Alla känner till dem: skyltarna framför ingången till varje företag. Små, medelstora, stora och i de flesta fall fyrkantiga! För dem som vill bryta ut ur denna monotona skyltskog, kan svaret vara ”kontursnitt”. Eftersom en reklamskylt med konturskärning gör en helt individuell form till verklighet. I denna Workshop kommer du att lära dig hur du korrekt skapar tryckdata för en lättskumplatta med kontursnitt.

Innehållsförteckning för detta bidrag:

Vad är ett kontursnitt?

InDesign-tutorial-contour-cutter

En särskild skärmaskin ger den rektangulära plattan en individuell form. Detta kan till exempel vara en rund logotyp eller kompletta bokstäver, vars former skärs till med hjälp av kontursnitt. Alltid när den klassiska rektangeln är borta, kan kontursnitt användas. Materialvalet varierar från lättviktsplatta över hårdskumplatta och Alu-DIBOND till kanalplastskiva. Alla material är också lämpliga både inomhus och utomhus!

Hur fungerar kontursnittet?

För att skärmaskinen ska veta, vilken typ av form den ska producera, måste viss information integreras i form av en bana in i tryckprojektet. Denna bana skrivs emellertid inte ut, utan anger bara positionsinformationen för skärhuvudet.

Den korrekta mjukvaran

InDesign-tutorial-advertising-signs

Att skapa en sådan bana passar bäst Adobe Illustrator eller Adobe InDesign. Här kan vektorbaserade banor skapas och bearbetas så. att skärhuvudet optimalt kan följa sökvägsinformationen.

Specifikationer för skapandet

Precis som varje tryckprojekt har kontursnittet förutsättningar som måste uppfyllas för att uppnå önskat resultat. Grundförutsättning är en sluten bana: Utgångspunkten måste därför även vara slutpunkten. Dessutom får banan inte innehålla några avsmalnande kanter och hörnradien får inte vara mindre än 4 mm. I princip kan skärskillnader på 1 till 2 mm uppstå. Så det borde finnas tillräckligt med utrymme mellan själva motivet och skärbanan. Vi rekommenderar därför ett avstånd på minst 3 mm. Det gäller: hellre för mycket än för lite.

Själva banan är färgad med den speciellt skapade fulltonsfärgen ”CutContour” i 100 procent magenta, eftersom konturtjockleken är 0,5 eller 1 Pt. Konturens tjocklek är emellertid av ren betydelse för betraktaren och utan betydelse för det senare snittet, eftersom konturen inte trycks och skärmaskinen ligger i linje med den grundläggande baninformationen och inte konturtjockleken.

Viktig anvisning:

Var noga med att välja titeln ”CutContur” som namn för den nya fulltonsfärgen. Först då kan maskinen identifiera, att det är en skärbana.

Praktiskt exempel: Tulpanvas

company signs contour cut

I detta exempel ska detta blommotiv förverkligas i en individuell form med hjälp av ett kontursnitt. Bilden är tillgänglig med en upplösning på 300 dpi, storleken är lämplig för ett medelstort projekt. Perfekta förutsättningar! Eftersom upplösningen ska vara minst 120 dpi för reklamskyltar. Vi skulle vilja trycka en kvadratisk reklamskylt, 50 x 50 cm, på KAPA Plast (5 mm).

För tryckdata-filen använder vi alltid InDesign-förlagan, som vi hittar i vår Onlineshop på produktsidan. Eftersom den redan innehåller alla förinställningar för korrekt PDF-export. Endast banan för kontursnittet måste skapas manuellt.

Vi öppnar den nedladdade förlagan med InDesign, drar upp en bildram och placerar bilden med knappkombinationen Ctrl + D i vår förlaga. Det rekommenderas att placera bilden på ett eget lager och sedan spärra det i Layer panel, så att det inte förskjuts av misstag. För kontursnittet skapar vi sedan ett nytt separat lager.

Nästa steg är att skapa färgen ”CutContur”. Vi öppnar Color Theme för detta och klickar på New Swatch. Denna nya färgruta kallar vi ”CutContur”. Denna beteckning är absolut nödvändig, för endast därmed kan skärmaskinen identifiera skärbanan som ska färgas med denna färg. Vi väljer dessutom färgtypen Spot Color och definierar färgsammansättningen som 100 procent magenta. Med OK bekräftar vi inställningarna.

Nu skapar vi banan för det önskade motivet. Vi väljer från verktygspaletten Pen Tool och letar efter en startpunkt med ett generöst avstånd till själva motivet. För att ställa in en ny banpunkt klickar vi på önskad plats. Vi håller musknappen nedtryckt och flyttar musen vidare, som ett test till höger och vänster. Så vi definierar kurvaturen för det skapade kurvesegmentet och en rak bana blir en kurva. Vid placering av punkterna och anpassning av den resulterande kurvan behövs fingertoppskänsla. Vännen och hjälpen i nöd: Ctrl + Z. Med tryckt Ctrl-knapp kan vi dessutom klicka på enskilda banpunkter och vid behov korrigera position och vinkel.

Var noga med att hålla ett jämnt avstånd till motivet. När alla banpunkter placerats, fullbordar vi banvägen genom att klicka på startpunkten. Voilà!

Slutligen ser vi till, att banan verkligen är färgad med färgen ”CutContur”.

Nu kan tryckprojektet sparas via File > Export som PDF-fil. Tack vare vår förlaga, behöver vi inte göra några ytterligare inställningar i Export window.

Vår tulpanvas är en utmärkt dekoration för kontor, cafeteria eller lunchrum. Under iakttagande av informationen för kontursnitt känner kreativiteten inga gränser: ett vackert motiv som vår vas, en böjd bokstav, en maskot, företagets logotyp. Det måste inte alltid vara fyra hörn!

 

All information om ämnet Kontursnitt och många ytterligare teman runtom skapa, spara och sända tryckdata hittar du i Hjälpcenter från Onlineprinters.

 

Credits:

Mediaformgivaren Christoph Ullrich utformar.