Med Photoshop Blur kan bilder omarbetas professionellt med bara några klick. Effekten ger foton en helt ny stämning eller fokuserar på ett visst område. Således kan även bilder som tagits utan dyr utrustning se mycket professionella ut. I denna tutorial lär du dig hur du använder Gaussisk oskärpa i en bakgrund för att få förgrunden av bilden i fokus.

I optimala fall är den korrekta objektivinställningen redan vald, när du tar bilder, för att styra fokus inom en bild på ett bestämt område. Detta är emellertid ibland inte möjligt, eftersom ljusförhållandena inte passar eller ingen professionell kamera är tillgänglig, men kanske bara en smartphone eller kompaktkamera. Genom efterbehandling har du dock möjligheten, att avsevärt uppgradera din bild optiskt med Photoshop Blur. Därför levereras Adobe-programmet från företaget med Gaussian blur vilket gör det möjligt att realistiskt återskapa en bild utan många inställningsmöjligheter.

Photoshop Blur i översikt

Adobe erbjuder olika Photoshop Blur (Filter > Blur gallery) med vilka du kan omarbeta bilder i efterhand. Dessa simulerar optiskt t.ex. rörelser eller manipulerar inkommande ljus. Rörelsesimulering med blur rörelse kan vara till hjälp i motiv med fordon, för att göra bilderna mindre statiska. I följande bild har filtret Motion blur använts.

Andra filter, som det så kallade Tilt-Shift-filtret eller Iris-blur, gör att du kan fokusera bilden på ett visst område. Men dessa filter definierar redan vissa former och urtag i områden som ska vara suddiga. Vanligtvis är dessa därför mer lämpliga för likformiga former. Du hittar filtret i Photoshop under menypunkten Filter i Blur gallery.

Framför allt kan runda bildsektioner – som i följande bild – enkelt utelämnas med Iris Blur från oskärpan. På samma sätt kan Tilt-Shift-filtret endast användas för att välja en specifik urtagning, som bilden med linjär oskärpa visar.

Gaussian blur har de flesta inställnings- och ändringsmöjligheterna, för här kan du ställa in bildens fokus som du önskar och redigera den i detalj. Speciellt i mer komplexa former, såsom en persons silhuett, är Gaussisk Blur ett bra val för att mildra bakgrunden. Jämfört med andra filter fungerar det relativt enkelt, eftersom det mjukar hela bilden jämnt och ger bearbetaren större frihet.

Ett gemensamt förhållningssätt för mer komplexa former är att först avskilja området som ska skärpas (vanligtvis förgrunden) från resten av bildavsnittet (vanligtvis bakgrunden). Först då mjukas det upp på motsvarande sätt.

Steg 1: Isolera och frilägga förgrunden från bakgrunden

I detta exempelprojekt bör fokus vara mer på personen som ser ut mot havet. För detta ska sandstranden och havet mjukas upp. Eftersom personen och verandan bör förbli i fokus, är det första steget att isolera personen och verandan från bakgrunden. Med Photoshop CC 2018 finns den nya funktionen Automatisk motividentifiering.

För att använda denna klicka på Select och välj sedan Subject. Efter några sekunder borde Photoshop ha gjort ett acceptabelt förhandsval kring personen. För att dessutom välja verandan, välj från verktygsfältet Quick selection tool. Som standard i verktygsfältet har Magic wand-verktyget valts. Om du håller vänster musknapp intryckt ungefär en sekund på detta verktyg, öppnas en liten rullgardinsmeny och du kan välja snabburvalsverktyget. Med intryckt vänster musknapp, kan du nu enkelt flytta över de ställen som ska läggas till redan utförda val. Photoshop identifierar vanligtvis de enskilda kanterna vid tillräckliga kontrastförhållanden, vilket gör valet mycket enkelt. Om Photoshop ändå väljer oönskade ställen kan du hålla ner ALT– och vänster musknapp och flytta över de alltför många utvalda platserna för att återkalla valet.

När du har valt alla önskade områden, klickar du sedan i menyn under Select på Select and mask. I den öppna dialogrutan på höger sida anger du en Smart radius på en pixel och sätter en hake vid Decontaminate colours. Dessa inställningar hjälper Photoshop att bättre identifiera varje kant. Dessutom markerar den ditsatta haken ett nytt lager med en lagermask och döljer automatiskt lagret med originalbilden. Med ett klick på OK, kan du åter stänga detta fönster och isolera förgrunden från bakgrunden.

 

Steg 2: Ta bort förgrund från originalbild

I princip kan det för närvarande dolda lagret åter visas och direkt mjukas upp. Men eftersom förgrunden fortfarande utgörs av personen och verandan på den ursprungliga bilden som ska vara mjuk, borde dessa också vara mjuka. Det skulle få konturerna att lysa onaturligt. Därför måste förgrunden först avlägsnas före den faktiska uppmjukningen av bakgrunden. För detta använder vi verktyget ”Fyllning innehållsbaserat“.

För att göra detta skapar du först en dubblett genom att högerklicka på originalbilden och döljer sedan det frilagda lagret med lagermasken för en bättre översikt. Välj sedan Rectangular marquee tool i verktygsfältet.

Dra sedan det nya valet runt personen och så stort att allt passar in. Klicka sedan i menyn på Edit och välj Fill. I den nu öppnade dialogrutan är det endast viktigt, att du under punkten Innehåll har valt alternativet Content aware. Med ett klick på OK kan du åter stänga denna dialogruta och Photoshop tar automatiskt ut personen från bilden. Bilden i urvalet kompletteras därefter med bildinformationen om sandstranden och havet.

Upprepa därefter detta steg en gång till med verandan, genom att välja en Selection och sedan åter använda dialogrutan Fill. Vid några tillfällen kan det hända, att resultatet inte ser optimalt ut. Detta är emellertid inte ett problem, eftersom detta lager mjukas upp i nästa steg och den frilagda förgrunden visas igen. Således är detta område inte synligt för betraktaren i den färdiga bilden.

 

Steg 3: Göra bakgrunden i blur

Visa först det frilagda lagret med lagermasken. Klicka sedan på originallagret, från vilket du tidigare tog bort förgrunden och välj i menyn Filter > Blur gallery och sedan Gaussian blur. I dialogrutan som öppnas kan du justera oskärpans intensitet med reglaget. Se till att inställt värde inte är för högt, annars blir bilden orealistisk. Om du inte redan har gjort det, kan det vara lämpligt att markera rutan vid Preview, eftersom du kommer att direkt se resultatet av din inställning. I detta exempel ställs ett värde in på 25 pixlar och dialogrutan stängs sedan med OK.

Nu är slutresultatet synligt och fokus ligger nu tydligt på personen på bilden. Som du säkert har märkt, är det mycket enkelt att använda Gaussisk Blur på egen hand. Det verkliga arbetet är mer i förberedelserna och isoleringen av för- och bakgrund.

Credits:
Text-, videotutorial och utformning av mediaformgivaren Christoph Ullrich.