VI TRYCKER MILJÖVÄNLIGT

 

Vindkraftverk i One Line Design.
En blå val i One Line Design hoppar ut ur vattnet i luften.
En glob i One Line Design på ett grönt blad.

 

Miljöskydd ligger oss varmt om hjärtat. Det är därför vi på ONLINEPRINTERS utformar tillverkningsprocessen för dina trycksaker så resurssnål som möjligt. Som onlinetryckeri med produktion i egna maskiner, har vi ett stort ansvar att trycka på ett miljövänligt sätt och bara använda djurvänliga råmaterial. Våra dotterbolag med egna produktionsanläggningar i Storbritannien, Danmark, Polen och Spanien har också förbundit sig att följa denna devis.

 

 

SÅ ENKELT ÄR DET ATT TRYCKA KLIMATNEUTRALT

 

Innan du slutför varje beställning, kan du bestämma, om du vill kompensera CO2 som kommer att genereras för produktionen av dina tryckprodukter. För att göra detta möjligt, arbetar vi tillsammans med klimatspecialisten ClimatePartner sedan 2013.

 

För detta ska du i beställningsprocessen vid punkten ”Betalning/försändelse“ välja alternativet ”Klimatneutral produktion”. CO2-mängden för tryckuppdraget beräknas automatiskt och tilläggskostnaderna visas direkt för dig. I genomsnitt uppgår de till mindre än en procent av ordervärdet.

 

Du kan välja vilket projekt du vill stödja.

Två öppna händer i One Line Design rör sig mot varandra. En av händerna håller en grön planta. Genom att mäta CO2-förbrukningen för ditt tryck, kan du kompensera den genom att bidra till ett klimatskyddsprojekt.

Vi kommer sedan att förära dig ett sigill, som bekräftar kompensationen och låter dig införliva det med dina tryckdata innan du laddar upp dem. Använd denna möjlighet, för att visa dina kunder, att du gör något gott för miljön!

ONLINEPRINTERS-EKO-initiativ ↓

Eftersom vi på ONLINEPRINTERS är särskilt måna om miljön, har vi beslutat att ta vår miljövård ett steg längre. Om du väljer tryckprodukter på recyclingpapper, övertar ONLINEPRINTERS kostnaden för kompensering av genererad CO2 i tryckprocessen. Pappret som gäller för denna kampanj känner du igen på den gröna etiketten ”klimatneutral”. Med de medel som samlas in på detta sätt, stöder vi gemensamt skogsplantering i Europa.

En del av en skärmdump i ONLINEPRINTERS onlineshop, där man till exempel i kategorin Flyers kan välja alternativet ”Trycka klimatneutralt”.

 

 

VÅRA MILJÖCERTIFIKAT

 

ONLINEPRINTERS står för en respektfull hantering av vår planet genom resursskonande tryck. Våra utmärkelser inom hållbarhet och miljöskydd bekräftar vårt engagemang.

En orange pokal i One Line Design står på en grön äng bredvid en lila blomma. Den symboliserar våra miljöcertifikat.

Imprim'vert® ↓

ONLINEPRINTERS levererar till kunder i 30 länder i Europa. Olika länder har olika miljöcertifieringssystem. Ett av dem är det franska certifieringssystemet Imprim'Vert (på svenska: ”Trycka grönt”), som vi har certifierats för sedan 2017.

 

Vi har framgångsrikt visat, att vi uppfyller följande fem kriterier:

    1.    Normenlig avyttring av farligt avfall

    2.    Säker lagring av skadliga vätskor

    3.    Avstå från användning av giftiga ämnen

    4.    Sensibilisering av medarbetare

    5.    Övervakning av energiförbrukningen

 

Eftersom produktionsanläggningen i Tyskland certifierats, drar kunder på alla våra marknader i olika länder nytta av detta.

Logotypen för Imprim'Vert, med vilken ONLINEPRINTERS är certifierad innehåller en bild med gröna träd framför en blå sjö.

 

 

MILJÖVÄNLIG PRODUKTION

 

Som ett online-tryckeri som trycker med egna maskiner, är vårt uttryckliga mål att använda resurser av papper, färg och energi så ekonomiskt som möjligt i samband med produktion av dina tryckprodukter.

En tryckpress i One Line Design med de fyra tryckerimaskinerna, liknande den i vår produktion.

Samlingstryck & tryckförfarande ↓

En av de viktigaste faktorerna för resurssparande tryck, är det så kallade samlingstryckförfarandet. För att genomföra detta grupperas kunduppdrag på ett tryckark och trycks tillsammans. Jämfört med konventionella produktionsmetoder, kan pappersavfallet minskas avsevärt genom samlingstryck. Våra medietekniker säkerställer kvalitet med sin mångåriga tryckexpertis.

 

Vi investerar regelbundet i vår maskinpark och uppmärksammar energibesparingar, när vi gör nya inköp.

De aluminiumplåtar som krävs för offsettryck, illustreras utan kemikalier och utan att vatten används. Efter användning återförs tryckplåtarna till resurscykeln och återvinns till hundra procent.

 

Det digitala tryckförfarandet som vi likaså använder oss av, skyddar miljön, bland annat genom en särskilt låg pappersförbrukning under tryckprocessen.

 

Förresten: Vår produktion är trefaldigt kvalitetscertifierad.

Ett formulär för samlingstryck visar tryckuppdrag från olika kunder, som placerades bredvid varandra, för att tryckas på ett miljövänligt och pappersbesparande sätt.

Information om förbrukningsmaterial ↓

Vi trycker företrädesvis utan tillsats av alkohol som drivmedel, men i alla fall med en mindre mängd alkohol.

 

Genom att använda speciella rengöringsdukar kan vi uppnå en besparing på cirka 70 procent, när det gäller rengöringsmedel och därigenom reduceras rengöringsmedlens förorening till ett minimum. Dessutom använder vi till övervägande del biologiska rengöringsmedel.

Central färgförsörjning med flervägssystem ↓

Färgförsörjningen för våra tryckmaskiner inom offsettryck är baserad på ett flervägssystem. Maskinerna hämtar tryckfärger från en central plats. Fördel med detta är, att inga enskilda färgburkar eller färgpatroner behöver användas. I stället använder vi 300 kg utbytbara behållare av metall. De tomma färgbehållarna samlas in och fylls på av vår leverantör. Plastavfall kan därigenom undvikas helt och hållet.

 

En sådan 300 kg utbytbar behållare med en enda grundfärg motsvarar 150 vanliga färgpatroner. På så sätt sparar vi på bara en vecka flera tusen plastfärgpatroner. En ytterligare fördel med en utbytbar behållare är, att den i motsats till bläckpatronerna kan tömmas helt och hållet samt att inga färger förblir oanvända i behållaren.

 

I offsettryck använder vi en Cradle-to-Cradle-certifierad mineraloljefri färg, som lanserades på marknaden samtidigt med ONLINEPRINTERS.

Makulatur – så lite som möjligt ↓

Vid arkoffsettryck ska varje tryckuppdrag tryckas med ett så kallat ”startark". Dessa är nödvändiga för att förbereda alla nödvändiga maskininställningar som passnoggrannhet och färgschema. Först då kan den faktiska kvalitativa produktionen verkställas. Vi minimerar detta avfall, så kallad makulatur, så mycket som möjligt genom att ständigt kontrollera maskinens kvalitet. Servicetekniker från tryckpresstillverkare kontrollerar vår maskinpark i intervallstyrda serviceomgångar. Genom att använda ”Prinect Inpress Control“-systemet, som automatiskt kontrollerar bläckapplicering på tryckarket, när maskinen är igång, reduceras antalet oanvändbara ark.

 

 

99 % PAPPER FRÅN HÅLLBART SKOGSBRUK

 

En av de viktigaste resurserna för produktion av tryckprodukter är papper. Varje år köper vi flera tusen ton. Skogen är den gemensamma livsbetingelsen för människor och djur. Vi vill göra allt vi kan, för att bevara den för kommande generationer. Av denna anledning erhåller vi vårt papper endast från hållbart skogsbruk.

En hand i One Line Design rymmer tre vykort. På det första är den orangefärgade ONLINEPRINTERS-pixeln avbildad.

FSC® ↓

FSC®-utmärkelsen ”Forest Stewardship Council” (FSC®) identifierar ett brett sortiment av produkter, som använder råmaterialet trä från FSC®-certifierade skogsbruksföretag. FSC®-systemet har som mål, att säkerställa en hållbar skogsanvändning, vilket också skyddar och förbättrar skogsföretagens ekonomiska, ekologiska och sociala funktioner. I detta syfte utvecklade FSC® en allmän och gränsöverskridande enhetlig standard.

FSC:s mörkgröna logotyp som står för hållbar pappersanvändning och med vilken några av våra produkter utmärker sig.

PEFC™ ↓

Programmet för ”Endorsement of Forest Certification Schemes™“(PEFC™) (översatt: ”Certifieringssystem för hållbart skogsbruk“) är ett internationellt skogscertifieringssystem. Den är den globalt sett största oberoende organisationen för säkring och kontinuerlig förbättring av ett hållbart skogsbruk, där man garanterar ekologiska, sociala och ekonomiska normer. I Tyskland är cirka 7 miljoner hektar skog PEFC-certifierade, vilket motsvarar 65 procent av det totala, tyska skogsområdet.

 

I ONLINEPRINTERS onlineshop erbjuds 90 g/m²-bildtryckpapper i matt och blankt utförande, som är 100 % ”PEFC™-certifierat. Det papper som används innehåller därmed 100 % ”PEFC™-certifierat “material från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt. 90 g/m²-bildtryckpapper utmärker sig genom en glättad yta och mycket bra bildåtergivning och är på grund av sitt attraktiva pris-prestanda-förhållande en av våra mest omtyckta papperstyper.

Den logotypen för PEFC, med vilken en del produkter är certifierade hos ONLINEPRNTERS.

Der blaue Engel (blå ängeln) ↓

Den Blå Ängeln ”Der Blaue Engel” är den första och äldsta miljöskyddsrelaterade märkningen i världen för produkter och tjänster. Kvalitetsstämpeln skapades 1978 och tilldelas produkter och tjänster, som är särskilt miljövänliga ur ett helhetsperspektiv. Tilldelningen av den Blå Ängeln grundar sig på skydd av klimat, vatten och resurser samt hälsa och miljö. Organisationen är medlem i Global Ecolabelling Network (GEN), som är en sammanslutning av nationella miljömärkningsorganisationer från hela världen och engagerar sig därigenom för miljöskydd även på internationell nivå.

 

Det av oss erbjudna och med "Blå ängeln" märkta recyclingpappret är tillverkat av 100 % återvunnet returpapper. Det betyder att inga träd behöver fällas för produktionen och i jämförelse med nytt fiberpapper, kan upp till 70 % vatten och upp till 60 % energi sparas. Modern teknik gör det möjligt idag, att uppnå en hög grad av vithet även med dessa ekologiska besparingar. 

 

Recyclingpapper från ONLINEPRINTERS förmedlar med sin 1,3-faldiga volym en mycket högklassig känsla och en optimal opacitet (papprets ogenomskinlighet). Ett ädelt visitkort av 300 g/m2 recyclingkartong visar till exempel vid första anblicken, att stor vikt lagts vid miljöskydd.

Djurplågfritt: Vegandekaler ↓

För dem som anser, att vi inte kommit tillräckligt långt för att skydda skogar och spara energi, finns det vegandekaler i kategorin ”Dekaler” i vår onlineshop. Dessa häftar på ytan med hjälp av limfritt vattenbaserat lim. Inga tillsatser av animaliskt ursprung behövs.

V-etikettens gula logotyp, med vilken våra dekaler är certifierade, innehåller en grön växt och inskriptionen ”European Vegetarian Union”.

 

 

CO2-NEUTRAL LEVERANS

 

Vi skickar mer än en miljon paket per år, vilket är ungefär två paket per minut, som lämnar våra anläggningar medelst moderna förpackningar och leveransanläggningar. Vår fraktpartner DPD transporterar alla paket CO2-neutralt. Klimatneutrala transporter uppnås genom interna åtgärder för att minska CO2-utsläppet och kompensering av återstående utsläpp via certifierade klimatprojekt.

 

Förutom en minskning av strömförbrukningen i de egna depåerna och användning av el- eller biogasfordon, stödjer DPD bland annat vindenergi i Indien och Turkiet.

 

Även vår speditör UPS, genom vilken vi erbjuder leveranssätten ”Standard”/”Express Saver” och ”Express”, är engagerad i miljöskydd. Med alternativet "UPS-carbon neutral” (- koldioxidneutral) stöttar UPS projekt som kompenserar utsläpp, vilka genereras vid transport av försändelsen, såsom exempelvis återplantering av skog, förstörelse av metan- och deponigaser jämte avloppsrening. ”UPS carbon neutral” kontrollerades av Société Générale de Surveillance (SGS) och är därigenom certifierad av "The CarbonNeutral Company".

 

 

FÖRPACKNING

 

Tryckprodukter är särskilt känsliga för stötar och tryck i hörn och kanter. De ska därför särskilt väl skyddas, så att de anländer intakta till våra kunder.

 

För transporterna använder vi uteslutande licensierade, återvinningsbara förpackningsmaterial. Kartongen består av recyclingmaterial och är FSC-certifierad.

 

Dessutom är ONLINEPRINTERS deltagare i det dubbla systemet ¨Interseroh” med tillverkarnummer 222966 och deltar därmed i avfallshantering av förpackningar överallt i Europa.

Ett paket i One Line Design. Den övre sidan öppnas, flikarna sticker ut på utsidan och är gröna. Detta visar, att vi uppmärksammar miljövänliga förpackningar vid frakt.

 

 

KLIMANEUTRAL ONLINESHOP

 

För vår onlineshop behöver vi ett kraftfullt datacentrum. Bara så kan vi säkerställa, att du kan beställa trycksaker dygnet runt online och även under helger.

 

Servrar, nätverksteknik och luftkonditioneringsanläggningar förbrukar energi och släpper ut CO2. Vår shopsystem-partner WEBSALE säkerställer gemensamt med klimatskyddsspecialisten ClimatePartner, att alla onlineshops hos ONLINEPRINTERS drivs på ett klimatneutralt sätt. Därför utjämnar WEBSALE alla CO2-utsläpp både från drift av shop-datacentrum och kontorsbyggnader via ett certifierat klimatskyddsprojekt.

 

 

ENERGIMANAGEMENT

 

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra våra energirelaterade prestationer. I detta syfte fastställer och kontrollerar vi regelbundet våra energidata. År 2016 introducerade ONLINEPRINTERS ett energihanteringssystem enligt DIN EN ISO 50001. Sedan dess säkerställer vårt energimanagement-team, att alla erforderliga processer motsvarar kraven och att energieffektiviteten kontinuerligt förbättras.

 

Under tiden abonnerar vi på 100 % grön el. Spillvärme från maskiner, kompressorer och varmvattenledningar återvinns av värmeväxlare. Detta gör att vi kan värma en komplett tryckerisal helt utan extra energi! Med hjälp av filteranläggningar säkerställer vi optimal vattenbesparing. Förbrukningsstyrda kompressorer, fläktar och torkskåp sörjer för en effektiv energianvändning. Spillvärmen från intilliggande hallar används för att värma sprinkleranläggningen i syfte att förhindra kondens och frost. Inom kontorssektorn återvinns kontinuerligt färg- och tonerpatroner.

En hand håller en glödlampa i luften. I stället för en lampa innehåller kolven en grön växt. Detta står för miljömedveten användning av energi.

Du kan skicka frågor och förslag till följande e-postadress:  environmentalprotection@onlineprinters.se

 

 

Våra dotterbolag gör detta för miljön: