Svartvita bilder måste vara uttrycksfulla och kontrastrika, så att deras effekt kan blomma upp. I denna Tutorial visar vi dig hur du använder kanalberäkning för att skapa ett verkningsfullt svartvitt foto med bara några få klick. Dessutom jämför vi resultaten av kanalberäkningen och en enkel konvertering till gråskala. Eftersom de små skillnaderna och vissa åtgärder gör denna effekt väsentligt annorlunda. 

Att konvertera en bild till svartvitt i Photoshop kan låta ganska enkelt, men det finns mycket mer bakom den svartvita effekten. Även med färgerna svart och vitt kan många olika stämningar och intryck visas. Photoshop erbjuder mer än en metod för denna typ av bildbearbetning. I denna Tutorial används Photoshop-verktyget kanalberäkningar, som låter dig kombinera olika färgkanaler.

Gråskalor är inte alltid den bästa lösningen

För att uppnå en svartvit effekt med så få klick som möjligt, kan bilden öppnas i Photoshop och sedan konverteras via menyalternativet Image > Mode > Grayscale. Resultatet verkar vid första anblicken vara ganska övertygande i de flesta fall, men det blir tydligare vid närmare kontroll att viktig bildinformation går förlorad i denna metod. Detta kan exempelvis hända vid bildställen, där ljusstyrkan vid två olika bildposter inte skiljer sig nämnvärt. Dessa ställen verkar med gråskalemetoden oftast för ljusa och odefinierade.

För att presentera och utarbeta detaljerad bildinformation i svartvitt, är det vettigt att kombinera olika färgkanaler med varandra.

På så sätt blir rena kontraster synliga även med små skillnader. I denna handledning är därför kanalberäkning vald, för att skapa en intensiv svartvit effekt i Photoshop.

Bild i original
Skapa svartvita effekter med gråskala
Skapa svartvita effekter med kanalberäkning

 

 

 

 

 

Förstå Photoshop färgkanaler

För att bättre kunna förstå och använda Kanalberäkningsverktyget bör du först göra dig bekant med färgkanalerna i Photoshop. Gå till Channels panel, vilken som standard ligger precis bredvid lagren. Beroende på färgutrymmet som bilden ligger i, kan du se de enskilda färgkanalerna här. Vid en RGB-bild är kanalerna röda, gröna och blåa. Vid en CMYK-bild, Cyan, Magenta, Gul och Key (svart). Du kan klicka på de enskilda färgkanalerna när som helst.

Om du gör det, ser du genom att klicka på respektive färgkanal redan en svartvit bild. Här rör det sig bara om så kallade färgandelar i din bild. Om du till exempel klickar på den röda färgkanalen, visas alla röda färgkomponenter i bilden i svart. Exakt samma gäller för färgkanalerna grönt och blått, om det rör sig om en RGB-bild. Om alla tre kanaler nu är överlagrade och färgerna blandas, skapas den färdiga färgbilden. Exakt denna typ av överlagring kan nu användas med kanalberäkningar för att få önskad svartvit bild.

Text-Tutorial: Skapa svartvit-effekt i Photoshop

Steg 1: Välja kanalberäkningar

Som nämnts ovan kan du konvertera en svartvit bild från både ett RGB- och ett CMYK-färgrum till svartvitt. I detta exempel ska en bild av en solros omvandlas så, att högsta möjliga kontrast kvarstår. Om du har öppnat din bild i Photoshop, kan du via menyalternativet Image gå direkt till Calculations.

I dialogrutan som öppnas kan du se totalt två källor, som var och en kan användas för att välja önskade färgkanaler samt ett blandningsläge, som innehåller de klassiska fyllningsmetoderna. När du väl valt Calculation, visas din bild direkt i svartvitt och kombinerar två färgkanaler beroende på din förinställning. I detta exempel är färgen i ”Källa 1” den blå färgkanalen och i ”Källa 2” den röda färgkanalen. Blandningsläget är som standard förinställt på Multiply.

Steg 2: Kombinera färgkanaler

Du kan nu börja kombinera de enskilda färgkanalerna med varandra. För att göra detta klickar du på rullgardinsmenyn Channels och väljer en tillgänglig färgkanal under ”Källa 1” och ”Källa 2”. Alternativt föreslås en förinställd gråskalebild här, med vilken du också kan göra överlagringar. Prova bara alla kanaler en gång, tills du får det bästa resultatet. I detta exempel ger de röda och gröna färgkanalerna den bästa kontrasten och därmed det bästa svartvita resultatet.

Steg 3: Välja blandningsläge

Kontrasten ser redan mycket bra ut, men övergången mellan svart och vitt är lite för stark och kantig. I detta fall har du nu möjlighet att testa olika blandningslägen eller fyllningsmetoder. Leta bara efter det blandningsläge som ger det bästa optiska resultatet. I detta exempel är blandningsläget Soft Light med en opacitet på 80 %.

Steg 4: Utmatningsresultat

Om du är nöjd med ditt resultat, kan nästa bild som matas fram under rullgardinsmenyn Result namnges antingen som new channel,selection eller som new document. Det rekommenderas att välja ett nytt dokument här, för då kan bilden vidarebearbetas direkt. När Beräkningsverktyget har skapat ditt nya dokument får du en så kallad ”Flerkanalsbild”.

Steg 5: Konvertera flerkanalsbild

För optimal vidarebearbetning kan bilden nu konverteras tillbaka till RGB eller, om så önskas till CMYK-läge. Eftersom det bara finns två kanaler i flerkanalsbilden, är det under menyalternativet Image > Mode dock inte möjligt att direkt välja RGB eller CMYK. Konvertera först bilden till färgläget grayscales. Om du nu klickar på Image > Mode, kan färgfälten RGB och CMYK väljas igen.

Sedan kan du spara bilden eller fortsätta redigera.

Credits:
Text-, videotutorial och utformning av mediaformgivaren Christoph Ullrich.