger reglage för att göra bakgrunden ljusare, tills den är helt vit. Fortsätt att se till att hållpunkten, bevaras på bästa möjliga sätt.

Steg 3: Korrigera vita ställen och skapa val

Välj sedan Brush Tool. Ställ in foreground colour på svart och måla med musen över alla återstående vita ställen i ditt motiv. Nu ska motivet vara helt svart och bakgrunden, som tas bort, ska färgas så vit som möjligt. Klicka nu med tryckt Ctrl – knapp på den kopierade färgkanalen i vilken du arbetar, för att skapa val. Detta är punkten, där Photoshop identifierar motivets kanter eller konturer.

Steg 4: Skapa lagermask

Byt nu från Channels tillbaka till Layers panel och klicka på ikonen Create layer mask. Du ser nu den exakta motsatsen till det önskade resultatet. Detta beror på att Photoshop tonar ned alla svarta ställen och kopplar in alla vita ställen så snart en lagermask appliceras. Denna lagermask kan du lätt vända i vända, genom att du trycker på knappkombinationen Ctrl + I. Nu kan du se ditt motiv utan eller på en transparent bakgrund.

Steg 5: Sätta in nytt lager och fylla med färg

För att kontrollera friläggningen, skapar du ett new layer och fyller detta med Fill Tool i en valfri färg. I detta exempel, rekommenderar vi en mörk färg såsom en mörkbrun. Se till att det nya lagret i lagervyn ligger under det frilagda lagret, så att det inte överlagras av det nya lagret.

Steg 6: Korrigera frilagda områden

I detta exempel kan man nu se, att det i det högra bildområdet fortfarande finns ljusa ställen i den tidigare bakgrunden.  Med två ytterligare Photoshop-verktyg kan du korrigera detta område i din bild med Dodge– och Burn-verktyget. Dessa finns i det vänstra verktygsfältet. Med exponeringsanordningen kan mörka områden i bilden mörkas ännu mer, medan ljusa delar av bilden kan göras ljusare med fyllverktyget. Med de båda verktygen finns det dessutom möjlighet att bearbeta djupetmedeltonerna eller ljuset i ett bildområde. Du hittar det här valet för båda verktygen i den övre menyn under Range.

I detta exempel ska det ljusa området längst ned till höger tas bort. Dessutom måste området med darkened mörkare. Eftersom det högra området är mörkare än den frilagda personen, måste efterbelysaren i den övre menyn ställas in på Shadows. Nu kan du rita på detta område, medan du håller ner vänster musknapp och tar bort resten av bakgrunden.

Slutligen kan du göra ytterligare korrigeringar till håren du har frilagt. I detta exempel kan man se en grå slöja, som också måste göras mörkare. För detta krävs igen Burn Tool. Området som ska bearbetas, ställs in på medeltoner. Nu är det möjligt att flytta musen över det frilagda håret igen tills den grå slöjan försvinner. Var noga med att arbeta med försiktighet. Om du kör för ofta över samma ställe, kan det hända att det redigerade området pixeleras och sålunda tas håren bort.

Tänk alltid på att varje bild behöver sina egna inställningar och korrigeringar, om du vill frilägga hår. På varje motiv måste du justera stegen som visas med varierande exakthet, tills önskat tillfredsställande resultat uppnås.

 

Credits:
Mediaformgivaren Christoph Ullrich utformar och talar.