bild av
Energimanagement | Onlineprinters
Över 1 miljon nöjda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   Må-fr 8-18:00

ENERGIMANAGEMENT ENLIGT ISO 50001:2011

I ett tillverkningsföretag som vårt, behövs energi på många ställen:
Tryck- och efterbehandlingsmaskiner kör dygnet runt, teknisk utrustning och utrymmen i produktionshallarna förbrukar el, kontorsytor måste värmas upp och serverrummen måste kylas. Så att det inte försvinner energi på något ställe, har Onlineprinters certifierats enligt DIN ISO 50001. Detta energimanagementsystem avser att granska alla företagsinterna processer ur energieffektivitetssynpunkt och därifrån utveckla strategier som kan skydda miljön. 
En ansvarsfull användning av våra resurser framgår exempelvis av aspekterna el och värme: Genom att använda energieffektiva enheter använder vi mindre el, medan värmeåtervinning innebär att vi inte behöver mycket extravärme för produktionsområdet. 

Med utnämningen av en befattningshavare för energimanagement och ansvariga personer på olika företagsnivåer kontrollerar vi genomförandet av självinförda energibesparingsmål. 
Regelbundna inspektioner på plats av certifierade energikonsulter och TÜV Süd visar dessutom, hur väl planerna upprätthålls och hur ännu effektivare processer kan skapas för att skydda miljön.
I en kontinuerlig förbättringsprocess betraktas energikostnaderna inte som fasta kostnader, utan att energiförbrukningen ständigt optimeras.