Det ursprungliga kravet på en fil i PDF-format var bland annat att en PDF-fil inte kan ändras. Detta gjorde det möjligt för grafiska formgivare, att vara säkra på att inga teckensnitt eller bilder förloras, när PDF skickas vidare till tryckeriet och ingen kunde korrigera in fel i en påstådd bra avsikt. Kravet finns kvar, men möjligheterna att redigera en PDF har dock tillkommit.

Innehåll:

Bearbeta PDF med Acrobat Pro DC

Med den senaste fullständiga versionen av Adobe Acrobat finns det många funktioner och möjligheter att redigera innehåll, dvs. texter och bilder, i en PDF-fil. Klickar man i den högra sidan på kategorin Redigera PDF, visas samtliga bearbetningsalternativ. Om du sedan klickar på en bild eller på en text, känner Acrobat automatiskt igen typ av objekt och växlar mellan verktygen för att redigera bild eller text.

Bearbeta texter

Om du nu markerar texten, kan du förutom teckensnitt och storlek till och med ändra inriktning, radavstånd eller löpande bredder – en del av dem dock bara delvis. Det är också möjligt att infoga punktlistor. Observera dock, att till exempel bindestreck mellan stavelser fortsätter till en ny rad, när den bryts – så här krävs noggrant manuellt arbete för att frigöra texten från överflödiga tecken.
Överst i fönstret visas de nödvändiga kommandona för att lägga till vattenmärken, sidhuvuden och sidfot i PDF-filen.

Bearbeta textramar

Storleken och textramens läge kan enkelt ändras med Storlekspekaren respektive Flytta pekaren, liknande ett layoutprogram. Endast inmatning av X- och Y-koordinater är ogenomförbar. Om du vill lägga till en ny textram använder du verktyget Lägg till text från den översta menyraden för att rita en ny ram och fylla den med text. Den vanliga sammanlänkningen av textramar över flera sidor är tyvärr inte möjlig med detta program, eftersom PDF-filer är konstruerade sida för sida.

Hur omfattande funktionerna än är – hantering av text kan i slutändan inte jämföras med den flytande, intuitiva hanteringen med de populära layoutprogrammen.

Bearbeta bilder

En bild placerad i PDF-dokument kan enkelt flyttas eller skalas. För att göra detta väljer du kategorin Redigera PDF och klickar sedan på bilden. Acrobat upptäcker automatiskt, att det är en bild och väljer lämpligt verktyg. Att skala och flytta en bild är ungefär som att skala och flytta en textram. Observera att bildens upplösning inte ändras, när du skalar.

Tips: Förresten, genom att trycka på Shift-tangenten som i layoutprogrammen, begränsas rörelsen till en horisontell eller vertikal linje och ändrar storlek på en proportionell skala.

Ska bilden placeras på en annan PDF-sida, kan den inte förskjutas, utan ska kopieras (Ctrl/CMD + C) eller klippas ut (Ctrl/CMD + X) och återigen fogas in på målsidan (Ctrl/CMD + V). Vridning och spegling är möjlig via motsvarande verktyg på fönstrets högra kant; verktyg finns också för beskärning och nivåbyte.

 Den som vill byta ut en bild, hittar också motsvarande verktyg till höger. Många av kommandona kan också nås via den kontextkänsliga menyn, som öppnas genom att klicka på önskat objekt och sedan använda höger musknapp eller Ctrl -tangenten.

Även att byta ut en bild görs enkelt för Acrobat-användaren. Genom att klicka på bilden kan du välja höger i menyn under Objekt Ersätta bild eller så kan du göra det via den kontextkänsliga menyn. Den nya bilden väljs och infogas i sin maximala storlek, utan att den blir förvrängd.

Tips: Om du tänkt dela din PDF-fil, men vill förhindra redigering av enskilda, specifika objekt, kan du aktivera objektet i fråga och lösenordsskydda det till höger om fönstret via kommandot Begränsa redigering

Bearbeta och aktualisera en bild från PDF externt

En bild ska korrigeras från en PDF-fil. Inga problem. Om du vill uppdatera en bild placerad i PDF-dokumentet i en extern redigerare väljer du i kontextkänslig meny kommandot Redigera med… och väljer önskad programvara. Bilden öppnas i programvaran med ett temporärt namn. Efter att korrigeringarna har utförts, sparas och stängs de helt enkelt med Ctrl/CMD + S. Tillbaka i Acrobat uppdateras den redigerade bilden automatiskt i PDF.

Ta ut innehåll för övrig användning

Redigeringsfunktionerna för Acrobat Pro DC är omfattande, men det kommer inte alls i närheten av möjligheterna i ett layoutprogram – vad gäller volym eller intuitiv hantering. Alla som bestämmer sig för att skapa en ny design i ett layoutprogram, men ta ut texter och bilder från en PDF, kan göra det med bara några få arbetsmoment.

Texterna kan enkelt kopieras och klistras in. För större mängder text är exporten till Word- eller RTF-formatet användbar – men observera bindestreck som vanligtvis tas över och som inte automatiskt återställs.

Den som vill spara en bild från en PDF-fil, lämnar läget ”Redigera PDF “, klickar med det normala Markeringsverktyget på bilden och väljer från kontextkänslig meny kommandot Spara bild som…. Ange plats, spara, klart.

Ringa möjligheter för Acrobat Readers-användare

Om du bara har tillgång till gratisversionen av Acrobat Reader, är redigeringsalternativen inte tillgängliga. När du öppnar PDF-filen i Acrobat Reader, kan texten bara väljas med hjälp av Markeringsverktyget; den valda texten kan inte redigeras utan bara kopieras.

Det finns inga verktyg för att redigera bilder heller. Det är dock möjligt via ett trick att kopiera en bild, till exempel i ett bildredigeringsprogram och fortsätta att använda den där. För detta markerar du bilden med Markeringsverktyget och väljer i kontextkänslig meny det enda kommandot, som dyker upp där: Kopiera bild. Bilden hamnar därmed i buffertminnet. Nu byter du till bildredigering, skapar en ny tom fil, klistrar in data där och sparar den nya bildfilen.

Bearbeta PDF med alternativa tjänster

Om du behöver redigera innehållet i en PDF-fil, men inte har tillgång till Adobe-programmen som nämns ovan, kan du använda alternativ. Det finns också mjukvaruprodukter tillgängliga för nedladdning som kan användas offline. Ofta är onlinetjänster det bättre sättet, eftersom de är snabbare och enklare. Här laddar du upp PDF-filen, öppnar de tjänster som erbjuds och får tillbaka den redigerade PDF-filen.

Det grundläggande problemet, när du redigerar texter och bilder i PDF-dokument med onlinetjänster (direkt i webbläsaren) uppstår på grund av, att du inte har tillgång till dina lokala teckensnitt, medan du redigerar och likaså till de teckensnitt som eventuellt ska användas i PDF-dokumentet. Beroende på programvaran fungerar bildredigering också annorlunda än med lokalt installerad programvara, eftersom du i vissa fall bara kommer åt bilder som tidigare laddats upp till plattformen.

Desktoptjänster

Desktop-versioner för nedladdning:
https://pdf.wondershare.com (gratis testversion, betald fullversion)
https://www.expert-pdf.com (gratis testversion, betald fullversion
https://de.pdf24.org (ingen testversion, gratis)

Programvaran PDF-element från wondershare är ett äkta alternativ till Adobe Acrobat. Funktionsomfattningen är förvånansvärt bra, kostnaden ligger uppåt 30 euro.

Expert PDF har tre olika mjukvaruvarianter från 50 euro för Mac och Windows, som förfogar över olika redigeringsmöjligheter.

Onlinetjänster

I onlinetjänsterna är funktionerna, som onlinetjänsten PDF-filer erbjuder, på motsvarande sätt begränsade. Om du vill redigera text efter att du laddat upp PDF-filen, kommer du omedelbart att märka, att den ändras till ett av standardteckensnitten i webben efter att du markerat den. Redigering av texten är endast möjlig i enskilda rader och tyvärr är den övergripande hanteringen inte optimal. Trots allt kan texten redigeras överhuvudtaget – vilket snarast är ett undantag, när du redigerar i webbläsaren.

Andra online-tjänster som smallpdf.com gör visserligen reklam för en ”PDF-redigering”; men snart inser du, att redigeringsalternativen är begränsade till att infoga nya texter och nya bilder. Redigering av befintliga texter och bilder är inte möjligt.

Även verktygen från PDF24 lutar åt ett teckensnittskaos, eftersom texten i verktygen inte alls kan redigeras. Även här laddas bara upp en sida i en flersidig PDF-fil, så redigeringen är snarast besvärlig.

Ytterligare tips för bearbetning av PDF

Om du inte vill redigera innehållet i en PDF-fil, men önskar rotera, sammanfoga, dela eller klippa PDF-dokument, hittar du detaljerade artiklar i vårt MAGASIN:

Bildkällor:

  • Screenshots för redigering i Acrobat Pro DC och Acrobat Reader
  • Screenshots från smallpdf, pdffiller, expert-pdf, wondershare