Klimatförändringar är för närvarande en av de största utmaningarna och berör både privatpersoner och företag. Som onlinetryckeri, som bryr sig om miljön, tar vi vårt ansvar. Därför utvidgar vi vårt engagemang för miljöskydd i samarbete med klimatskyddsspecialisten ClimatePartner: Alla tryckta tryckprodukter på recyclingpapper från ONLINEPRINTERS är nu klimatneutrala – och utan extra kostnad för dig. Därför uppfyller vi många av våra kunders önskemål om klimatneutrala alternativ och mer hållbarhet. 

Vad innebär det för dig? Alla av oss producerade tryckprodukter på recyclingpapper är klimatneutrala och kan märkas med etiketten ”klimatneutralt”. Även det är gratis för dig. 

Den som beslutar sig för recyclingpapper, bidrar redan genom detta miljövänliga alternativ till miljöskydd. Vi strävar nu konsekvent efter detta tillvägagångssätt och garanterar tryckproduktens klimatneutralitet på recyclingpapper genom vårt samarbete med klimatskyddsspecialisten.

Beräkning av CO2-fotavtryck

För klimatneutralitet har vi beräknat tryckproduktens CO2-fotavtryck på recyclingpapper med ClimatePartner. Kompensering av CO2-utsläpp är förutom undvikande och reducering ytterligare ett viktigt steg i ett heltäckande klimatskydd. Fört att fastställa kompenseringsmängden, beräknas först Product Carbon Footprint: I vårt fall från inköp via tryck till leverans av tryckprodukt till kund. 

Kompensering genom klimatskyddsprojekt

Vi vill garantera dig certifierad klimatneutralitet för våra tryckprodukter på recyclingpapper och samtidigt engagera oss regionalt för att ge ett viktigt bidrag till att skydda klimatet från vårt håll. Därför satsar vi på en kombination av två klimatskyddsprojekt: Plantera träd på plats och skydda skogen i brasilianska Pará.
Mer information om klimatskyddprojektets positiva effekter hittar du under  https://www.climatepartner.com/15064-2009-1001.

Utjämningen av CO2-utsläpp är väl det viktigaste, men inte den enda aspekten av vårt samarbete med ClimatePartner. Koncentrationen av växthusgaser är ungefär densamma över hela världen, eftersom gaserna fördelas jämnt i atmosfären. Det är därför som CO2-utsläpp inte bara påverkar de platser där de orsakas utan hela planeten. Omvänt är det därför irrelevant, var utsläppen sparas.

Certifierade klimatskyddsprojekt är föremål för strikta kriterier. Ett av dessa är Uteslutning av dubbelberäkningar. Det innebär, att positiv klimatpåverkan av CO2-utjämning endast kan krediteras ett projekt. I Europeiska unionen finns det knappast några klimatskyddsprojekt med lämpliga kriterier, eftersom framgångarna vanligtvis redan räknas någon annanstans. De läggs ofta till i ett lands växthusbalans eller till exempel tillskrivs grön el. Detta är en av anledningarna till att det finns många klimatskyddsprojekt i så kallade utvecklingsländer. Dessa brukar uppfylla kriterierna och är helt enkelt mer effektiva.

Eko- och naturprodukter


Upptäck mångfalden av våra eko- och naturprodukter – från klassiska tryckprodukter via enkla vikta kort till veganska dekaler.

 

Skydd av skog i Brasilien

”Várzea i Pará ligger vid Amazonas mynning och representerar ett eget ekosystem med tio sällsynta växtarter. Floden gynnar djurhållning och jordbruk, vilket leder till avskogning. Med projektet Ecomapuá skyddas 90 000 hektar skog i Pará från kommersiell avskogning och varje år sparas ca. 145 000 ton CO2. Dessutom främjas utvecklingen av en av de fattigaste regionerna i nordöstra Brasilien genom alternativa inkomstkällor och utbildningsmöjligheter. Konkret skapades 300 arbetsplatser i trädplantskolor och för produktion samt handel med Açaí-frukt.

Projektet är certifierat enligt Verified Carbon Standard och Social Carbon.

Våra tryckprodukter på recyclingpapper:

Bestäm dig för miljövänliga alternativ, beställ ditt reklammaterial med recyclingpapper och främja därmed klimatskyddet aktivt. Vårt recyclingpapper är utmärkt med ”Blauen Engel” och består till 100 procent av returpapper. Därmed skyddar det skogarna, har låg föroreningsgrad och tillverkningsprocessen är mindre miljöbelastande än övriga papper. Förutom klassiska reklammedel som broschyrer, foldrar och visitkort finns recyclingpapper i olika gramvikter tillgängliga även för vikta kort eller papperstabletter. 

Dessa är våra recyclingpapper 


Förutom 80 g/m², 110 g/m² och 170 g/m² vitt recyclingpapper säljer vi dessutom 300 g/m² recyclingkartong. Ytterligare information om pappren hittar du i vår materialrådgivare.