Silverbokstäver på mörk bakgrund. Med en lätt vridning glimmar förädlingen och reflekterar ljuskällan, medan bokstäverna sticker ut något från tryckmaterialet på grund av tryckämnet och avbildar en relief. Sådana vykort, flyers eller visitkort sticker ut och uppmuntrar till inköp. I denna InDesign-Tutorial lär du dig att skapa tryckdata för dina egna vykort eller visitkort med silvertryck. Dessutom tillhandahåller vi våra provvykort som en designförlaga gratis.

Om du någonsin försökt att skapa en silver- eller guldeffekt med CMYK-färger i ditt layoutprogram, så har du säkert märkt att detta inte är realistiskt genomförbart. Eftersom reflexegenskapen hos guld- och silver är svår att imitera med färg.

Så uppstår silvereffekt vid tryck

Vid en tryckförädling med silverfolie används folie, som faktiskt reflekterar ljus. Här appliceras ett UV-lackskikt först på tryckämnet och placeras sedan över en silverfolie. Således häftar filmen bara på de platser där lackskiktet är beläget. Genom denna process skimrar texterna och logotyperna i silver.

För att göra detta måste du i tryckdata ange särskilt färgfältinformationen och tydligt klargöra, vilka utformningselement som ska förädlas i silver.

Observera att varje tryckeri har egna specifikationer för att skapa tryckdata för förädlingar. Följande visade beteckningar är giltiga för förädling av trycksaker hos Onlineprinters.

Hur upprättar jag mina tryckdata för delvis förädling med silverfolie?

Innehåll

Steg 1: Skapa och namnge lager

Bakgrunden på vykortet bör vara närmare svart, eftersom den mörka bakgrunden av silvereffekten kommer väl till pass då. För detta gå till Layers window och byt namn på det befintliga lagret till ”Bakgrund”. Via symbolen New layer – kan du upprätta ytterligare två lager, genom att ändra namnen ”Logotyp” till ”text“och det andra till ”silver”.

Steg 2: Skapa bakgrund

Välj nu Retangle-tool och klicka på ett ledigt område inom ditt projekt. I fönstret som nu öppnas, kan du definiera dimensionerna för en ny rektangel. För vykortet är det 152 mm i höjd och 109 mm i bredd. Bekräfta fönstret med OK och använd Selection-tool för att flytta den nyskapade ramen till rätt plats. Öppna sedan Colour themes och välj färgen ”Svart”. Ställ dessutom in färgtonen på 98 procent. Därmed är bakgrunden redan färdig.

Steg 3: Foga in logotyp och text

  Observera, att logotypen ska hållas vit för illustrativa ändamål.

I nästa steg infogas både slingsymbolen och texten. Dessa element skapades tidigare i Adobe Illustrator i detta exempel. Du kan också importera dina texter eller logotyper från något annat program i InDesign genom att välja alla objekt och kopiera med tangentkombinationen Ctrl + C och foga in med Ctrl + V i InDesign på Lagret ”Logotyp och text“.

Steg 4: Skapa och namnge färgfält

Nu när logotypen och texten har placerats enligt dina önskemål, kan silvereffekten skapas. För detta väljer du sedan layersilver”. Kopiera nu alla tidigare infogade element och klistra in dem igen via EditPaste in place. Öppna nu igen Colour themes och upprätta en ny färg via knappen New swatch. Med ett dubbelklick på denna färg kommer du till Swatch options dialog box.

Nu måste du ange de önskade beteckningarna för tryckeriet. I vårt exempel:

  • Färgfältnamn: „silver“
  • Färgtyp: Fullton
  • Färgvärde: 100 % cyan

 

Ställ in inställningarna som det visas på bilden ovan och bekräfta med OK. Dina infogade element ska nu visa 100 procent cyan. Inga problem, denna fulltonsfärg cyan kommer inte att kunna ses efter tryckningen, utan tryckas över med silverfolie.

Steg 5: Kontrollera med separationsförevisning

Sedan kan du kontrollera om du har gjort alla inställningar på rätt sätt. Titta på separationsförevisning under Window > Output > Separations preview. I fönstret som öppnas är separationen avstängd som standard. Genom att klicka på rullgardinsmenyn i fönstret som öppnas, kan du välja fliken Separations och de enskilda färgkanalerna blir klickbara. Här dyker även färgkanalen ”silver” upp. Om du klickar på den, ska bakgrunden vara vit och alla element som ska fyllas i silver ska visas i svart. Om så är fallet har du gjort alla inställningar korrekt och du kan exportera ditt projekt och skicka det till tryckeriet.

För en bra tryckkvalitet ska dina designelement ha…

    • En linjetjocklek på minst 3 pt (1,06 mm),
    • En typstorlek på minst 14 pt,
    • och ha ett minimum avstånd på 3 pt (1,06 mm) från varandra.

Även för andra förädlingar av dina trycksaker, som t.ex. relieflack, en specialfärg eller UV-färg, måste du ange vissa detaljer för tryckeriet i din tryckdata och en så kallad 5. Upprätta färg.

Gratis förlaga för nedladdning

Vi tillhandahåller gratis tryckdata för vykortet ”A gift for you” för partiell förädling med silverfolie. Ladda enkelt ned indd-filen och beställ kortet i ditt önskeformat.

Ladda ned vykort som indd-fil

Credits:
Mediaformgivaren Christoph Ullrich utformar och talar.