Information om hantering av personuppgifter

Vi gläder oss över ditt intresse för vår onlineshop. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om vår hantering av dina personuppgifter. Bearbetning av dina data sker på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (EU) – dataskydds-grundförordning (GDPR).

 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter (art. 4 nr. 7 GDPR):

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Tyskland

1. Användning av Onlineshop

Du kan besöka vår onlineshop utan att lämna uppgifter om din person. Varje gång du hämtar en webbsida lagrar webbservern bara en så kallad serverloggfil som t.ex. innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för hämtningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata), och dokumenterar hämtningen. Detta syftar, inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 6 första stycket punkt 1 led f i dataskyddsförordningen (”GDPR”), till att tillvarata vårt berättigade intresse av att säkerställa en störningsfri drift av webbplatsen samt förbättra vårt erbjudande. 

1.1 Hosting

All data som samlas in som en del av användningen av vår onlineshop, sparas på servrar hos WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nürnberg, Tyskland inom ramen för behandling av vårt uppdrag. Tjänster som behandlas på andra servrar förklaras nedan.

1.2 Geolokalisering

I och med att du klickar på motsvarande knapp, godkänner du att landet från vilket du hämtar vår webbsida enligt din fastställda IP-adress, för att i förekommande fall vidarebefordra ett skräddarsytt och språkligt lämpligt erbjudande till din plats. Uppgifterna som bearbetas här raderas, när du stänger din webbläsare.


2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt ger dem till oss, som en del av din beställning, när du kontaktar oss eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in kan du se i respektive inmatningsformulär. Obligatoriska fält är märkta som sådana, eftersom vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med art. 6 första stycket punkt 1 led b GDPR för att ha kontakt med dig, för att öppna ett kundkonto eller för att behandla ett avtal.

 

När avtalet är helt avslutat eller ditt kundkonto tagits bort, kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och radera dem när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla eventuella skattemässiga och kommersiella skyldigheter, om du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter, eller om vi förbehåller oss rätten till ytterligare personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring. Du kan radera ditt kundkonto med hjälp av en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot eller genom att skicka ett meddelande till oss.


3. Personuppgiftsöverföring

3.1 Betalningsinformation

Beroende på vilken betalningsmetod du väljer i beställningsprocessen kopplar vi dig vidare till respektive betalningsleverantör som själv samlar in de uppgifter som krävs för betalning. För att göra detta ska du skapa ett konto hos betaltjänstleverantören eller logga in på ett befintligt konto. I det avseendet gäller den information om behandling av personuppgifter som respektive leverantör ger. Vi får endast information om genomförd betalning från betalningsleverantören för att kunna fortsätta beställningsprocessen. Vi kan behöva dina betalningsuppgifter för att behandla betalningar så att vi kan fullfölja vårt avtal med dig art. 6 första stycket punkt 1 led b GDPR.

3.2 Kreditprövning vid betalning efter fakturering eller autogiro

Om vi levererar innan du betalat, t.ex. vid betalning efter fakturering eller autogiro, måste vi få en identitets- och kreditvärdighetsupplysning från specialiserade serviceföretag (företagsupplysningsbyråer) innan vi ingår avtal med dig. Personuppgiftsbehandlingen syftar, enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led f GDPR, till att skydda vårt berättigade intresse av att minimera uteblivna betalningar, och görs efter en intresseavvägning. För detta ändamål överför vi dina personuppgifter som krävs för en kreditprövning till följande företag:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Tyskland, Telefon +49 30473929-000

3.3 Tryckdata med personrelaterade uppgifter

Vi vidarebefordrar de tryckdata som du har tillhandahållit för din tryckproduktion. Eftersom dessa data kan innehålla personuppgifter från tredje part, tillhandahåller vi dig ett dataskyddsenligt "Personuppgiftsbiträdesavtal" enligt artikel 28 GDPR för varje beställning. Innehållet i överenskommelsen kan du se och kontrollera i beställningsprocessen omedelbart före köpavslut. Dokumentet hittar du i bilagan (PDF) till beställningsbekräftelsen som vi skickar till dig per e-post omedelbart efter beställningen.

3.4 Trusted Shops Trust Badge

För att visa köparen Trusted Shops kvalitetsutmärkelse och i förekommande fall Trusted Shops produktsortiment och recensioner efter en beställning, är denna kopplad till Trusted Shops Trustbadge webbsida. Detta syftar till att tillvarata våra berättigade intressen av en optimal marknadsföring av vår nätsida genom att möjliggöra ett säkert inköp inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 6, första stycket punkten 1 led f GDPR.

Vid hämtning av Trustbadge sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som t.ex. innehåller din IP-adress, datum och tid för hämtningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata), och som dokumenterar hämtningen. Individuella åtkomstdata lagras i säkerhetsdatabasen för analys av säkerhetsavvikelser. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de upprättats.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH endast om du har beslutat dig för använda Trusted Shops produkter efter beställningen eller om du redan har registrerat dig för användningen. För detta gäller den överenskommelse som träffats mellan dig och Trusted Shops. En automatisk insamling av personuppgifter sker då från beställningsdata.

Detta är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. Information om deras riktlinjer till skydd för personuppgifter hittar du här: https://www.trustedshops.eu/imprint/

3.5 Dataöverföring i tredje land

Om personuppgifter överförs till servrar i tredje land hos de leverantörer som nämns nedan, antingen med ditt samtycke eller för tvingande berättigade intressen efter en intresseavvägning, baseras vårt samarbete med dessa leverantörer på standardavtalsklausuler för personuppgiftsbehandling från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46 GDPR.

 • Så kallade Microsoft-tjänster i denna personuppgiftsinformation: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Information om deras dataskyddsriktlinjer: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
 • Så kallade Google-tjänster i denna personuppgiftsinformation: (Bing): Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland och Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Information om deras dataskyddsriktlinjer: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
 • Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk,Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland och Adobe Inc. 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Information om deras dataskyddsriktlinjer: https://www.adobe.com/se/privacy.html


4. Reklam med e-post och post

4.1 Reklam med e-post

Vi samlar in adressdata för e-post-utskick, som vi genomför via tjänsteleverantören Inxmail GmbH, Wentzigerstraße 17, 79106 Freiburg, Tyskland. Denna tjänsteleverantör arbetar för oss inom ramarna för en bearbetning av vårt uppdrag enligt art. 28 GDPR. Information om deras dataskyddsriktlinjer https://www.inxmail.com/data-conditions

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka en e-post eller ett meddelande till vår Kundservice utan att det uppstår andra överföringskostnader än grundpriserna. På samma sätt kan du invända mot att din postadress används för våra reklamändamål.

4.1.1 Registrering till e-post-newsletter

Om du registrerar dig för att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs eller separat tillhandahålls av dig för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led a GDPR.

Förutom ovan nämnda avregistreringsmöjligheter, kan du när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet i ditt kundkonto.

4.1.2 Produktrekommendation med e-post

Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst och du inte har invändningar mot det, förbehåller vi oss rätten att regelbundet via e-post skicka vanliga erbjudanden på liknande produkter som den du redan köpt från vårt sortiment. Detta syftar till att tillvarata våra berättigade intressen av att ge våra kunder reklam, inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led f GDPR.

4.2 Postreklam

För att kunna skicka reklam till våra kunder använder vi din postadress för att via normal postbefordran ge dig erbjudanden och information om våra produkter. Detta syftar till att tillvarata våra berättigade intressen av att ge våra kunder reklam, inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led f GDPR. Du kan när som helst invända mot denna användning av din postadress genom att skicka ett meddelande till vår Kundservice utan att det uppstår andra överföringskostnader än grundpriserna.


5. Cookies – godkännande och förvaltning

Så kallade cookies hjälper oss att göra ditt besök i vår onlinebutik till en trevlig inköpsupplevelse. Cookies är små textfiler, som kan sparas på din dator.

För att informera dig i detalj om de cookie-tekniker som nämns nedan och för att erhålla, hantera och dokumentera ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter med tekniker som kräver samtycke använder vi en godkännandeförvaltningstjänst. Detta är för att uppfylla den rättsliga skyldighet som följer av art. 6 första stycket punkten 1 led c GDPR, och för att sedan kunna bevisa att du lämnat samtycke, i enlighet med art. 7 punkten 1 GDPR. 

Avslag och återkallelse

Givetvis kan du också göra egna inställningar för alla cookies som inte är nödvändiga via godkännandeförvaltningstjänsten. Detaljerade leverantörsinformationer hittar du dessutom i godkännandeleverantörstjänsten, som vi ställer till ditt förfogande när du besöker onlineshops första gången.

5.1 Nödvändiga cookies

Tack vare tekniskt nödvändiga cookies fungerar vår onlineshop optimalt. Detta möjliggör väsentliga grundfunktioner, som navigering på webbplatsen eller rätt visning i din webbläsare och dessa kan därför inte inaktiveras. Detta syftar till att tillvarata våra berättigade intressen av en optimal presentation av våra produkter inom ramen för en intresseavvägning enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led f GDPR.

Usercentrics Consent Management Platform

Den nödvändiga godkännandeleverantörstjänsten är ett erbjudande från Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. När du besöker vår webbplats sparar Usercentrics GmbH-webbservern en så kallad serverloggfil, som också innehåller din anonymiserade IP-adress, datum och tid för ditt besök, enhets- och webbläsarinformation och information om ditt samtyckesbeteende.

Google Tag Manager

För förvaltning av tjänster som avser användningsbaserad reklam, använder vi Google Tag Manager. Verktyget Tag Manager är i sig en cookielös domän och registrerar inga personuppgifter.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA-funktion används för att förebyggamissbruk. Denna tjänst kontrollerar om uppgifterna som matas in på en webbplats, kommer från en person eller från ett automatiserat program.

Adobe Fonts

Adobe Fonts är en teckensnittstjänst från Adobe Systems Software Ireland Limited. Den ger åtkomst till ett teckensnittsbibliotek och låter oss ladda ned lämpliga teckensnitt. Adobe använder informationen från webbplatser, som Adobe Fonts använder för att tillhandahålla tjänsten "Adobe Fonts" och för att diagnostisera leverans- eller nedladdningsproblem.

Google Fonts

Om du besöker vår webbplats, kommer webbläsaren att ansluta till Googles servrar när den laddas upp. Din webbläsare överför olika uppgifter för att möjliggöra en enhetlig visning av webbplatsen. Font-filerna lagras i ett år på den slutanvändarenheten. Detta förbättrar laddningstiderna för de webbplatser där Google Fonts används.

Onlineprinters-cookies

För att göra kommunikationen mellan vår onlineshop och dig bekvämare, lagrar vi applikationsdata (ID och flaggor) i din webbläsares lokala minne. Till exempel kommer webbläsaren ihåg om en besökare redan har gjort cookie-inställningar. Detta innebär att motsvarande cookie-fönster inte visas igen varje gång du besöker vår webbplats.

Websale-cookies

Cookies från vår hosting-leverantör Websale är tekniskt nödvändiga cookies som hjälper vår webbplats att fungera optimalt. Cookies möjliggör viktiga grundläggande funktioner, såsom navigering, registrering eller kundvagnskontroll, men också skyddsfunktioner mot eventuella attacker. Hostingleverantör är WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Nürnberg, Tyskland.

5.2 Service-cookies

Service-cookies låter oss förbättra användarvänligheten i vår onlineshop. Med ditt samtycke enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led a GDPR använder vi dessa cookies för att presentera våra produkter och innehåll för dig på ett sådant sätt att ditt besök på vår webbplats är en trevlig shoppingupplevelse.

Chat-verktyg Userlike

Med Chat-verktyget Userlike kan du välja att chatta live med vår kundservice när du har frågor om vårt erbjudande. För detta syfte och för att aktivera chatten laddas en chatt-widget i form av en källkod på din slutenhet. Detta är ett erbjudande från Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln, Tyskland (www.userlike.com).

5.3 Statistik-cookies

Med pseudonymiserad information skräddarsyr vi våra erbjudanden ännu bättre efter dina behov. Med ditt samtycke enligt art. 6 första stycket punkten 1 led a GDPR använder vi statistik-cookies, som utvärderar vilka funktioner på vår webbplats som används och hur ofta. De hjälper oss också att förstå, vilket innehåll och produkter på vår webbplats som är särskilt intressanta för dig.

Google (Universal) Analytics

Google (Universal) Analytics är en webbanalystjänst som hjälper oss att bättre förstå besökarnas användning av webbplatsen, för att utveckla optimeringsstrategier. Den information som samlas in om din användning av denna webbplats överförs till Google och lagras där. I händelse av att IP-anonymisering aktiveras på denna nätsida kommer din IP-adress före överföring att förkortas inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsstater enligt överenskommelse i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bara i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server hos Google i USA, och förkortas där.

Google (Universal) Analytics bundna till oss som personuppgiftsbiträde genom vår partner Trakken Web Services GmbH inom ramen för vårt uppdrag till dem att behandla personuppgifter enligt artikel 28 i GDPR.

econda Analytics

Econda är en webbanalystjänst som hjälper oss att bättre förstå besökarnas användning av webbplatsen, för att därigenom utveckla optimeringsstrategier. Den information som samlas in om din användning av denna webbplats överförs till econda och lagras där. I anslutning till det skapas pseudonymiserade användningsprofiler som dock inte slås samman med personuppgifter om du inte gett ditt uttryckliga godkännande till det. Efter att ändamålet uppnåtts och vi avslutat användningen, raderas de data som samlats in i detta sammanhang. Den beskrivna teknologin är ett erbjudande från econda GmbH, Zimmerstr. 6,76137 Karlsruhe, Tyskland (www.econda.de/en).

Google Ads Conversion

Vi använder onlinemarknadsföringsprocessen Google Ads Conversion för att placera annonser i Googles annonsnätverk. För att mäta framgång får vi en individuell "Conversion-cookie" från Google, som används för att skapa statistik. Vi får dock bara veta det totala antalet användare som har klickat på vår annons och har blivit omdirigerade till en sida som är försedd med en tagg för omvandlingsspårning (Conversion-Tracking-Tag). Vi får inga personuppgifter som gör det möjligt att dra slutsatser om användaren.

Bing Ads Conversion

Vi använder online-marknadsföringsprocessen Bing Ads Conversion för att placera annonser i Bing, Yahoo och MSN-sökresultat samt på tredjeparts webbplatser. För att mäta framgång får vi från Microsoft en individuell "Conversion-cookie" , som används för att skapa statistik. Vi får dock bara veta det totala antalet användare som har klickat på vår annons och blivit omdirigerade till en sida som är försedd med en tagg för omvandlingsspårning (Conversion-Tracking-Tag). Vi får inga personuppgifter som gör det möjligt att dra slutsatser om användaren.

Hotjar

Hotjar är en webbanalystjänst för att mäta framgången för reklamkampanjer, som dessutom används för att utveckla optimeringsstrategier. Den information som samlas in om din användning av denna webbplats överförs till Hotjar och lagras där. I anslutning till det skapas pseudonymiserade användningsprofiler som dock inte slås samman med personuppgifter om du inte gett ditt uttryckliga godkännande till det. Efter att ändamålet uppnåtts och vi avslutat användningen, raderas de data som samlats in i detta sammanhang. Detta är ett erbjudande från Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europa (www.hotjar.com).

5.4 Marketing-cookies

Våra marketing-cookies ser, med ditt samtycke enligt artikel 6 första stycket punkten 1 led a GDPR, till att vi inte visar dig för mycket reklam på partnerwebbplatser, utan att vi istället visar bara de produkter från vårt sortiment som kan vara av särskilt intresse för dig.

Google Ads Remarketing och Google Analytics Advertising

Vi använder dessa tjänster för vår webbsida i Google-sökresultat såväl som på tredje parts webbsidor. För detta ändamål används remarketing-cookies och/eller Google Analytics-cookien när du besöker denna webbplats. Båda dessa cookies tillåter automatiskt intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt CookieID, baserat på sidorna du besöker. Efter det att ändamålet uppnåtts av Google Dynamic Remarketing och Google Analytics, raderas de data som samlats in i detta sammanhang.

En ytterligare personuppgiftsbehandling äger endast rum om du har kommit överens med Google om att din webb- och apphistorik kan kopplas till ditt Google-konto av Google och att information från ditt Google-konto kan användas för individualisering av annonser som du kan se på internet. Är du i detta fall inloggad hos Google under besöket på vår webbsida, använder Google dina data tillsammans med Google Analytics-data, för att skapa och definiera målgruppslistor för Remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google dessutom tillfälligt att koppla dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Bing Ads Remarketing

Vi använder BingAds för att marknadsföra vår webbplats i Bing, Yahoo, och MSN-sökresultat, såväl som på tredje parts webbplatser. För detta ändamål placeras automatiskt en cookie med hjälp av ett pseudonymt Cookie-ID vid besök på vår webbplats, vilket möjliggör intressebaserad reklam baserad på sidorna som du besöker. Efter att syftet uppnåtts och att vi avslutat behandlingen, raderasde data som samlats in i detta sammanhang.

AWIN

AWIN är ett tyskt Affiliate-nätverk. Vi använder så kallad affiliate-reklam för att göra våra annonser tillgängliga för säljpartner på deras webbplatser. Syftet med dessa cookies, som inte lagrar några personuppgifter, är att kunna utvärdera provisionsbetalningar mellan oss och våra partners. Detta är ett erbjudande från AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (www.awin.com).


6. Social Media

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till en bättre, aktiv kommunikation med våra kunder och intressenter jämte information om våra produkter och kampanjer. Du registrerar dig själv i respektive nätverk. Genom Onlineprinters överförs inga personliga eller användningsbaserade uppgifter till dessa leverantörer. I vår onlineshop länkar vi bara till närvaro i sociala nätverk.

 

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6 första stycket punkten 1 led a GDPR till respektive sociala-medie-operatör, samlas dina uppgifter automatiskt in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål när du besöker denna webbsida, varifrån användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa kan användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför plattformarna, som antagligen motsvarar dina intressen. För detta används vanligtvis cookies. Den detaljerade informationen om behandling och användning av uppgifterna från respektive sociala-medie-operatör, samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter liksom inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i respektive länkad personuppgiftsinformation. Om respektive leverantör är belägen i ett tredjeland, bygger vårt samarbete på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för personuppgiftsbehandling. Behandlingen av personuppgifter under besöket av våra respektive webbsidor sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer enligt artikel 26 i GDPR.

Facebook

Facebook är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (”Facebook Ireland”). Den information som automatiskt samlas in av Facebook Ireland, om din användning av vår online-hemsida på Facebook, överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Ytterligare information och dataskyddsanvisningar: https://sv-se.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

Twitter är ett erbjudande från Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland (”Twitter”). Den information som automatiskt samlas in av Twitter, om din användning av vår online-hemsida på Twitter, överförs vanligtvis till en server hos Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Ytterligare information och dataskyddsanvisningar: https://twitter.com/en/privacy

Instagram

Instagram är ett erbjudande från Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (”Facebook Ireland”). Den information som automatiskt samlas in av Facebook Ireland, om din användning av vår online-hemsida på Instagram, överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Ytterligare information och dataskyddsanvisningar: https://help.instagram.com/519522125107875
 

Google YouTube

YouTube är ett erbjudande från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Den information som automatiskt samlas in av Google Ireland, om din användning av vår online-hemsida på YouTube, överförs vanligtvis till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Ytterligare information och dataskyddsanvisningar: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

LinkedIn

LinkedIn är ett erbjudande från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”). Den information som automatiskt samlas av LinkedIn om din användning av vår online-hemsida på LinkedIn, överförs vanligtvis till en server hos LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och lagras där. Ytterligare information och dataskyddsanvisningar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Xing

Xing är ett yrkesnätverk. Xing är ett erbjudande från New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg. Ytterligare information och dataskyddsanvisningar: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


7. Dina rättigheter

Som registrerad har du dessutom följande rättigheter:

 • Enligt artikel 15 GDPR du rätt att, i den utsträckning som anges där, kräva information om de personuppgifter som behandlas av oss;
 • enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan dröjsmål kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar:
 • enligt artikel 17 GDPR har du rätt att kräva vi raderar dina personuppgifter som vi behandlar, om inte ytterligare behandling är nödvändig för
  • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • att uppfylla en rättslig skyldighet;
  • att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
  • det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • enligt artikel 18 GDPR har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, ifall
  • du bestrider uppgifternas riktighet;
  • behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas;
  • vi inte behöver uppgifterna längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
  • du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR;
 • enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut dina personuppgifter som du har lämnat oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig;
 • enligt artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där vi har vårt huvudkontor.

Rätt att invända

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter för att ta tillvara våra berättigade intressen inom ramen för en intresseavvägning enligt vad som förklaras ovan, kan du motsätta dig behandlingen med framtida verkan. Om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring, kan du utöva denna rätt när som helst såsom beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du bara rätt att invända om det finns skäl som uppstår till följd av din särskilda situation.

Efter att du invänt kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan bevisa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen syftar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Detta gäller inte om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring. Då behandlar vi inte dina personuppgifter vidare för detta ändamål. 


8. Kontakta DSO (Dataskyddsombud)

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, begränsning av behandling eller radering av personuppgifter samt för att återkallaett givet samtycke eller invända mot en viss användning av personuppgifter, vänligen kontakta vårt DSO (dataskyddsombud):

 

Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Tyskland

 

2020-10-01

 

PDF-nedladdning

Du kan spara och/eller skriva ut filen. Klicka här. 

Du behöver det kostnadsfria programmet Adobe Reader, för att kunna öppna filen. Klicka här för att ladda ned programmet.