bild av
FSC® och PEFC™ | Onlineprinters

Kundservice:  08 55 11 49 47    Mndag - Fredag kl. 08.00 - kl. 18.00  |  Kontaktformulr

FSC® och PEFCTM

Miljö- och klimatskydd har länge varit av stor betydelse för oss. Sedan maj 2011 är Onlineprinters GmbH också en FSC®- och PEFCTM-certifierad tjänsteleverantör. Med dessa båda kvalitetsstämplar bevisar vi vårt certifierade miljöskydd och ger ett aktivt bidrag till ett hållbart skogsbruk. 

Vi använder PEFCTM-certifierat papper för alla reklamblad och foldrar med 90g/m² konsttryckpapper matt och glättat. FSC®-certifierat papper används vid tillverkning av alla reklamblad och foldrar med 170g/m² konsttryckpapper matt och glättat.

FSC®

Med FSC®-certifikatet har vi dessutom bevisat att produktkedjan vid tillverkning av trycksaker sker utan avbrott; allt från produktions- och servicestegen till efterbehandling och logistik och därigenom motsvarar den FSC®-standarden. Forest Stewardship Council® (FSC®) är en internationell, ideell organisation som har skapat det första certifieringssystemet för ett hållbart skogsbruk och driver och underhåller detta.

PEFCTM

”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFCTM) (svenska: ”Certifieringssystem för hållbart skogsbruk“) är den globalt största oberoende organisationen för kontroll av hållbart skogsbruk. Som PEFCTM-certifierad leverantör av tryckeritjänster har vi åtagit oss att för enskilda tryckprodukter använda certifierat papper som är tillverkat av pappersmassa eller trä från skogar som förvaltas på ett hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt kompatibelt sätt.

Mer detaljerad information om FSC® och PEFCTM hittar du under miljöskydd.