Kvalitet & säkerhet

För att kunna erbjuda dina tryckprodukter och service i konstant hög kvalitet, lägger vi särskild vikt på upprätthållande av stränga standarder. Genom olika certifieringar övervakas inte bara tryckresultatet och produktbearbetningen, utan även transparens och inköpsprocessen övervakas separat, för att garantera ett optimalt köparskydd. Mycket viktigt för oss är hela tiden säkerheten för dina uppgifter. 

 

 

ProzessStandard Offset

Flera gånger har vår produktion hedrats med den välrenommerade PSO-kontrollstämpeln. ProcessStandard Offset (PSO) - processtandard offsettryck beskriver en industriellt orienterad och standardiserad metod vid tillverkning av tryckta produkter och uppfyller den internationella standardserien ISO 12647 –

PSO som är standarden inom tryckindustrin. 

 

Genom PSO kan produktionen av trycksaker säkras kvalitativt, från datainsamling ända till den färdiga tryckprodukten. Ugra, det schweiziska kompetenscentrumet för tryck- och mediateknik, genomför certifieringen med lämplig testutrustning och kontrollmetoder. 

 

 

ProzessStandard Digital

Ökande efterfrågan på mindre upplagor och snabbare tillgänglighet har lett till, att digitaltryck har blivit allt viktigare som tryckteknik. Denna trend kommer att fortsätta. För att uppfylla processövergripande hög kvalitetsstandard har Onlineprinters efter offsettryck och vidarebearbetning därför även certifierat sitt digitaltryck. 
 

Sedan juni 2019 innehar Onlineprinters FOGRA-sigillet enligt ISO 15311 och har därmed som första onlinetryckeri gjort en perfekt ”kvalitetstrippel”. 
 

Onlineprinters satsar inom digitaltryck bland annat på maskiner från teknologiledaren HP med dess Indigo-teknologi. 

 

 

Vidarebearbetning

Höga kvalitetsanspråk för tryckprodukter gäller inte bara för bildåtergivning – även vidare bearbetningssteg som beskärning, falsning, häftning och limning är vitala faktorer för optimalt resultat beträffande trycksaker. Som ett av de första tryckerierna i Europa har Onlineprinters låtit certifiera sig, inte bara för tryck, utan även för vidarebearbetning enligt ProcessStandard Offset (PSO).

 

Som ett av de första tryckerierna i Europa har vi i 2017 även certifierat vår efterbearbetning, så att det vid utförande av produktionsstegen efter tryckning även tas hänsyn till skärning, falsning, häftning etc. i kvalitetskontrollen.