Miljö & hållbarhet

Miljö- och klimatskydd har länge varit av stor betydelse för oss. ONLINEPRINTERS står för en respektfull hantering av vår planet genom resursbesparande tryck. Mit der erfolgreichen Zertifizierungen unserer Druckprodukte und deren Herstellungsprozesse, sowie durch verschiedene Auszeichnungen im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz, konnten wir dies einmal mehr unter Beweis stellen. 

 

 

FSC®

Med FSC®-certifikatet har vi dessutom bevisat att produktkedjan vid tillverkning av trycksaker sker utan avbrott; allt från produktions- och servicestegen till efterbehandling och logistik och därigenom motsvarar den FSC®-standarden. Forest Stewardship Council® (FSC®) är en internationell, ideell organisation som har skapat det första certifieringssystemet för ett hållbart skogsbruk och driver och underhåller detta.

 

 

PEFCTM

”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFCTM) (svenska: ”Certifieringssystem för hållbart skogsbruk“) är den globalt största oberoende organisationen för kontroll av hållbart skogsbruk. Som PEFCTM-certifierad leverantör av tryckeritjänster har vi åtagit oss att för enskilda tryckprodukter använda certifierat papper som är tillverkat av pappersmassa eller trä från skogar som förvaltas på ett hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt kompatibelt sätt.

 

 

ENERGIMANAGEMENT ENLIGT ISO 50001:2011

I ett tillverkningsföretag som vårt, behövs energi på många ställen: 
Tryck- och efterbehandlingsmaskiner kör dygnet runt, teknisk utrustning och utrymmen i produktionshallarna förbrukar el, kontorsytor måste värmas upp och serverrummen måste kylas. Så att det inte försvinner energi på något ställe, har Onlineprinters certifierats enligt DIN ISO 50001. Detta energimanagementsystem avser att granska alla företagsinterna processer ur energieffektivitetssynpunkt och därifrån utveckla strategier som kan skydda miljön. 
En ansvarsfull användning av våra resurser framgår exempelvis av aspekterna el och värme: Genom att använda energieffektiva enheter använder vi mindre el, medan värmeåtervinning innebär att vi inte behöver mycket extravärme för produktionsområdet. 

 

 

 

Imprim’Vert®

ONLINEPRINTERS har förnyat certifieringen av sin franska miljöutmärkelse Imprim’Vert® (på svenska:Trycka grönt). Vid återcertifieringen av den franska kontrollören Benoît Moreau kunde företaget bevisa upprätthållande av miljöcertifieringens stränga föreskrifter.

De inkluderar: Normenlig avyttring av farligt avfall, säker lagring av skadliga vätskor, ingen användning av giftiga ämnen i produktionen, övervakning av energiförbrukningen samt miljösensibilisering av medarbetare och kunder.

Den franska utmärkelsen Imprim’Vert®

Med etiketten certifieras tryckerier, som är baserade i Frankrike eller betjänar kunder i Frankrike och som är villiga att genomgå regelbundna revisioner. Ett nätverk med 200 miljöföreträdare följer tryckerierna i utvecklingen och genomförandet av deras miljöstrategi. År 2019 certifierades totalt 1 852 tryckerier i Europeiska unionen med den franska miljömärkningen. 

Registrera dig
Glömt lösenordet
Upprätta nytt kundkonto
Ange din E-postadress
Ange ditt lösenord
Nytt hos ONLINEPRINTERS? Registrera nu
Kontrollera din E-postadress
Efter en framgångsrik autentificering får du en länk, som gäller i 1 timme och ytterligare anvisningar för att återställa ditt lösenord via e-post.
Ange din E-postadress
Ange ditt lösenord
Upprepa lösenordet
Vi använder de uppgifter du har tillhandahållit för att skapa ett kundkonto samt att uppfylla och bearbeta din beställning. Ytterligare information hittar du i vår dataskyddsförklaring.

Vi använder din E-mailadress för att informera dig om produkter som liknar den som du redan har köpt. Du kan när som helst invända mot denna användning av din E-mailadress genom att skicka ett meddelande till oss eller genom att klicka på avanmälningslänken i ditt E-mail, utan att det uppstår andra överföringskostnader än grundpriserna.
Har du redan ett kundkonto? Till registrering