Reklamation

Inte nöjd?
Ifall vårt tryck inte motsvarar dina föreställningar eller t.o.m. har brister, har du möjligheten att målinriktat beskriva ditt problem och att meddela oss viktiga informationer för anslutande bearbetning. Så fort som nödvändiga data samt extra nödvändig information (bilder eller verifikationsexemplar) finns på plats, kommer vi att kontrollera ditt klagomål och att så fort som möjligt lägga fram ett lösningsförslag.

För att kunna sända en reklamation, beakta följande anvisningar.
Tillbaka till kundkonto

Tillbaka till kundkonto

Du kan uteslutande beställningsrelaterat meddela din reklamation till oss.

Klicka på "Beställningsöversikt" under "Vår service" i ditt kundkonto.

Detaljer & Aktioner

Detaljer & Aktioner

I beställningsöversikten hittar du viktig information över dina beställningar.

Välj den beställning som skall reklameras och klicka på "Detaljer & Aktioner".

Reklamera beställning

Reklamera beställning

Över valet "Reklamera beställning" på höger sida kommer du till ditt personliga reklamationsformulär.

Fylla i och sända reklamation

Fylla i och sända reklamation

Du är redan på riktig plats. Här kan du beskriva feldetaljer och sända din reklamation till oss.

Eftersom vi inte kan godkänna reklamationer, som kan härledas till felaktigt upprättade tryckdata, ber vi dig att kontrollera, om data som har skickats till oss uppfyller våra krav. Informationer över detta hittar du i våra Dataanvisningar resp. under "Detaljer" på respektive produktsida.