Med uppdateringen från Adobe till Photoshop CC 2018 finns det några spännande nya funktioner. Uppdateringen från Adobe till Photoshop CC 2018 erbjuder den nya behjälpliga funktionen ”Välja motiv”. Här väljer Photoshop intelligenta motiv med bara ett klick, utan irriterande flerfaldigt klick-arbete. Och du kan redan frilägga objekt i Photoshop med relativt liten ansträngning. I följande handledning visar vi hur väl det nya verktyget fungerar och vilka fördelar det erbjuder för friläggning.

Steg 1: Det korrekta bildvalet!

Precis som för andra friläggningsmetoder är det viktigt för ett bra resultat att din bild har största möjliga upplösning och bästa möjliga kontrast mellan motivet som ska friläggas och bakgrunden. Först då fungerar friläggningen så snabbt och rent som möjligt.

Steg 2: Välja motiv

För att välja den nya funktionen ”Välja motiv” i Photoshop CC 2018, klickar du sedan i menyn på Select och väljer därefter den nya tillagda fliken Subject. Photoshop läser nu av hela bilden för att självständigt identifiera motivet som ska friläggas. Efter en kort väntan ser du ett Urval runt ditt motiv. Grundurvalet angående Photoshop är redan mycket bra i de flesta fall. Ändå identifieras inte alltid alla konturer optimalt. I sådana fall har du möjlighet att stödja Konturidentifiering av Photoshop.

Steg 3: Stödja konturidentifiering

För detta klickar du igen på menyn Select och väljer Select and mask. Du borde nu se ett nytt fönster på höger sida och en list med några nya verktyg på vänster sida. Ställ först in det högra fönstret på vyn Overlay, för att se de områden som automatiskt valts av Photoshop. Allt som är rödfärgat friställs resp. raderas.

Som nästa steg ska urvalet förbättras med hjälp av verktygen i den vänstra listen. Här finns bl.a. Quick selection tool, för att identifiera konturer, och ett Refine edge tool, för att välja fina områden som exempelvis skägghår. Börja först med Quick selection tool och genomför grova friläggningar. I detta fall valdes en del av mössan inte korrekt. Med verktyget kan du måla som med den klassiska borsten på detta ställe, så att Photoshop identifierar kanten bättre och frilägger den.

Inte heller skägghåren valdes optimalt. För att välja dem, väljer du Refine edge tool och målar över skägghåren precis som du gjorde nyss. De områden där du behöver förbättra något är mycket betingat av motivet. Ju mer exakt du arbetar, desto bättre blir resultatet av friläggningen.

höger fönster har du fortfarande möjlighet att ge den nya friläggningsfunktionen från Photoshop CC 2018 en viss toleransgräns, så att ytterligare subtiliteter i motivet kan väljas. För detta aktiveras den så kallade Smart radius och kontrollen ställs på 1 px. Du kan naturligtvis också experimentera med de andra kontrollerna för att få ett bättre resultat. I detta exempel räcker smart-radie med 1 px.

Steg 4: Frilägga med Photoshop med automatiskt skapade lagermasker

Öppna därefter rullmenyn Output settings och aktivera punkten Decontaminate colours. Därmed förfinas urvalet något ytterligare. Samtidigt ändras automatiskt Utdata av gjorda inställningar i det New layer with layer mask. Detta är den optimala inställningen för att förhindra att bildinformation förloras helt och hållet eller om du vill göra ytterligare korrigeringar senare. På detta sätt behåller du ditt ursprungliga lager. Bekräfta till slut med knappen OK.

Nu ser du ditt frilagda motiv genom en layer mask. Nu har du möjlighet att placera motivet på valfri bakgrund och fortsätta redigera.

Credits:

Mediaformgivaren Christoph Ullrich.