bild av
Vidarebearbetning | Onlineprinters
Över 1 miljon nöjda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   Må-fr 8-18:00

CERTIFIERAD VIDAREBEARBETNING

Höga kvalitetsanspråk för tryckprodukter gäller inte bara för bildåtergivning – även vidare bearbetningssteg som beskärning, falsning, häftning och limning är vitala faktorer för optimalt resultat beträffande trycksaker. Som ett av de första tryckerierna i Europa har Onlineprinters låtit certifiera sig, inte bara för tryck, utan även för vidarebearbetning enligt ProcessStandard Offset (PSO). 


Detta certifieringsprogram överensstämmer med det internationella direktivet ISO 16762:2016. En kontrollant från Ugra, det schweiziska kompetenscentrumet för tryck- och mediateknik, har kontrollerat vår produktion angående specifika krav för vidare bearbetningsprocesser av trycksaker. Onlineprinters har uppfyllt  kriterierna till 100 %. 


Med pionjärrollen har Onlineprinters gjort ett betydelsefullt bidrag till standardisering och kvalitetssäkring inom området postpress. Enligt dessa PSO-krav kommer även andra tryckerier att certifieras.
 

Vilket inflytande har certifieringen?

 

En Onlineprinters medarbetare kontrollerar kvaliteten på falsningen.

Vidarebearbetningen, även kallad postpress, omfattar produktionsstegen efter tryck. Medan en ensidig flyer bara ska beskäras, behöver mer komplexa produkter som broschyrer även falsning, häftning eller limning. Även perforering, laminering och stansning hör till vidarebearbetningen.

 

För PSO kontrolleras olika faktorer som t.ex. korrekt märkning för beskärning, falsning och sammansättning av tryckark. Även torra och nötningsbeständiga tryckfärger jämte ett system för kvalitetskontroll och rena arbetsplatser hör till kravkriterierna. 


För det stora antal uppdrag som Onlineprinters dagligen uppnår, har vi redan i ett tidigt skede inrättat standardiserade och effektiva arbetssteg för tillverkning av trycksaker, för att snabbt och med bästa möjliga kvalitet kunna möta kundernas önskemål. Därigenom säkerställer vi våra tryckprodukters konsekvent höga kvalitet. Kunderna får snabbt och pålitligt en utmärkt produkt och även vid efterbeställningar är form och färg jämförbara med det första uppdraget.