Låt dina bilder åldras charmigt och bearbeta dem med den mest kända retro-effekten: sepia-effekten. Denna Basics Tutorial visar de få steg som behövs i Adobe Photoshop och vilka värden som ger dig ett naturligt resultat när du bearbetar med Duplex-färgläge.

Alla känner till de gamla bilderna från morfars och mormors fotoalbum. Hundratals bilder från tidigare dagar, tagna med gamla kameror och med olika motiv. Nästan alla foton har något gemensamt: De har alla den karakteristiska sepia-effekten. Denna brunaktiga färgton utvecklas över tiden på grund av UV-strålning, som angriper den svarta färgen i bilden och missfärgar den brunaktig. Sepia-effekten behöver inte alltid vara densamma som gamla saker. Idag används denna effekt medvetet för att skapa en Retrolook vanligtvis i samspel med människor eller fordon.

Sepia-effekter ger bilder en charmig retrolook

Vad menas med Duplex-färgläge?

Färgläget ”Duplex” gör att du kan kombinera en gråskalebild med en annan färg (vanligtvis en fulltonsfärg) för att förbättra bildens effekt eller skapa en speciell look som t.ex. sepia-effekten. En bild som är i Duplex-färgläge kan också tryckas som sådan. Under tryckprocessen trycks endast den svarta färgen och respektive skapad fulltonsfärg. Alternativt är det också möjligt att konvertera den färdiga Duplex-bilden till CMYK-färgläge och sedan trycka den.

Duplex-färgläge: Gråskalebild (vänster) + annan färg = till exempel sepia-bild (höger)

Steg 1: Konvertera bilden i Duplex-färgläge

Om du klickar på Image och sedan på Mode hittar du direkt duotone mode. Detta är vanligtvis först gråtonat på färgbilder. Anledningen är att Duplex-färgläge uteslutande kan användas på gråskalebilder eller svartvita bilder. För att sätta ett foto i rätt färgläge, är det bäst att först konvertera det till en gråskalebild. Om du nu går tillbaka till Modemenyn, då är Duotone tillgängligt och kan väljas.

Steg 2: Förstå Duplex-dialogruta

I Duotone options kan du lägga till upp till fyra färgkanaler eller färgtoner. Som namnet ”Duplex” föreslår, kombinerar denna metod två färgkanaler. Som standard visar detta fönster först en färgkanal med svart färg. I princip skulle även en enda färg vara tillräcklig för att skapa en sepia-effekt. Om du ersätter den svarta färgen i färgväljaren med en orange färg, får du en slags sepia-effekt, men förlorar nästan alla kontraster i bilden, så att bilden ser onaturlig och platt ut.

Eftersom den svarta färgkanalen innehåller alla relevanta kontraster, bör den hållas som den är och en ny ytterligare färgkanal ska läggas till istället. Via rullgardinsmenyn Type kan du lägga till upp till tre ytterligare färgkanaler. I detta exempel är Type > Duotone valt.

Steg 3: Välja färg och förstärka kontrast

Om du har bytt blandläget till Duotone, kommer du till färgväljaren genom att klicka på den lilla vita rutan. Där kan du välja den färgton som passar dig bäst (vi rekommenderar färgen orange för en realistisk sepia-effekt, i video anges värdet: ”db9d19”).

Om du stänger fältet med OK efter att du har valt den andra färgen, kan du sedan manipulera kontrasterna i Duplex-dialogrutan. Detta görs via en förenklad version av Duotone curve settings. Du kommer dit genom att klicka på den andra rutan (med den vita linjen), som ligger direkt till vänster om färgfältet. I detta exempel ska kontrasten i den lilla bussen ökas något.

Graderingskurvan

På vänster sida av dialogrutan som visas kommer du att hitta Graderingskurvan (eller här även ”Duplexkurva”), som ligger i ett angivet raster. Längre nedanför finns en liten stapel som anger vilken ljusstyrka du ändrar med graderingskurvan. Detta representerar hela färgomfånget på bilden och sträcker sig från ljusen, dvs de ljusaste delarna i bilden, till de mörkaste delarna, de så kallade djupen. Med ett klick på graderingskurvan i rastret ställer du in en Kurvpunkt, som du då bara kan flytta vertikalt. Samtidigt infogas respektive ändringsvärde till höger om graderingskurvan. Om du till exempel har satt en kurvpunkt i rastrets fjärde ruta och flyttat den, visas motsvarande procent för värdet ”40”.

Inställningsmöjligheter

På den högra sidan av duotone curve kan du också ange färgändringar direkt som ett tal i steg om tio procent. Om du till exempel anger ett annat värde vid värdet ”30”, ändras också på den vänstra sidan graderingskurvan för den tredje rutan. Det är just vad som borde hända i detta exempel. Färgområdet vid värdet ”30” bör minskas med 10 procent. För detta ändamål kan antingen kurvpunkten i den tredje rutan dras ned med 10 procent; alternativt kan du också ange värdet ”20” för värdet ”30”. Denna förändring gör att vissa kontraster går förlorade igen, men de kan återställas i den mörkare gråskalan. I detta exempel ökar värdet ”70” färgområdet till 90 procent.

Slutligen kan dialogrutan stängas genom att klicka på OK.

Tips: Duplexkurvan kan enskilt användas och manipuleras på varje färgkanal eller färgton. Således kan du gå väldigt långt in i detaljer under bearbetningen.

Steg 4: Bekräfta duplex-inställningar

Innan Duotone Options-dialogrutan kan stängas, kräver Photoshop namnet på den nyskapade färgen. I princip kan du här ange valfria namn, men ett klart tilldelbart namn rekommenderas, till exempel ”Duplex Orange”; speciellt om bilden ska skrivas ut senare. När namnet har tilldelats, kan du stänga Duotone Options-dialogrutan. Sepia-effekten är därmed klar och kan vidarebehandlas.

Observera att bilden fortfarande är i Duplex-färgläge. Den består därför bara av två färgkanaler. För en optimal vidarebearbetning ska bilden därefter konverteras till färgläget ”RGB” eller – om den senare skickas vidare till tryckeriet – i ”CMYK”.

Credits:
Text-, videotutorial och utformning av mediaformgivaren Christoph Ullrich.