Adobes InDesign-program är ett av de mest populära verktygen för sättning och bearbetning av layouts. Om du skapar sidnummer för kataloger eller tidskrifter i InDesign kan de ordnas och formateras på alla sidor med bara några klick. I vår InDesign Basics Tutorial visar vi dig, hur du använder dessa funktioner och vad du bör tänka på, när du skapar din tryckdata-fil.

Steg 1: Upprätta projekt

I denna handledning skapar vi en tryckdata-fil med tio sidor för en tidskrift. Klicka på fliken File > New > Document. I det öppnade fönstret i kan du i fliken Print välja redan färdiga dokumentstorlekar. Alternativt kan du definiera dina egna dokumentstorlekar via den fria formatinmatningen. För detta exempel är formatet A4 valt och sidnumret är inställt på tio.

Du har också möjlighet att välja kryssrutan under dubbelsidan eller inte. Om det är aktiverat, läggs två enkelsidor in som en dubbel sida när du skapar projektet i InDesign. Denna funktion är endast till för en bättre översikt. Till exempel kommer du att se alla sidor bredvid varandra i din projektfil, som också senare kommer att vara bredvid varandra i den tryckta layouten.

För senare utskrift spelar det ingen roll om du skapar ditt projekt som en dubbel eller enkel sidvisning. Även med dubbelsidig visning kan du exportera varje sida individuellt under den senare filexporten.

Klicka nu på knappen Create, för att skapa projektet.

Steg 2: Öppna sidfönster

Öppna sedan sidfönstret. Def hittar du vanligtvis i det övre högra hörnet under knappen Pages. I detta sidfönster och även i själva projektet, ser du nu tio sidor. Både den första och den sista sidan är en enda sida. Anledningen till detta är, att tryckta produkter som tidskrifter eller kataloger börjar på en höger enkelsida och slutar på en vänster enkelsida. Det kan du lätt förstå, när du mentalt bläddrar igenom en tidskrift och tittar på fram- och baksidan.

Steg 3: Välj en provsida och skapa sidnummer på vänster sida

För att skapa sidnummer i InDesign måste provsidan redigeras. Du hittar dessa i Pages window ovanför de enskilda dokumentsidorna. Provsidan är representativ för alla dokumentsidor i projektet. För att bearbeta provsidan, dubbelklicka på A-Master.
Nu visas en dubbelsida, där vänster sida står för alla projekt till vänster och motsvarande höger sida för alla projekt till höger. För att skapa sidnumren, zooma först till botten av dokumentet till vänster och välj textverktyget.

Dra nu en rektangulär textram över hela sidans bredd på arbetsområdet och klicka på fliken Text högst upp i TypeInsert Special CharacterMarksAktuellt sidnummer. Nu ser du specialtecknet ”A” i din textram. ”A” står för provsidan A och infogas vid denna tidpunkt som ett ställföreträdande sidnummer.

Steg 4: Formatera sidnummer

Du kan nu formatera detta ”A” efter eget tycke. I detta exempel väljs typsnittet Nexa Light och en teckenstorlek på tio punkter.

När du formaterar, var försiktig så att du inte byter specialtecken med ett annat tecken eller bokstav. I annat fall förlorar Mallsidan sin ställföreträdande funktion för de återstående projektsidorna.

Steg 5: Upprätta sidantal på höger sida

Välj, när du har anpassat och formaterat specialtecknet, Selection tool och håll Alt-knappen intryckt. Dra ut en dubblett av textramen med vänster musknapp och klicka på textrutan på höger sida. Slutligen måste specialtecknet markeras igen och justeras till höger.

Med detta har alla steg gjorts, för att visa respektive sidnummer på varje sida i ditt projekt. Dubbelklicka på en dokumentsida i sidfönstret och du kommer tillbaka till dokumentvyn. Nu kan man se att varje sida har tilldelats ett sidnummer i stigande ordning.

Starta projektet med vänster sida

Om du vill skapa ett projekt eller en enda artikel i en tidskrift eller katalog, kan det naturligtvis också starta till vänster istället för till höger. Öppna därför igen Pages window. Högerklicka på projektets första sida och välj Numbering & Section Options.

I det öppnade fönstret kan du nu under Start Page Numbering at med att mata in ett jämnt nummer och därefter bekräfta med OK. I detta exempel börjar projektet på sidan 20.

Beakta: InDesign definierar automatiskt alla sidor, som har ett jämnt sidnummer som vänstra sidor och alla udda sidor som höger sida.

InDesign känner nu igen, att numret på den första sidan är jämnt och justerar den i enlighet med den vänstra sidan. Redan befintliga sidnummer på de andra dokumentsidorna justeras också.

Du kan komma åt Numbering & Section Options på varje sida i ditt dokument. I mitten av tidskriften kan du också avsluta en artikel med en vänster sida och börja omedelbart igen med en vänster sida. Detta är speciellt användbart om du till exempel vill sätta in ett häfte eller något liknande i tidskriften.

Beroende på produktval och tillhörande häftning, limning eller annat bindningssätt, kommer det minsta antalet sidnummer att särskilja sig. Var därför uppmärksam på de exakta detaljerna för din önskade produkt, vilka anges av tryckeriet.

Credits:
Mediaformgivaren Christoph Ullrich utformar och talar.