bild av
Sekretesspolicy
Över 1 miljon nöjda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   Må-fr 8-17:00

Dataskyddsförklaring 

Vi gläder oss över ditt intresse för vår onlineshop. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina data.

1. Tillgång till data och hosting

Du kan besöka våra webbsidor, utan att lämna uppgifter om din person. Varje gång du hämtar en webbsida, lagrar webbservern bara en så kallad serverloggfil som t.ex. innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för hämtningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen.

Dessa åtkomstdata utvärderas för att säkerställa en störningsfri drift av webbplatsen samt förbättring av vårt erbjudande. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen, inom ramarna för en intresseavvägning för en korrekt presentation av vårt erbjudande enligt med artikel 6 avsnitt 1 se 1, lit, f GDPR.

Google AJAX Search API

För en kortare laddningstid av en del innehåll i vår online-närvaro, använder vi också det så kallade Google AJAX Search API, som koordinerar leveransen av enskilt innehåll till webbsidan för bättre prestanda. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen, inom ramarna för en intresseavvägning enligt artikel 6, avsnitt 1 lit. GDPR för en optimerad presentation av vårt erbjudande. Detta skapar också åtkomst till webbservrarna för Googles åtkomstdata när du besöker vår webbplats.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifika här.Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

All åtkomstdata raderas efter att du avslutat ditt besök på nätsidan.

Geolokalisering

I och med att du klickar på motsvarande knapp enligt artikel 6 avsnitt 1, se 1 lit. GDPR, godkänner du att landet från vilket du hämtar vår webbsida enligt din fastställda IP-adress, för att i förekommande fall vidarebefordra ett skräddarsytt och språkligt lämpligt erbjudande för din plats.

Uppgifterna som bearbetas här raderas, när du stänger din webbläsare. 

Hostingtjänster från tredje part

Inom ramarna för en bearbetning på vårt uppdrag, tillhandahåller en tredje part hostingtjänster för oss och visning av webbplatsen. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen, inom ramarna för en intresseavvägning för en korrekt presentation av vårt erbjudande enligt med artikel 6 avsnitt 1 se 1, lit, f GDPR. All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i angivna formulär i vår onlineshop, såsom beskrivs nedan kommer att behandlas på deras servrar. En bearbetning på andra servrar, äger endast rum inom ramarna som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör är belägen inom ett land i Europeiska unionen resp. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Datainsamling och -användning för kontraktsbehandling och vid öppnande av ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter, om du frivilligt ger dem till oss som en del av din beställning, när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna enligt artikel 6 avsnitt 1, se 1, lit. b GDPR för kontraktsbehandling resp. att behandla din kontaktansökan eller öppna kundkontot och utan dessa uppgifter kan vi inte genomföra beställningen och/eller kontoöppnandet resp. inte kunna vidaresända kontaktansökan. Vilka data som samlas i det specifika fallet, kan ses i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du tillhandahåller för att genomföra kontraktet och behandla dina förfrågningar.

Efter fullständigt slutförande av kontraktet eller borttagning av ditt kundkonto, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och raderas efter utgången av eventuella skattemässiga och kommersiella förvaringsperioder, om du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten till ytterligare dataanvändning, som är lagligt tillåten och om vilket vi informerar dig i denna förklaring. Borttagning av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras antingen genom ett meddelande till kontaktalternativet nedan eller via en för ändamålet avsedd funktion i kundkontot.

Hantering av personuppgifter i uppdrag 

Om vi behandlar personuppgifter i ditt uppdrag, skickar vi tillsammans med respektive beställning "Avtal om hantering av personuppgifter i uppdrag" enligt artikel 28 GDPR i bilagan (PDF) till orderbekräftelsen, som skickas till dig direkt via e-post efter din beställning. 

3. Dataöverföring

För fullgörande av kontraktet enligt artikel 6 avsnitt 1, se 1, lit. b GDPR skickar vi dina uppgifter till den speditör som ansvarar för leveransen, såvida det är nödvändigt för leverans av beställda varor. Som en del av denna process använder vi också en tjänsteleverantör för att framställa vår fraktetikett. Denna tjänsteleverantör är belägen inom ett land i Europeiska unionen resp. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 

Beroende på vilken betalningsmetod eller betalningstjänsteleverantör du väljer i beställningsprocessen, skickar vi vidare de betalningsdata som samlats in till det kreditinstitut som fått i uppdrag att genomföra betalningen eller till den valda betaltjänsten. Detta gäller även för utförandet av kontraktet på grundval av artikel 6, avsnitt 1 se, 1 lit. b GDPR. Delvis samlar de valda betalningstjänstleverantörerna själva in dessa uppgifter, förutsatt att du registrerar ett konto där. I detta fall måste du logga in hos betalningstjänsteleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. I det avseendet gäller dataskyddsförklaringen från respektive betalningstjänstleverantör.
 

4. Dataanvändning vid betalningsbehandling

Kreditvärdighetskontroll, betalning efter fakturering eller autogiro

Om vi levererar i förväg, t.ex. vid betalning efter fakturering eller autogiro, är det nödvändigt för att avtalet ska ingås, att få en identitets- och kreditvärdighetsupplysning från specialiserade serviceföretag (företagsupplysningsbyråer). Detta tjänar till att skydda våra berättigade intressen, i samband med en intresseavvägning, för att minimera uteblivna betalningar. För detta ändamål överför vi dina personuppgifter som krävs för en kreditvärdighetskontroll till följande företag:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Deutschland, Telefon +49 30473929-000

Lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter, friheter och berättigade intressen kommer att beaktas. Du har möjlighet att presentera din synvinkel och bestrida beslutet genom att kontakta nedan angivna kontaktalternativ.

Efter fullständigt slutförande av kontraktet kommer dina uppgifter att raderas för detta ändamål, om du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten till ytterligare dataanvändning, som är tillåten enligt lag och om vilket vi informerar dig i detta meddelande.

5. E-post-nyhetsbrev och postreklam

E-post-reklam med registrering till nyhetsbrevet

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, använder vi de uppgifter som krävs eller separat tillhandahålls av dig för att regelbundet skicka dig vårt e-post-nyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1, se 1 lit. a GDPR för att analysera ditt användarbeteende efter att ha fått nyhetsbrevet. Vi genomför denna analys med hjälp av cookies, som finns lagrade i din webbläsare för detta ändamål.

Naturligtvis kan du återkalla ditt samtycke till denna behandling och mottagande av nyhetsbrevet när som helst med framtida verkan, genom att du åter avbeställer nyhetsbrevet i ditt kundkonto, genom avbeställningslänken i varje skickning eller genom ett meddelande till vår kundservice. Efter avbeställningen raderar vi analysdata och spärrar din e-postadress för denna användning, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten till ytterligare dataanvändning, som är tillåten enligt lag och om vilket vi informerar dig i detta meddelande.

Vi samlar in uppgifterna för nyhetsbrevet och sänder dem via tjänsteleverantören, som arbetar för oss inom ramarna för en bearbetning av vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer är belägna inom ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

E-post-reklam utan registrering till nyhetsbrevet och din protesträtt

Om vi får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har invändningar mot det, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka vanliga erbjudanden på liknande produkter, som den du redan köpt, från vårt sortiment via e-post. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen inom ramarna för en intresseavvägning för våra kunders reklamanspråk enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till vå kundservice, utan att det uppstår andra överföringskostnader än grundpriserna.

Nyhetsbrevet skickas som en del av en behandling på våra vägnar av en tjänsteleverantör, till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress. Denna tjänsteleverantör är belägen inom ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Postreklam

Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för egna reklamändamål, t.ex. att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per brev. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen inom ramarna för en intresseavvägning för våra kunders reklamanspråk enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

6. Integration av Trusted Shops Trustbadge

För visning av Trusted Shops kvalitetsutmärkelse och samlade bedömningar samt sortimentet av Trusted Shops produkter till köparen efter en beställning, är denna kopplad till Trusted Shops Trustbadge webbsida. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal marknadsföring av våra produkter enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

Trustbadge och de annonserade tjänsterna är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Köln, Tyskland.

Vid hämtning av Trustbadge, sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som t.ex. innehåller din IP-adress, datum och tid för hämtningen, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar hämtningen. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över sju dagar efter ditt besök på nätsidan. Ytterligare personuppgifter överförs endast till Trusted Shops, om du har beslutat dig för använda Trusted Shops produkter efter beställningen eller att du redan har registrerat dig för användningen. I detta fall gäller avtalet mellan dig och Trusted Shops.

7. Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår nätsida attraktivt och möjliggöra användning av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökning, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal presentation av våra produkter enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

Cookies är små textfiler, som automatiskt sparas på din dator. Några av de cookies vi använder raderas åter efter utgången av browser-sessionen, alltså efter att du stängt av din browser (s.k. sessionscookies). Andra cookies blir kvar på din dator och ger oss eller våra partnerföretag möjligheten, att känna igen din browser vid nästa besök (beständiga cookies). Du hittar varaktigheten för lagringen i översikten till cookie-inställningarna i din browser. Du kan själv ställa in din browser, så att du informeras om användningen av cookies, så att du från fall till fall kan fatta beslut om godkännande av cookies, eller att generellt utesluta dem. Varje browser skiljer sig åt på sättet, hur den hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, vilket förklarar hur du ändrar dina cookie-inställningar. Dessa kan hittas för respektive webbläsare under följande länkar:

Google Tag Manager

För förvaltning av tjänster för användningsbaserad reklam använder vi Google Tag Manager. Verktyget Tag Manager i sig är en cookielös domän och registrerar inga personuppgifter. Snarare är verktyget ansvarigt för att utlösa andra taggar, vilka i sin tur kan samla in data - du kommer att informeras enligt denna deklaration. Om du har gjort en deaktivering på domän- eller cookienivån, kommer den att fortsätta att fungera för alla tracking-tags, som implementerats med Google Tag Manager.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

För analys av webbsidor använder denna nätsida Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal presentation av våra produkter enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.
 

Google (Universal) Analytics använder metoder som gör att du kan analysera användningen av webbplatsen, till exempel cookies. Den automatiskt inhämtade informationen om din användning av denna nätsida överförs som regel till en server av Google i USA och sparas där. I händelse av en aktivering av IP-anonymisering på denna nätsida, kommer först din IP-adress att förkortas inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen av Google till en server i USA och förkortas där. Den inom ramarna för Google Analytics från din webbläsare anonymiserade överförda IP-adressen, sammanförs i princip inte med andra data av Google. Efter ändamålet och att vi avslutar användningen av Google Analytics, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas.
 

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifikat här . Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
 

Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta uppgifter, som genereras av cookien, och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera den browser-plugin som finns på följande länk: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 

Alternativt till Browser-Plugin kan du klicka  här, för att i framtiden förhindra registrering av Google Analytics på denna nätsida. Då placeras en Opt-Out-Cookie på din dator. För att radera dina cookies, måste du klicka på länken igen.
 

Användning av econda för webbanalys

För webbplatsanalys samlas data automatiskt in och sparas på denna webbplats med hjälp av teknologi från econda GmbH (www.econda.de), från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal presentation av våra produkter enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

För detta kan cookies användas. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter om pseudonymens bärare utan ett uttryckligt samtycke till detta. Efter ändamålet att vi avslutat av användningen av econda, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan göra invändningar mot datainsamling och -lagring när som helst med framtida verkan, genom att du klickar på denna länk. Efter din invändning, placeras en Opt-Out-Cookie på din dator. För att radera dina cookies, måste du klicka på länken igen.

Användning av Hotjar för webbanalys

För webbplatsanalys samlas data automatiskt in och sparas på denna webbplats med hjälp av teknologier från Hotjar Limited (www.hotjar.com), från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal presentation av våra produkter enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

För detta kan cookies användas. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter om pseudonymens bärare utan ett uttryckligt samtycke till detta. Efter ändamålet och att vi avslutat användningen av Hotjar, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan göra invändningar mot datainsamling och -lagring när som helst med framtida verkan, genom att du klickar på denna länk. Efter din invändning, placeras en Opt-Out-Cookie på din dator. För att radera dina cookies, måste du klicka på länken igen.

Användning av Convert för A/B- och multivariat-tester och för webbanalys

För webbplatsanalys och genomförande av A / B och multivariata tester använder denna webbplats tekniker från Convert Insights, Inc. (www.convert.com) för att samla in och spara automatiska data (t.ex. så kallade "conversions", beställningsnummer och -värde), från vilken användarprofil skapas genom att använda pseudonymer. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal presentation av våra produkter enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

För detta kan cookies användas. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter om pseudonymens bärare utan ett uttryckligt samtycke till detta. Efter ändamålet och att vi avslutat användningen av Convert, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Convert Insights, Inc. har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifikat här. Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan göra invändningar mot datainsamling och -lagring när som helst med framtida verkan, genom att du klickar på denna länk.

Google reCAPTCHA

För att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot spam använder vi Googles reCAPTCHA-tjänst inom ramen för en del formulär på denna webbplats. Google reCAPTCHA är ett erbjudande från Google Ireland Limited ("Google"), ett företag som drivs och registrerats enligt irländsk lag med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.com). Syftet är enligt artikel 6, avsnitt 1, s. 1, lit. f i GDPR att tillvarata vårt legitima intresse angående skydd av vår webbplats mot missbruk samt bevara en problemfri presentation av vår onlinenärvaro. 
Vid användning av Google reCAPTCHA kan enskilda data som behövs för Google reCAPTCHA:s funktioner överföras till Google, som i synnerhet IP-adressen är en del av. I den utsträckning informationen överförs till och lagras på Googles servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-USA:s Privacy Shield. Du kan se ett gällande certifikat här . Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield. Ytterligare information om dataskyddsriktlinjer från Google Inc. hittar du under https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/
 

8. Reklam via marketing-nätverk

Google DoubleClick Cookie

Den genom cookien skapade informationen om besök på denna nätsida, överförs som regel till en server av Google i USA och sparas där. IP-adressen kommer att förkortas genom att aktivera IP-anonymiseringen på denna nätsida före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsanslutna stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fulla IP-adressen av Google till en server i USA och förkortas där. Den inom ramarna för Google Analytics från din webbläsare överförda IP-adressen sammanförs inte med andra data av Google. Efter ändamålet att vi avslutat användningen av Google DoubleClick, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Ytterligare databehandling äger endast rum, om du har kommit överens med Google om att din webb- och apphistorik kan kopplas till ditt Google-konto av Google och information från ditt Google-konto kan användas för personalisering av annonser som du kan se på internet. Är du i detta fall inloggad hos Google under besöket på vår webbsida, använder Google dina data tillsammans med

Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att associera dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifikat här. Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan via Google avaktivera användningen av cookies, genom att du hämtar Google visningsuppgifter. Dessutom kan du hos Digital Advertising Alliance  få information om placering av cookies och göra inställningar för detta. För avaktivering placeras delvis en Opt-Out-Cookie på din dator. För att radera dina cookies, måste du klicka på länken igen.

Google Dynamic Remarketing och Google Analytics Audiences

Vi använder Google Dynamic Remarketing och Google Analytics-Audiences för att marknadsföra denna webbplats på Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. För detta sätts vid ditt besök på vår webbsida en så kallad Remarketing Cookie av Google och används dessutom en Google Analytics Cookie. I detta fall tillåter båda cookies automatiskt intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt CookieID och baserat på sidorna du besöker. Efter ändamålet att vi avslutat användningen av Google Dynamic Remarketing och Google Analytics, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas. Användningen av detta verktyg tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en optimal marknadsföring av vår webbsida enligt artikel, 6 avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR.

Ytterligare databehandling äger endast rum, om du har kommit överens med Google om att din webb- och apphistorik kan kopplas till ditt Google-konto av Google och information från ditt Google-konto kan användas för personalisering av annonser som du kan se på internet. Är du i detta fall inloggad hos Google under besöket på vår webbsida, använder Google dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att associera dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google Dynamic Remarketing och Google Analytics är erbjudanden från Google LLC (www.google.com). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifikat här. Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan avaktivera Remarketing-cookien via denna länk. Dessutom kan du klicka på denna länk, för att i framtiden förhindra registrering av Google Analytics på denna nätsida. Då placeras en Opt-Out-Cookie på din dator. För att radera dina cookies, måste du klicka på länken igen.

Dessutom kan du hos  Digital Advertising Alliance  få information om placering av cookies och göra inställningar för detta.

BingAds Retargeting

Vi använder BingAds för att marknadsföra denna webbplats i Bing, Yahoo, och MSN-sökresultat, såväl som tredje parts webbplatser. För detta ändamål, när du besöker vår webbplats, placeras automatiskt en cookie med hjälp av ett pseudonymt CookieID, vilket möjliggör en intressebaserad reklam baserat på sidorna du besöker. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal marknadsföring av vår nätsida enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR. Efter ändamålet och slutet av användningen av BingAds Retargeting, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas.

BingAds är ett erbjudande från Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se ett aktuellt certifikat här. Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den sistnämnda fastställt en lämplig nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan avaktivera Remarketing-cookien via denna länk. Dessutom kan du hos Digital Advertising Alliance  få information om placering av cookies och göra inställningar för detta.

LinkedIn Insight & Conversion Tag

Via reklampartnern LinkedIn Corporation annonserar vi om denna webbplats via LinkedIn-onlineplattform (www.linkedin.com). För detta ändamål, när du besöker vår webbplats, placeras en cookie av denna leverantör automatiskt, med hjälp av ett pseudonymt CookieID, vilket möjliggör en intressebaserad reklam baserad på sidorna du besöker. Detta tjänar till att tillvarata våra berättigade intressen för en intresseavvägning för en optimal marknadsföring av vår nätsida enligt artikel 6, avsnitt 1, se 1 lit. f GDPR. Efter ändamålet att vi avslutat användningen av LinkedIn Insight & Conversion Tag, kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Du kan avaktivera Remarketing-cookien via denna länk. Dessutom kan du hos Digital Advertising Alliance  få information om placering av cookies och göra inställningar för detta.

9. Sändning av utvärderingspåminnelser via e-post

Om du ger oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning, använder vi din e-postadress som en påminnelse att lämna in en utvärdering av din beställning via vårt utvärderingssystem. Detta samtycke kan du återkalla när som helst genom avanmälningslänken i e-postmeddelandet eller ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan.

10. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som berörd har du dessutom följande rättigheter:

 • enligt artikel 15 GDPR, har du rätt att kräva information om de personuppgifter som behandlas av oss inom angiven omfattning;
 • enligt artikel 16 har GDPR har du rätt att utan dröjsmål kräva korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter lagrade hos oss,
 • enligt artikel 17 har GDPR har du rätt att kräva radering av dina personuppgifter lagrade av oss, såvida inte ytterligare behandling krävs för
  • att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
  • att uppfylla en rättslig skyldighet;
  • skäl av allmänt intresse eller
  • det är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav;
 • enligt artikel 18 GDPR har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, såvida
  • uppgifternas riktighet bestrids av dig;
  • bearbetningen är olaglig, men du avvisar dess radering;
  • vi inte behöver uppgifterna längre, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav eller
  • du har inlämnat en protest mot bearbetningen enligt artikel 21 GDPR;
 • enligt artikel 20 GDPR har du rätt att erhålla dina personuppgifter, som du har lämnat oss, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller begära överföring till en annan ansvarig person;
 • enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din normala bostadsort eller ditt jobb eller vårt huvudkontor.

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, korrigering, begränsning av behandling eller radering av data samt återkallande av ett givet samtycke eller invändning mot en viss användning av data, vänligen kontakta den dataskyddsansvariga i vårt företag:
 

Onlineprinters GmbH

Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83 
90762 Fürth
 

dataprotection@onlineprinters.se
 

Protesträtt

I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter inom ramarna för en intresseavvägning av våra berättigade intressen som förklaras ovan, kan du motsätta dig bearbetningen med framtida verkan. Om bearbetningen är avsedd för direktmarknadsföring, kan du utöva denna rätt när som helst såsom beskrivs ovan. Om bearbetningen sker för andra ändamål har du bara rätt till invändning om det finns skäl som uppstår till följd av din särskilda situation.

Efter användning av din protesträtt, kommer vi inte längre att bearbeta dina personuppgifter för dessa ändamål, om vi inte kan bevisa oss vara tvingade till bearbetning av legitima skäl som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller att bearbetningen är till för att verkställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen är avsedd för direktmarknadsföring. Då behandlar vi inte dina personuppgifter vidare för detta ändamål. 

2019-06-13


 

PDF-nedladdning

Du kan spara och/eller skriva ut filen. Klicka här

Du behöver det kostnadsfria programmet Adobe Reader, för att kunna öppna filen. Klicka här för att ladda ned programmet.