Två händer som skyddar en grön stickling i jorden.

Trycka miljövänligt

VAD ONLINEPRINTERS GÖR FÖR MILJÖSKYDD

Det papperslösa kontoret och liv jämte arbete utan papper har blivit en modern myt. Utan trycksaker fungerar det inte i den digitala tidsåldern. Som onlinetryckeri ser vi till att produktionsprocessen för tryckt reklammaterial är så miljövänlig och resursoptimerad som möjligt. 

Det är vår personal som utgör kärnan i vårt miljöarbete och är en garanti för att vi samtidigt har en hög tryck- och efterbehandlingskvalitet, eftersom varje teknik behöver någon att hantera den. Vi satsar därför på produktion med kvalificerade medarbetare, högkvalitativ framställning och kvalitetssäkring samt kontinuerlig personalutbildning, för att influera alla berörda i miljömedvetet handlande. 

Infografik

Vår infografik beskriver, vilka miljöskyddsåtgärder som vidtas vid vilken tidpunkt i företaget och vilka effekter dessa har.

MILJÖVÄNLIG AFFÄRSMODELL

Som onlinetryckeri, som bryr sig om miljön och samtidigt vill säkerställa rimliga priser och hög produktkvalitet, uppmärksammar vi angående varje punkt i produktionskedjan en resursbesparande produktionsprocess. Vår hela affärsmodell är utformad för att vara så resurseffektiv som möjligt, från beställning till leverans, vilket gör den särskilt hållbar. Hur exakt det fungerar och vad vi gör för att förtjäna namnet miljötryckeri, får du veta här:

KLIMANEUTRAL ONLINESHOP

Ingen Onlineshop fungerar utan en kraftfull datacentral. Kunder från 30 europeiska länder kan tack vare vår service som onlinetryckeri, ladda upp sina tryckdata dygnet runt i våra shops. Detta kräver en hel del servrar, nätverksteknik och luftkonditioneringssystem, som håller alla enheter på resp. driftstemperatur. Men e sådan datacentral förbrukar mycket energi och orsakar CO2-utsläpp.

Ett serverrum.

Onlineprinters servrar är som standard inställda klimatneutralt. 

Med anspråk på att vara ett miljövänligt tryckeri, intar vi här en banbrytande roll: Tack vare vår butikssystempartner WEBSALE och klimatskyddsspecialister från ClimatePartner drivs alla onlineshops inom Onlineprinters GmbH klimatneutralt. Det innebär att hos WEBSALE kompenseras alla CO2-utsläpp till 100 procent från driften av butiksdatacentrum och kontorsbyggnader via ett certifierat klimatskyddsprojekt. 

Arbetare på en elstolpe.

Alla webbutiker drivs klimatneutralt genom att stödja ekologisk kraftproduktion i Virunga.

Sedan 2018 har WEBSALE stöttat ekologisk kraftproduktion i naturskyddsområdet Virunga, Afrikas äldsta nationalpark i östra delen av den Demokratiska Republiken Kongo. Medan befolkningen annars skulle behöva förlita sig på träkol för energiförsörjning, producerar nu ett litet vattenkraftverk hållbar el. Detta förbättrar samhällets hälsa och ekonomiska situation samt skyddar de skogar som rymmer några av de sista bergsgorillorna. 

Ett litet vattenkraftverk i tropisk omgivning.

Ett litet vattenkraftverk ersätter energiförsörjning med träkol i Virunga.

HÅLLBART INKÖP

Olika papperstyper över varandra.

Onlineprinters föredrar att köpa papper från hållbara skogsbruk.

Som ett tryckeri är papper vårt viktigaste råmaterial. Varje år använder vi flera tusen ton papper för att producera trycksaker till våra mer än en miljon kunder. Eftersom pappret tillverkas huvudsakligen av träfibrer, baseras det på en förnyelsebar råvara. Men skogar utgör också grunden för allt liv för människor och djur. Därför är det viktigt att bevara dem för framtida generationer. Det är därför vi föredrar att köpa certifierat papper från hållbart skogsbruk. Inom denna ram arbetar vi tillsammans med olika organisationer:

FSC®

FSC®-systemets logotyp

FSC®-systemet säkerställer ansvarsfull skogsanvändning

”Forest Stewardship Council” (FSC®) är en internationell, ideell organisation som har skapat det första certifieringssystemet för ett hållbart skogsbruk och driver samt vidareutvecklar detta. FSC®-utmärkelsen identifierar ett brett sortiment av produkter, som använder råmaterialet trä från FSC®-certifierade skogsbruksföretag. FSC®-systemet är avsett att säkerställa en hållbar skogsanvändning, vilket också skyddar och förbättrar skogsföretagens ekonomiska, ekologiska och sociala funktioner. För detta ändamål utvecklade FSC® en generell och landsövergripande enhetlig standard, som måste konkretiseras på nationell nivå med indikatorer för landsspecifikt skogsskydd.  
 

Ett exempel på FSC®-certifierat papper hos Onlineprinters är 170-g/m²-„FSC® mix“-bildtryckpapper. Detta består av en kombination av material från FSC®-certifierade fibrer och ”FSC® Controlled Wood”. Kunder använder det gärna som ett stabilt papper för broschyrer, flyers och affischer.

PEFCTM

PEFCs logotyp.

PEFC-certifierat är hos Onlineprinters till exempel bildtryckpapper.

Programmet för ”Endorsement of Forest Certification Schemes™“ (PEFC™) (översatt: ”Certifieringssystem för hållbart skogsbruk“) är ett internationellt skogscertifieringssystem. Det är den globalt sett största oberoende organisationen för säkerställande och kontinuerlig förbättring av hållbart skogsbruk, där man garanterar ekologiska, sociala och ekonomiska normer.
 

Vi hos Onlineprinters erbjuder bland annat 90 g/m²-bildtryckpapper i matt och blankt utförande, vilka är ”PEFC™ 100 procent“-certifierade. Det papper som används innehåller därmed 100 procent ”PEFC™-certifierat“ material från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt. 90 g/m²-bildtryckpapper utmärker sig genom en glättad yta och mycket bra bildåtergivning och är på grund av sitt attraktiva pris-prestanda-förhållande ett av våra mest omtyckta papperstyper. 

BLÅ ÄNGELN

En hand lyfter ett papper mot himlen från ett fällt träd.

Onlineprinters erbjuder med ”Blå ängeln” godkänt recyclingpapper

Den Blå Ängeln ”Blaue Engel” är den första och äldsta miljöskyddsrelaterade märkningen i världen för produkter och tjänster. Kvalitetsstämpeln skapades 1978 och tilldelas produkter och tjänster som är särskilt miljövänliga ur ett helhetsperspektiv. Tilldelningen av den Blå Ängeln grundar sig på skydd av klimat, vatten och resurser samt hälsa och miljö. Organisationen är medlem i Global Ecolabelling Network (GEN), som är en sammanslutning av nationella miljömärkningsorganisationer från hela världen och engagerar sig därigenom för miljöskydd även på internationell nivå. 
 

Det av oss erbjudna och med "Blå ängeln" märkta recyclingpappret är tillverkat av 100 procent återvunnet returpapper. Det betyder att inga träd behöver fällas för produktionen och i jämförelse med nytt fiberpapper, kan upp till 70 procent vatten och upp till 60 procent energi sparas. Modern teknik gör det möjligt idag, att uppnå en hög grad av vithet även med de ekologiska besparingarna. Recyclingpapper från Onlineprinters förmedlar med sin 1,3-faldiga volym en mycket högklassig haptik och en optimal opacitet (papprets ogenomskinlighet). Ett ädelt visitkort av 300-g/m2-recyclingkartong visar till exempel vid första anblicken. att värde lagts på miljöskydd. 

MILJÖVÄNLIG PRODUKTION

Offsettryckområde hos Onlineprinters

Resursbesparing genom modern teknik hos Onlineprinters.

Förutom drift av onlineshops och papperstyper behövs naturligtvis resurser för produktion av trycksaker. För att uppnå en hög grad av miljövänlighet använder vi den senaste produktions-, mät- och styrtekniken. Genom denna effektiva tillverkning sparar vi inte bara resurser, utan gör också möjlighet att erbjuda våra kunder högkvalitativa trycksaker till låga priser. Enligt vår uppfattning kan miljöskydd, kvalitet och rimliga priser gå hand i hand också i ett tryckeri - eftersom allt som skyddar miljön skyddar också kundernas plånbok. 

PREPRESS – PLÅTEXPONERING

Flera uppdrag placeras ihop på ett pappersark.

Samlingstryckförfarande sparar papper och skonar därmed miljön.

Vi producerar i så kallat samlingstryckförfarande. Onlineprinters får varje dag så många uppdrag att vi kan samla olika tryckuppdrag av samma papperstyp och pappersgramvikt samt placera ihop dem på ett pappersark. Därigenom utnyttjar vi tryckplåtar och pappersark på ett optimalt sätt, gör något gott för miljön och kan producera billigare för våra kunder. 

För varje tryckuppdrag i offsettryck krävs individuella tryckplåtar av aluminium. Dessa ombesörjer att de fyra grundfärgerna cyan, magenta, yellow och key (”nyckelfärg“ svart) appliceras på tryckarket.  

Till skillnad från konventionell prepress, som förutsätter att filmer och filmmontage exponeras i flera steg före exponeringen av tryckplåten, sker exponeringen hos oss sedan flera år direkt på tryckplåten. I digital prepress talar man här om den så kallade ”Computer to Plate”-metoden (CTP).

Detta ger också flera miljöfördelar jämfört med den föråldrade metoden "Computer to Film". Genom att reducera antalet arbetssteg, minskar behovet av tillsatsmaterial såsom film, filmkemikalier och sköljvatten och utsläppen av växthusgaser som vanligtvis genereras i detta sammanhang reduceras.

Nödvändiga material som exempelvis gummering, sköljvatten och framkallningsvätska för tryckplåtar reduceras till ett minimum genom toppmodern teknik från Agfa. Alla avfallsprodukter återvinns i stor utsträckning och överlämnas med en fullständigt dokumenterad avfallshanteringslista till vårt serviceföretag.

De aluminiumtryckplåtar vi använder återvinns till 99 procent och hittar därmed en väg tillbaka in i kretsloppet för råvaror.

En offsettryckmaskin med inmatad tryckplatta.

Genom ”Computer to Plate“-metoden reduceras materialbehovet.

TRYCK OCH EFTERBEHANDLING

Modern arkoffset-tryckpress från företaget Heidelberger Druckmaschinen AG

En modern maskinpark garanterar miljövänligt tryck.

Maskinparken hos Onlineprinters består bland annat av mycket moderna arkoffset-tryckpressar från företaget Heidelberger Druckmaschinen AG och digitaltryckpressar, bland annat från företaget HP Graphics. I flera hallar producerar vi ett brett utbud av tryckprodukter, från visitkort till mässväggar. Detta kräver effektiv teknik, smarta organisationssystem och välutbildade medarbetare för att möjliggöra miljövänligt tryck.

ALLMÄNNA FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Beroende på vilken typ av tryckpress vi använder så trycker vi, om möjligt, utan tillsats av alkohol som drivmedel eller åtminstone med en mindre mängd alkohol. Genom att använda speciella rengöringsdukar kan vi uppnå en besparing på cirka 70 procent, när det gäller rengöringsmedel och därigenom minskar föroreningen av rengöringsmedel till ett minimum. Dessutom används till övervägande del biologiska rengöringsmedel.

CENTRAL FÄRGFÖRSÖRJNING MED FLERVÄGSSYSTEM

Det centrala färgförsörjningssystemet

Genom utbytbara behållare utnyttjas hos Onlineprinters varje enskild färgdroppe.

Bläckmatningen till våra tryckpressar sker via 300 kg utbytbara behållare av metall. Varje maskin får tryckfärger från denna centrala plats. Fördelen med detta är, att inga enskilda färgburkar eller bläckpatroner behöver användas. ”Plastavfall” kan därigenom undvikas helt och hållet.  
 

En 300 kg utbytbar behållare med en enda grundfärg motsvarar 150 vanliga patroner med samma färg. På så sätt sparar vi på bara en vecka flera tusen plastfärgpatroner. En ytterligare fördel med en utbytbar behållare är, att denna i motsats till bläckpatronerna kan tömmas helt och hållet och att inga färger förblir oanvända i behållaren.  

MAKULATUR

Vid arkoffsettryck måste varje tryckuppdrag tryckas med ett så kallat ”startark". Dessa är absolut nödvändiga för att förbereda alla nödvändiga maskininställningar som passnoggrannhet, radförskjutning och färgschema. Först då kan den faktiska kvalitativa produktionen av produkten ske.  
 

Vi minimerar detta avfall, så kallad makulatur, så mycket som möjligt genom att ständigt kontrollera maskinens kvalitet. Dessutom kontrollerar tekniker från tryckpresstillverkare våra maskiner i intervallstyrda serviceomgångar.  
 

Genom att använda ”Prinect Inpress Control“-systemet, som automatiskt kontrollerar bläckappliceringen på tryckarket, när maskinen är igång, reduceras antalet oanvändbara ark till ett minimum.  

BYGGNADSTEKNIK OCH KONTOR

En medarbetare kontrollerar ett tryckark.

Ljus, vatten, värme, råmaterial: Inom alla områden kan miljövänliga åtgärder vidtas.

Varför slösa med energi? Vårt energihanteringsteam söker ständigt nya möjligheter att spara energi och använda befintliga resurser.  
 

Detta inkluderar återvinning av spillvärmen från maskiner, kompressorer och varmvattenledningar genom värmeväxlare. Detta gör att vi kan värma en komplett trycksal, helt utan extra energi! Med filtersystem säkerställer vi optimal vattenbesparing. Förbrukningsstyrda kompressorer, fläktar och luftskåp sörjer för en effektiv energianvändning. Miljön skonas, även i liten skala: I kontorsområdet gäller konsekvent återvinning av bläckpatroner och tonerkassetter som ytterligare ett mått på miljöskydd. 
 

I princip gäller detta motto inom vårt företag: Förebyggande av avfall är av största vikt. Eftersom det är bäst, att avfall inte uppstår. Avfallsprodukter som inte kan undvikas sorteras i olika materialgrupper, för att sedan återanvändas eller lämnas till avfallshanteringen.

BESTÄLLNING: TRYCKA KLIMATNEUTRALT

Två händer som skyddar en grön stickling i jorden.

Genom att mäta CO2-förbrukningen för ditt tryck, kan kunder kompensera detta genom att bidra till ett klimatskyddsprojekt.

Klimatskyddsstrategin i ett tryckeri ska betraktas över hela produktionsprocessen och ha som mål att sträva efter, att helst undvika utsläpp eller hålla dem så låga som möjligt. Med klimatöverenskommelsen i Paris beslutade nästan 200 länder 2016 att sträva efter en klimatneutral global ekonomi fram till 2050. Framför allt ska CO2 utsläppen minskas kontinuerligt, eftersom koldioxid är en av växthusgaserna som påskyndar klimatförändringen.  


Trots alla optimeringar av produktionsprocesserna har emellertid CO2-utsläppen inom tryckeri hittills inte helt undvikits. Eftersom vi är medvetna om vårt ekologiska ansvar och tar våra kunders krav på hållbarhet och miljöskydd seriöst, har vi utökat vårt engagemang för miljöskydd i samarbete med klimatskyddsspecialisten ClimatePartner och skapat möjligheten för våra kunder att trycka klimatneutralt.  


För detta har ClimatePartner genomfört omfattande mätningar av CO2-halterna hos Onlineprinters, från produktionsteknik och använt material (Product Carbon Footprint), men även av energiförbrukningen i produktionshallar och kontor upp till medarbetarnas tillfartsväg (Corporate Carbon Footprint). Beräkningen av CO2-utsläpp följer internationella standarder som Greenhouse Gas Protocol. För tillverkning av varje enskild produkt kan detta användas för att bestämma CO2-förbrukningen, som kunderna kan kompensera genom att bidra till ett projekt med klimatskyddseffekt.

HUR FUNGERAR KLIMATNEUTRALT TRYCK?

Vindkraftverk mot en himmel

CO2-utsläpp kan kompenseras med bara ett klick i vår onlineshop. 

Ett klick räcker! Kunder väljer i beställningsprocessen vid steget "Betalning/försändelse" helt enkelt alternativet "klimatneutral produktion". CO2-mängden i tryckuppdraget beräknas automatiskt, så att CO2-utsläppen som uppstår, kan kompenseras individuellt för varje enskilt tryckuppdrag. De genomsnittliga merkostnaderna uppgår till mindre än en procent på beställningsvärdet och visas klart och tydligt. Kunder väljer mellan olika projekt med klimatskyddseffekt, det vill säga de, som säkerställer hållbara CO2-besparingar. Det handlar exempelvis om konvertering från fossil till förnybar energi eller skogsplantering.  
 

Med klimatneutralt tryck tar våra kunder aktivt ansvar för naturen och bidrar till miljöskydd genom att minska sina CO2-"fotavtryck” Detta engagemang kan du väldigt enkelt visa för dina kunder, medarbetare eller partners: Omedelbart efter beställningen kan du ladda ner ett individuellt PDF-certifikat med namn, information om uppdraget och den kompenserade CO2-mängden, som på ett tydligt sätt visar bidraget till klimatskyddet.  
 

Dessutom ger vi våra kunder med etikettgeneratorn gratis ett individuellt klimatskyddsmärke med ett tydligt klimatskyddsklassificeringsnummer som PDF eller EPS, som kan integreras i tryckdata före uppladdning - även med QR-kod. 

VAD HAR UPPNÅTTS HITTILLS?

En grön värld, lekfullt inslagen i gator

7 900 ton CO2 har sparats in sedan 2013.

Sedan vi började trycka klimatneutralt i vårt onlinetryckeri, väljer mellan fem och sex procent av kunderna i Europa detta miljövänliga tryckalternativ varje månad. Sedan 2013 har våra kunder 250 000 gånger aktivt valt, att få sin tryckprodukt tillverkad på ett klimatneutralt sätt. Det motsvarar 7900 ton CO2, ungefär samma som en bil skulle släppa ut under körning jorden runt. 

CO2-NEUTRAL LEVERANS

Allt som Onlineprinters tillverkar, lämnar vårt företag som paketförsändelse till våra kunder i hela Europa. Vi skickar årligen mer än en miljon paket, vilket motsvarar ungefär två paket per minut. 

Med vår transportleverantör DPD har vi en partner, som anser att miljöskydd är lika viktigt som vi gör. DPD transporterar varje enskilt paket CO2-neutralt. Klimatneutrala transporter kommer att uppnås genom interna åtgärder för att minska CO2-utsläppet och att kompensera de återstående utsläppen genom certifierade klimatprojekt inom ramen för utsläppshantering. Förutom en minskning av strömförbrukningen i de egna depåerna och användning av el- eller biogasfordon, stödjer DPD bland annat vindenergi i Indien och Turkiet.

Även vår speditör för UPS, genom vilken vi erbjuder vår expressleverans och standardleverans PLUS, är engagerad i miljöskydd. Med alternativ "UPS-koldioxidneutral" stöder UPS projekt som kompenserar utsläpp som genereras vid transport av försändelsen, såsom exempelvis återplantering av skog, förstörelse av metan och deponigaser jämte avloppsrening. Företaget UPS ”CO2-neutral” har granskats av Société Générale de Surveillance (SGS) och är certifierat som ”CarbonNeutral Company”. 

CO2-NEUTRAL LEVERANS

Paket staplade på varandra

Onlineprinters använder uteslutande förpackningar av recyclingmaterial.

Varje dag skickas tusentals paket med färdiga trycksaker från Onlineprinters. Kartongen består av recyclingmaterial och är FSC®-certifierad. Tryckprodukter är mycket stöt- och tryckkänsliga. De måste därför särskilt skyddas, så att de anländer intakta till våra kunder. Eftersom paketen ofta transporteras flera tusen kilometer över hela Europa.

Ytterförpackningen måste göra ett rent och stabilt intryck, när paketet kommer fram till kunden. För leverans använder Onlineprinters uteslutande licensierade och återvinningsbara förpackningsmaterial. Inom området för tryck på stora ytor gjordes särskilda investeringar för att kunna skära förpackningen enligt individuella mått. Således sparas förpackningsmaterial och miljön skonas. För vissa produkter sparar vi också luftkuddefolie, eftersom förpackningen är inuti belagd med cellulosaflingor.

IMPRIM’VERT®: CERTIFIERAT MILJÖSKYDD

Den franska miljöutmärkelsen ”Imprim’Vert”.

Den franska miljöutmärkelsen ”Imprim’Vert” kännetecknar miljövänliga och resursbesparande tryckerier.

Onlineprinters står för en respektfull hantering av vår planet genom resursbesparande tryck. Detta har vi flera gånger bevisat vid granskning inför den franska miljöutmärkelsen ”Imprim’Vert”. 

Den rigorösa certifieringen kontrollerar tillverkningsprocessen för tryckprodukter på ett enhetligt sätt, med beaktande av såväl produktion som energihantering och socialt ansvar. Företaget kontrolleras av en licensierad revisor från Imprim'Vert, som lämnar sin rapport till en rådgivande nämnd av företrädare för kamrar, myndigheter och föreningar. Om ansökningen godkänns, får tryckeriet ha Imprim'Vert-utmärkelsen i ett år och måste under de kommande två åren bevisa upprätthållande av kriterierna genom en onlinedeklaration. Under det tredje året kommer en ny granskning att genomföras på plats. 

Onlineprinters säkerställer, att de fem kriterierna som krävs för certifiering uppfylls:

 

1. Standardkompatibel avyttring av farligt avfall 
Vad som i ett privathushåll är särskilt omhändertagande av batterier, elektroniskt avfall eller bläckpatroner, bör för ett industriföretag betraktas ur en större synvinkel. För farligt avfall finns det särskilda avfallsprocedurer, för att säkerställa en miljövänlig destruering av skadliga ämnen.  

Även om Onlineprinters undviker många farliga avfall, genom att vi till exempel avstår från användning av färgpatroner eller filmlösning för tillverkning av tryckplattor, återstår ändå avfall som ska avyttras på särskilt sätt såsom förbrukade rengöringsmedel, smutsiga rengöringsdukar eller använda fuktmedel. Med Imprim’Vert-utmärkelsen garanterar vi, att allt farligt avfall destrueras enligt normerna, så att föroreningar i avfallet inte belastar miljön.  


2. Säker lagring av skadliga vätskor 
För ett optimalt tryckresultat underhålls våra tryckmaskiner optimalt: För drift av en tryckmaskin används olika komponenter som färger och lacker, men även fuktighets- och tvättmedel samt speciella rengöringsmedel. Dessa vätskor måste förvaras säkert, så att ingen av dem når miljön och att medarbetare är skyddade.

Fat med färger och rengöringsmedel.

Förorenade vätskor lagras säkert hos Onlineprinters.

3. Avstå från användning av giftiga ämnen 
Ämnen som orsakar allvarliga hälsoskador eller till och med död även i små mängder, skall märkas med dödskallesymbolen. För Imprim’Vert-utmärkelsen ska det bevisas, att inga giftiga ämnen används.   


4. Influering av medarbetare 
Miljöskydd angår alla på något sätt. Som innehavare av Imprim’Vert-utmärkelsen förbinder vi oss, att informera våra medarbetare och kunder om våra åtgärder för miljövänlig produktion av trycksaker och att influera dem för hållbart agerande. På detta sätt kan ännu mer potential för resursbesparande produktion upptäckas, eftersom varje medarbetare har det bästa för sin egen arbetsmiljö i blickfånget och kunderna kan också ta bättre hänsyn till ekologiska aspekter vid sitt nästa köp. Förbättringsförslag är alltid välkomna hos oss.   

En kurs, där en dam klistrar färgglada anteckningslappar på en tavla.

Genom kurser informerar Onlineprinters sina medarbetare regelbundet om miljövänligt tryck.

5. Övervakning av energiförbrukningen 
Med en kontinuerlig förbättringsprocess har vi utnämnt vår egen energiledningsgrupp, som håller ögonen på energiförbrukningen hos Onlineprinters och vi söker ständigt efter optimeringar. Vi ersatte till exempel äldre lampor med LED-lampor och använde spillvärmen i en angränsande hall för att värma sprinklersystemet i syfte att motverka kondensvattenbildning och frost. Imprim’Vert kräver regelbunden övervakning och rapportering av företagets energiförbrukning.  


Sedan 2017 innehar Onlineprinters officiellt den franska miljöutmärkelsen ”Imprim’Vert” och kommer att fortsätta sina ansträngningar inom miljöskydd till fördel för alla sina kunder. 

DET FORTSÄTTER

Vi är medvetna, att vår väg till ett miljövänligt tryckeri är en kontinuerlig process. Därför fortsätter vi att arbeta med våra hållbarhetsmål. Har du några förslag?
 

Skriv då till oss på environmentalprotection@onlineprinters.se