Leveranstid

Den totala leveranstiden består av 

mottagande av betalning, mottagande av data, produktionstid och leveranstid

Observera följande: 

Mottagande av betalning: Förskottsbetalning är den enda betalningsformen där produktionen startar först efter det att betalningen har registrerats. Vänligen ta hänsyn till detta vid beställningar med pressade leveranstider. 

Mottagande av data: Så snart som all data har skickats med funktionen ”datauppladdning” måste du bekräfta detta med knappen ”Slutför”. Först därefter kan dessa data behandlas i vår produktion. Om data inte uppfyller våra krav, kan det hända att det blir förseningar. 

Produktionstid: Denna beror på varje enskild artikel respektive ditt val på varje enskild produktsida. Du hittar en översikt under rubriken produktionstider

Leveranstid: Leveranstiden beror på din beställning (standard eller express). Du hittar ytterligare information under Leverans  Leveransinformation.

Om beställning, betalning och dataingång tas emot på arbetsdagar  före kl 22:00 , räknas denna dag till den totala leveranstiden. Ingångar efter kl 22:00 bearbetas inte förrän på nästa arbetsdag. 

För beställningar med extremt snabba produktionstider, krävs mottagande före kl. 08.00.
Som arbetsdag räknas måndag till fredag, INTE lördag, söndag och tyska helgdagar.