En av de mest grundläggande funktionerna i Photoshop är att välja motiv, som sedan kan friläggas. Om det emellertid måste ske snabbt, är kanterna ofta inte rena och verkar pixelerade. Photoshop har några användbara och enkla inställningsmöjligheter för sådana fall för att utjämna kanterna. I denna Tutorial lär du dig, hur du använder dem korrekt.

Om du vill välja, maskera eller frilägga i Photoshop, kommer du sannolikt att behöva göra ett urval först. Men om du inte har mycket tid för redigering, kan det vid ett snabbt urval hända att kanterna ser ut att vara pixelerade eller till och med sönderdelade. För att rätta till det, erbjuder Photoshop några intressanta och enkla inställningsmöjligheter, som gör att du kan utjämna kanter i Photoshop. Därmed uppnår du även vid snabba val effektfulla resultat.

Vad innebär en snabb friläggning för ”Utjämna kanter”?

För att separera en bild från bakgrunden så snabbt som möjligt, kan du använda verktyg som trollstaven eller snabbmarkeringsverktyget. Photoshop identifierar automatiskt kanterna på ett motiv och skapar ett urval. Om en lagermask skapas direkt efter valet och motivet friläggs, kommer man direkt att märka pixelerade och rivna kanter. Dessa kanter kan vara bättre eller sämre beroende på befintlig kontrast mellan motivet och bakgrunden. För att lösa detta problem, måste man efterbearbeta igen.

Tips: Ju högre upplösning i din ursprungliga bild, desto lättare är det för Photoshop att identifiera och välja rätt kanter.

Vilka motiv passar bra för ett prydligt val av kanter med efterföljande friläggning?

Motiv 1
Upplösningen av palmerna är mycket hög och kontrasten på bilden är tillräcklig för friläggning. Men med hjälp av verktygen snabbmarkering och trollstav kan det ta lång tid att komplett välja vartenda palmblad. Urvalet skulle därför ta mycket tid, så en annan metod bör väljas för en friläggning

Facit: Passar inte för en snabb friläggning.

Motiv 2:
Också i motivet med glasstrutarna är såväl upplösningen som kontrasten hög. I princip står ingenting i vägen för en snabb friläggning. Men om man tittar på de enskilda iskulorna, märker man att enskilda iskristaller är synliga och kanterna på kulorna inte helt släta. Vid en bearbetning skulle ränderna automatiskt jämnas ut och detta skulle skapa ett orealistiskt intryck.

Facit: Passar delvis för en snabb friläggning.

Motiv 3
Äpplemotivet har en mycket hög upplösning och kontrasten är nästan optimal på grund av det röda äpplet och den ljusa vita bakgrunden. Motivet har tydliga strukturer jämfört med iskulan och vattendropparna är kristallklara.

Facit: Optimala villkor för en friläggning.

Steg 1: Välja motiv

I detta exempel ska äpplet frigöras på bästa sätt och snabbt från bakgrunden. Välj för detta i verktygspaletten Snabbmarkeringsverktyg och måla samtidigt med tryckt vänster musknapp över motivet tills Photoshop har skapat ett komplett urval. Se till att du också väljer detaljer som vattendroppar i detta exempel. Om Photoshop väljer för mycket i ditt motiv, håll ner Alt-tangenten och måla över dessa ställen. Ju närmare du zoomar in, desto bättre kan du rita kanterna och låta Photoshop ”visa” vad du ska välja.

Steg 2: Utjämna kanter med ”Markera och maskera”

När du helt har valt ditt motiv, klicka på i menyn på knappen Markera och maskera. Som standard visar den nyöppnade kontrollpanelen det valda motivet och bakgrunden färgad ljusröd. Men om du vill utjämna kanterna, rekommenderas en annan vy. Du kan ändra dessa i rullgardinsmenyn Visa. I detta exempel är displayen inställd På svart och opaciteten på 80 procent. Således är kanterna på äpplet nu mycket tydliga. Därefter zoomar du in på ett område där de pixelerade kanterna är särskilt synliga.

För att utjämna denna kant, kan du flytta reglaget i den högra menyn under alternativet Globala förbättringar. Först bör den påfallande trappeffekten försvinna. Skjut reglaget under Utjämna till ett värde på mellan 3 och 6. I detta fall ställer vi in ett värde på 5. Kanten mjukas därmed upp. Ställ därefter in ett värde under Ludd på mellan 2 och 3. Här används ett värde på 2,8. Genom höjning av kontrast-reglaget visas urvalskanten med större skärpa, så att den ljusa bakgrunden separeras ännu bättre från det röda äpplet. I detta exempel ställer vi in ett värde på 30. Reglaget för Förskjuta kant behövs inte, eftersom ingen bakgrund läggs till här och ingen bildinformation om äpplet förloras.

Steg 3: Lämna ut frilagda och bearbetade motiv

I slutet av bearbetningen sätter du ett kryss för Sanera färger. Därvid syns en tunn svart ram på den bearbetade kanten. Denna försvinner emellertid med bekräftelse på kontrollpanelen. En ytterligare fördel med den markerade funktionen Sanera färger är att motivet matas ut direkt med ett nytt lager och lagermask. Efter att du har följt dessa steg, bekräfta på kontrollpanelen med OK.

Du ser nu det frilagda motivet. För att se det slutgiltiga resultatet, skapar du ett Nytt lager och fyller det med en valfri färg. När bakgrunden är fylld, kan du se, att kanterna på äpplet är mycket mjukare än före bearbetningen.

Därmed är din bearbetning avslutad och ditt frilagda motiv kan bearbetas ytterligare.

Credits:
Tutorials (text och video) samt utformning av mediautformaren Christoph Ullrich.