En mycket populär funktion i Photoshop är möjligheten att anpassa färger med bara några få klick enligt dina egna idéer eller till och med byta ut dem helt. I många fall ska emellertid ett specifikt område i bilden friläggas för detta ändamål. I denna Tutorial visar vi dig tre sätt, hur du kan skifta färg utan att behöva frilägga först.

Skifta färg i Photoshop – utan tidigare friläggning

Liksom många andra funktioner i Photoshop kan man skifta färg på många olika sätt. Utan föregående friläggning är det dock lämpligt, att först överväga vilken metod som bäst passar respektive motiv. Betrakta därför bilden som en helhet. Är kontrasten för det område, där du vill skifta färg, betydligt förskjuten från bakgrunden eller är bakgrundsfärgen mycket lik det område som du vill färglägga? I båda fall erbjuder Photoshop lämpliga verktyg för att skifta vissa färger utan friläggning.

Exempel 1 – ändra bilfärg

I det första exemplet ska bilens färg ersättas med en annan. Fordonet är starkt i fokus och avviker betydligt i färg från höstens bakgrund. Det är perfekta förutsättningar för att skifta färg med en nyans- och mättnadskorrigering: Gå till din Justeringar -flik och klicka på Nyans/mättnad.

Bilen har en distinkt cyanfärgad nyans, så du kan också välja den som en Färgkanal som ska ändras. Om du sedan flyttar Färgnyans-reglaget, ändras färgen enligt din inställning. I detta exempel väljer du en diskret röd nyans, som matchar höststämningen.

Det kan hända trots den valda cyantonen, att inte alla färger ändras korrekt. För att korrigera detta, kan du använda det nedersta Färgreglaget i färgnyans- och mättnadskorrigering för att utvidga färgområdet som du vill färglägga.

Håll ned den rundade greppunkten med vänster musknapp och tryck den något åt höger för att utvidga färgområdet.

Se dock ovillkorligen till att inte flytta skjutreglaget för långt, eftersom färgen på resten av bilden efter en viss punkt också kommer att ändras.

Exempel 2 – ändra ballongfärg med färgläggningsverktyg

I detta exempel ska en av de blå ballongfärgerna ändras till en annan färg. Eftersom bakgrunden i denna bild också är blå och den här färgtonen är mycket lik ballongens, får du inte den önskade effekten med en nyans och mättnadskorrigering. För att likväl färga om ballongen, kan du använda Färgersättningsverktyget. Du hittar detta verktyg om du med den vänstra musknappen klickar på Penselverktyget i verktygslisten och sedan väljer Färgersättningsverktyget i rullgardinsmenyn.

Definiera sedan en ny förgrundsfärg, till exempel en ljusgrön. I optionslisten kan du sedan göra olika inställningar, som bestämmer hur du ska använda Färgersättningsverktyget i förhållande till originalfärgen. Eftersom kontrasten mellan bakgrund och ballong är relativt svag, ställer vi här in en Tolerans på 20 procent.

Nu kan du som vanligt måla med Penselverktyget över ballongen och färglägga med den tidigare valda gröna färgen. Det spelar ingen roll, om du målar över ballongens kant. Photoshop känner igen objektets kant och färgar bara innanför den. Se bara till när du målar, att det lilla korset på penseln inte lämnar det område som ska färgläggas. Färgnyansen som är direkt under detta kors, används som referens för färgläggning.

Tips: Om du ändå någon gång skulle måla eller komma över kanten, behöver du för en korrigering annullera hela det senaste arbetsmomentet med knappkombinationen Ctrl+Z. Aktivera därför vänster musknapp flera gånger och starta om.

Exempel 3 – anpassa ögonfärg med bara några få klick

Ett mycket klassiskt exempel på färgbyte är ändring av ögonfärgen. För att även här undvika en tidigare friläggning, kan du använda Penselverktyget för att direkt färglägga det aktuella området. För detta ska du först upprätta i Lagerfönstret ett nytt lager och ställa in Blandningsläge på ”Färg”.

Välj därefter Pensel och justera till en lägre hårdhet. För att spara tid, kan du med nedtryckt Alt – jämte höger Musknapp ställa in såväl storlek som hårdhet. Om du flyttar musen uppåt eller nedåt med nedtryckta knappar, blir penseln motsvarande hårdare resp. mjukare. Flyttar du den åt vänster eller höger, då ändras penselstorleken. När du hittar en inställning som du gillar, målar du över det område du vill färglägga.

Tips: Var försiktig, så att du inte målar över kanten. Skulle detta ändå hända, kan du annullera det senaste momentet med Ctrl+Z eller du raderar helt enkelt med radergummit efter bearbetning av det övermålade området.

Bildhänvisning:
ALEXGTACAR (via Pexels), Rawpixel (via Pixabay), Skitterphoto (via Pixabay)