FAKTURERINGSLAND SVERIGE

sweden Sverige

mera info
Kreditkort / betalkort
 • Omedelbar bearbetning efter beställnings- och datamottagning
 • inga vidare avgifter tillkommer

 • Betala lätt och säkert online.
 • Belastningen sker med beställningen.
 • Faktureringen sker på leveransdagen.

mera info
PayPal
 • Omedelbar bearbetning efter beställnings- och datamottagning
 • inga vidare avgifter tillkommer

 • Betala lätt och säkert online.
 • Belastningen sker med beställningen.
 • Faktureringen sker på leveransdagen.

Till betalningsleverantör: PayPal

mera info
Förskottsbetalning per överföring
 • Bearbetningsstart sker efter betalningsingång.
 • inga vidare avgifter tillkommer

 • Belastningen sker med överföring.
 • Faktureringen sker på leveransdagen.
 • Ange som användningsändamål ditt ordernummer och, om tillgängligt, ditt kundnummer.
 • Se till att bankavgifter inte dras av från överföringsbeloppet (avgiftsvariant "OUR"). Många banker delar automatiskt avgifter mellan mottagare och fakturabetalare, vilket innebär att produktionen inte kan startas på grund av en ofullständiga betalningar.
 • Beakta, att bankbearbetningstider vid onlineöverföring kräver 1 arbetsdag, vid övervisningar i pappersform 2 arbetsdagar. Till bankbearbetningstiderna skall en eller två arbetsdagar läggas till för intern bokföring.

Våra bankuppgifter:
Kontoinnehavare: Onlineprinters GmbH
Bank: Danske Bank Sverige
Bankgiro: 5012-7828
IBAN: SE13 1200 0000 0122 0015 1837

mera info
Betalning efter fakturering
 • Omedelbar bearbetning efter beställnings- och datamottagning 
 • inga vidare avgifter tillkommer
   

 • Betalningsvillkor är 14 dagar netto
 • Fakturor kan bara utställas med angiven momssats. Fakturaomskrivningar efteråt till andra (t.ex. lägre) momssatser är inte möjliga!