Kundservice:  08 55 11 49 47    Mndag - Fredag kl. 08.00 - kl. 18.00  |  Kontaktformulr

Onlineprinters: ledare i kvalitet

PSO-certifiering Onlineprinters

Onlineprinters har i och med sin PSO-certifiering även satt vidarebearbetningen på prov som första tryckeri i Tyskland. Resultat: toppkvalitet.

För kontrollerbara tryckresultat

Med ProzessStandard Offsetdruck (PSO) kan produktionen av trycksaker från dataregistrering fram till den färdiga tryckprodukten kvalitativt säkras. Fram till nu låg fokusen främst på färgkonsistensen. Vid den senaste revisionen i augusti 2017 utvidgades certifieringen nu till tryckvidarebearbetning, dvs. falsning, skärning, stansning och häftning, fram till färdig förpackning. Resultat för revisionen: Onlineprinters uppfyller kraven till 100 procent.

Revisionen av onlinetryckeriet utfördes av Ugra, det schweiziska kompetenscentrumet för tryck- och medieteknik. De sysslar med standardisering och normgivning inom tryckindustrin. En revision på plats och en utvärdering i testlaboratoriumet i St. Gallen säkerställer en enhetlig utvärdering.

Kunder får fördel av PSO-certifieringen:

  • Färgåtergivning i tryckresultatet genom fastställda standarder
  • Konstant, hög produktkvalitet i hela upplagan
  • Snabb leverans genom normerade processer i tryck och vidarebearbetning.


Lär dig mer om temat certifierad kvalitet!

© 2009 diedruckerei.de, Shoplösung powered by WEBSALE AG