bild av
ProcessStandard Offset | Onlineprinters

Kundservice:  08 55 11 49 47    Mndag - Fredag kl. 08.00 - kl. 18.00  |  Kontaktformulr

ProcessStandard Offset

Hos oss är tryckkvaliteten mätbar!

Flera gånger har vår produktion hedrats med den välrenommerade PSO-kontrollstämpeln. ProcessStandard Offset (PSO) - processtandard offsettryck beskriver en industriellt orienterad och standardiserad metod vid tillverkning av tryckta produkter och uppfyller den internationella standardserien ISO 12647 –

PSO som är standarden inom tryckindustrin. 

Genom PSO kan produktionen av trycksaker säkras kvalitativt, från datainsamling ända till den färdiga tryckprodukten. Ugra, det schweiziska kompetenscentrumet för tryck- och mediateknik, genomför certifieringen med lämplig testutrustning och kontrollmetoder. 

Som ett av de första tryckerierna i Europa har vi i 2017 även certifierat vår efterbearbetning, så att det vid utförande av produktionsstegen efter tryckning även tas hänsyn till skärning, falsning, häftning etc. i kvalitetskontrollen.
Med PSO-certifieringen övervakas, styrs och kontrolleras tillverkningsprocesserna. Därigenom får man följande fördelar:

  • Säkerhet för den tryckta produktens färgresultat genom fastställda standarder
  • Konstant, hög produktkvalitet i hela upplagan, även vid eftertryckning
  • Snabb leverans, eftersom tryck- och efterbehandlingsprocesserna är standardiserade.