Bra

Trustpilot

Information om hantering av personuppgifter

Vi gläder oss över ditt intresse för vår onlineshop. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om vår hantering av dina personuppgifter. Bearbetning av dina data sker på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (EU) – dataskydds-grundförordning (GDPR).

 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter (art. 4 nr. 7 GDPR):

 

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Tyskland

1. Användning av Onlineshop

Du kan besöka vår onlineshop utan att lämna uppgifter om din person. Varje gång du hämtar en webbsida lagrar webbservern bara en så kallad serverloggfil som t.ex. innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för hämtningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata), och dokumenterar hämtningen. Detta syftar, inom ramen för en intresseavvägning enligt art. 6 första stycket punkt 1 led f GDPR, till att tillvarata vårt berättigade intresse av att säkerställa en störningsfri drift av webbplatsen samt förbättra vårt erbjudande. 


2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt ger dem till oss, som en del av din beställning, när du kontaktar oss eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in kan du se i respektive inmatningsformulär. Obligatoriska fält är märkta som sådana, eftersom vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med art. 6 första stycket punkt 1 led b GDPR för att ha kontakt med dig, för att öppna ett kundkonto eller för att behandla ett avtal.

När avtalet är helt avslutat eller ditt kundkonto tagits bort, kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och radera dem när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla eventuella skattemässiga och kommersiella skyldigheter, om du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter, eller om vi förbehåller oss rätten till ytterligare personuppgiftsbehandling som är tillåten enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring. Du kan radera ditt kundkonto med hjälp av en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot eller genom att skicka ett meddelande till oss.


3. Personuppgiftsöverföring


4. Reklam per e-post och post

Vi använder dina data, för att skicka dig information om våra erbjudanden och tjänster via e-post eller brev. Om du inte vill eller inte längre önskar detta, tar vi givetvis hänsyn till detta. Skicka oss helt enkelt din återkallelse eller invändning till vår kundservice eller nyttja något annat av våra kontaktalternativ. I alla våra reklammeddelanden via e-post kan du avsluta prenumerationen direkt med bara ett klick. Naturligtvis uppstår inga kostnader för dig från vår sida.


5. Cookies – godkännande och förvaltning

Så kallade cookies hjälper oss att göra ditt besök i vår onlinebutik till en trevlig inköpsupplevelse. Cookies är små textfiler, som kan sparas på din dator.

För att informera dig i detalj om de cookie-tekniker som nämns nedan och för att erhålla, hantera och dokumentera ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter med tekniker som kräver samtycke använder vi en godkännandeförvaltningstjänst. Detta är för att uppfylla den rättsliga skyldighet som följer av art. 6 första stycket punkten 1 led c GDPR, och för att sedan kunna bevisa att du lämnat samtycke, i enlighet med art. 7 punkten 1 GDPR. 

Avslag och återkallelse

Givetvis kan du också göra egna inställningar för alla cookies som inte är nödvändiga via godkännandeförvaltningstjänsten. Detaljerade leverantörsinformationer hittar du dessutom i godkännandeleverantörstjänsten, som vi ställer till ditt förfogande när du besöker onlineshops första gången.

 

6. Sociala medier

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till en bättre, aktiv kommunikation med våra kunder och intressenter jämte information om våra produkter och kampanjer. Du registrerar dig själv i respektive nätverk. Genom Onlineprinters överförs inga personliga eller användningsbaserade uppgifter till dessa leverantörer. I vår onlineshop länkar vi bara till närvaro i sociala nätverk.

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6 första stycket punkten 1 led a GDPR till respektive sociala-medie-operatör,  samlas dina uppgifter automatiskt in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål när du besöker denna webbsida, varifrån användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa kan användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför plattformarna, som antagligen motsvarar dina intressen. För detta används vanligtvis cookies. Den detaljerade informationen om behandling och användning av uppgifterna från respektive sociala-medie-operatör, samt ett kontaktalternativ och dina rättigheter liksom inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i respektive länkad personuppgiftsinformation. Behandlingen av personuppgifter under besöket av våra respektive webbsidor sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer enligt artikel 26 i GDPR.

 

7. Dina rättigheter

Som registrerad har du dessutom följande rättigheter:

 • Enligt artikel 15 GDPR du rätt att, i den utsträckning som anges där, kräva information om de personuppgifter som behandlas av oss;
 • enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan dröjsmål kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar:
 • enligt artikel 17 GDPR har du rätt att kräva vi raderar dina personuppgifter som vi behandlar, om inte ytterligare behandling är nödvändig för
  • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • att uppfylla en rättslig skyldighet;
  • att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
  • det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • enligt artikel 18 GDPR har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, ifall
  • du bestrider uppgifternas riktighet;
  • behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas;
  • vi inte behöver uppgifterna längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
  • du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 GDPR;
 • enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut dina personuppgifter som du har lämnat oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig;
 • enligt artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten där du har din hemvist eller arbetsplats, eller där vi har vårt huvudkontor.

Rätt att invända

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter för att ta tillvara våra berättigade intressen inom ramen för en intresseavvägning enligt vad som förklaras ovan, kan du motsätta dig behandlingen med framtida verkan. Om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring, kan du utöva denna rätt när som helst såsom beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du bara rätt att invända om det finns skäl som uppstår till följd av din särskilda situation.Efter att du invänt kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan bevisa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen syftar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Detta gäller inte om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring. Då behandlar vi inte dina personuppgifter vidare för detta ändamål. 


8. Kontakta DSO (Dataskyddsombud)

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, begränsning av behandling eller radering av personuppgifter samt för att återkallaett givet samtycke eller invända mot en viss användning av personuppgifter, vänligen kontakta vårt DSO (dataskyddsombud):

 

Onlineprinters  GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth 
Tyskland

2023-10-12

 

PDF-nedladdning

Du kan spara och/eller skriva ut filen. Klicka här.
Du behöver det kostnadsfria programmet Adobe Reader, för att kunna öppna filen. Klicka här för att ladda ned programmet. 

Registrera dig
Glömt lösenordet
Upprätta nytt kundkonto
Ange din E-postadress
Ange ditt lösenord
Nytt hos ONLINEPRINTERS? Registrera nu
Kontrollera din E-postadress
Efter en framgångsrik autentificering får du en länk, som gäller i 1 timme och ytterligare anvisningar för att återställa ditt lösenord via e-post.
Ange din E-postadress
Ange ditt lösenord
Upprepa lösenordet
Vi använder de uppgifter du har tillhandahållit för att skapa ett kundkonto, samt att verkställa din beställning. Om du har köpt en produkt, kan vi sedan via e-post skicka rekommendationer om liknande produkter till dig. Om du inte vill ha det, meddela oss detta eller klicka på avregistrera-knappen i e-postmeddelandet. Mer information finns i Dataskydd.
Har du redan ett kundkonto? Till registrering