Hur förmedlar man i korta drag fördelarna med en produkt? Man delar in dem med uppräkningstecken. I InDesign kan du foga in uppräkningstecken med bara ett klick. Funktionerna är mycket mer omfattande än att bara sätta en Bulletpoint framför ett stycke.

Uppräkningstecken delar in valda textpassager och ger därmed en översikt på ett enkelt sätt. Möjligheterna för individualisering är så omfattande, att du kan använda uppräkningstecken för att ge hela din design en mycket specifik karaktär.

Vilka möjligheter finns det för individualisering?

Om du vill använda uppräkningstecken i InDesign, då kan du välja klassiska Bulletpoints med ett klick i InDesign. Alternativt kan du ersätta Bulletpoints med valfritt tecken från valfritt teckensnitt. Windows har redan en stor samling olika grafiska teckensnitt med ”Wingdings” och ”Webdings”. Om dessa inte passar för dina ändamål, kan du till detta använda ett eget teckensnitt – vilket dessförinnan importeras som grafik.

Innehåll:

Steg 1: Foga in standardmässiga Bulletpoints

I det här exemplet ska ett textavsnitt, som finns på ett bokmärke för en fiktiv bokhandel vara försedd med uppräkningstecken. Markera för detta det aktuella textavsnittet och klicka sedan i den övre Textformateringsmenyn på knappen Punktlista. Om du behöver nummer som en uppräkning, finns det en annan knapp direkt under som delar ditt textavsnitt i siffror. Ett uppräkningstecken eller en numrering sätts nu alltid in efter en radbrytning.

Steg 2: Definiera avstånd via tabulatorer

För att formatera utrymmet mellan uppräkningstecken och text, behöver du panelen Styckesformat. Detta visas via Fönster > Format > Styckesformat. Innan du skapar ett nytt styckeformat, se till att det aktuella textavsnittet är markerat. Därmed övertas den aktuella formateringen av texten, när du skapar styckeformatet. Dubbelklicka sedan på det nya styckeformatet. I följande manöverpanel väljer du sedan punkten Tabbar.

Använd linjalen som visas, för att ändra avståndet mellan uppräkningstecken och text. Håll först den vänstra lilla triangeln ovanför linjalen med vänster musknapp och skjut den något åt höger. Då kan du se, hur uppräkningstecknen förskjuts i bakgrunden. För att texten och uppräkningstecknen sedan ska överensstämma med resten av texten, håll ner den lilla högra triangeln med vänster musknapp och skjut den åt vänster så långt som möjligt.

Steg 3: Formatera uppräkningstecken

Du kan formatera uppräkningstecken och i förekommande fall byta ut dem mot ett annat tecken, genom att du klickar på panelen Styckesformat och på punkten Punkter och numrering. Här kan du under ” Punktformat” åter bestämma, om du ska använda listpunkt eller numreringar. Under punkten ”Uppräkningstecken” ser du vid sidan av aktuellt vald Bulletpoint fyra ytterligare exempelsymboler, som du kan använda som uppräkningstecken. Så snart du klickar på en av dem, kommer alla Bulletpoints att bytas mot det nya tecknet. För bokmärket väljs med dubbelpilen en passande grafikstil.

Via knappen Lägga till kan du dessutom välja ett valfritt tecken från alla teckensnitt, som finns på din dator. Du kan sedan bestämma vad som ska infogas direkt efter listpunkter eller numreringen med ”Text efteråt”. Här är som standard en flik inställd med ”^ t”.

I det här exemplet bör textavsnittet med uppräkningarna dras in något. För detta blir Position från punkt/numrering ”Indrag vänster“ inställd på 4 mm. Bekräfta till slut i kontrollpanelen med OK. Du kan även använda den inställda formateringen för ytterligare textavsnitt genom att helt enkelt klicka på Styckesformat och välja det nyskapade styckeformatet. Därför behöver du inte alltid göra en ny formatering av uppräkningstecknen.

Tips: Om dina formateringsändringar inte är direkt synliga, kontrollera om manöverfältet Styckesformat är markerat i det undre vänstra hörnet med hake vid ”Förhandsgranskning“. Först med aktiverad kryssruta syns ändringarna omedelbart.

Steg 4: Färglägga uppräkningstecken

Om du vill använda en färg på dina uppräkningstecken i InDesign, ska de först konverteras till text. För detta markerar du igen det aktuella textavsnittet och klickar sedan i menyn på Text > Uppräknings- och numrerade listor > Konvertera uppräkningstecken i text.

Sedan kan du klicka på de enskilda uppräkningstecknen och färglägga dem med valfri färg.

Observera, att när du har konverterat till text, kan du inte ersätta tecknen med andra i manöverfältet ”Styckeformat”.

Använda egen grafik som uppräkningstecken

Om det inte finns någon bland de tillgängliga uppräkningstecknen som passar ditt ändamål, kan du alternativt använda din egen grafik. Importera grafiken till InDesign som en normal bild och formatera den i förväg till storleken på ett uppräkningstecken. Tryck därefter på knappkombinationen Ctrl + F, manöverfältet Söka/ersätta öppnas. Markera ett av dina aktuella uppräkningstecken som du vill ersätta, och kopiera det med Ctrl + C. Med knappkombinationen Ctrl + V fogar du in dessa i textfältet under ”Söka efter“.

Markera därefter den infogade grafiken, som du vill använda som nytt uppräkningstecken, och kopiera även dessa med Ctrl + C. Klicka sedan vid sidan av textfältet ”Ändra i“ på det lilla @-tecknet och välj Annan > Urklippsinnehåll, formaterat. I textfältet ska det nu stå ”^c” Som nästa klicka på Söka nästa.

I InDesign ska man nu direkt hitta det första uppräkningstecknet och med ett klick på Ersätt alla byts alla tecken ut mot din grafik.