bild av
Hållbart inköp | Onlineprinters
ver 1 miljon njda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   M-fr 8-18:00

HÅLLBART INKÖP

Miljöskyddet spelar en stor roll för alla upphandlingar av material och maskiner. Vi förlitar oss på effektiva produktionsmedel som producerar resurseffektivt, samtidigt som det sparar kostnader för våra kunder.

Som tryckeri arbetar vi givetvis med papper. Detta är huvudsakligen producerat av träfibrer och är således baserat på en förnyelsebar råvara. Men eftersom skogarna också är grunden för allt liv för människor och djur, är det viktigt att bibehålla dem för framtida generationer. Det är därför vi föredrar att köpa certifierat papper från hållbart skogsbruk. För detta ändamål samarbetar vi med olika organisationer, som garanterar en hållbar användning av naturresurser.

FSC®

Ett exempel på FSC®-certifierat papper hos Onlineprinters är 170 g/m² ”FSC® mix“-konsttryckpapper. Detta består av en kombination av material från FSC®-certifierade fibrer och ”FSC® Controlled Wood”. ”Forest Stewardship Council” (FSC®) är en internationell, ideell organisation som har skapat det första certifieringssystemet för ett hållbart skogsbruk och driver och underhåller detta. Samtidigt används också uttrycket ”FSC®” som synonym för certifieringssystemet eller kvalitetsstämpeln, med vilket träprodukter märks som produkter från FSC®-certifierade skogar. FSC®-systemet grundades för certifiering av skogsbruk för att säkerställa ett hållbart utnyttjande av skogarna. Detta omfattar tillvaratagande och förbättring av ekonomiska, ekologiska och sociala funktioner inom skogsbruk. Av denna anledning har FSC®utvecklat en allmän, gränsöverskridande enhetlig standard, som består av tio principer och kriterier, och bara kan tillämpas på det nationella planet genom en konkretisering av indikatorer.

PEFCTM

Vi erbjuder bland annat 90g/m²-konsttryckpapper i matt och glättat utförande, vilka är ”PEFC™ 100 procent“-certifierade. Det papper som används innehåller därmed 100 procent ”PEFC™-certifierat“ material från skogar som förvaltas på ett hållbart sätt. 90g/m²-konsttryckpapper utmärker sig genom en glättad yta och mycket bra bildåtergivning, och är på grund av sitt attraktiva pris-prestanda-förhållande en av våra mest omtyckta papperstyper. 

”Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™“ (PEFC™) (svenska: ”Certifieringssystem för hållbart skogsbruk“) är ett internationellt skogscertifieringssystem. Det är den globalt sett största oberoende organisationen för säkerställande och kontinuerlig förbättring av hållbart skogsbruk där man garanterar ekologiska, sociala och ekonomiska normer.

 

DEN BLÅ ÄNGELN

Det utmärkta returpapperet med den Blå Ängeln, som finns i vårt sortiment, är gjort av 100 procent returpapper och på grund av sin 1,3-faldiga volym förmedlar det en hög kvalitetskänsla och en optimal opacitet (papperets ogenomskinlighet). Du hittar detta bland annat under kategorin brevpapper. 

Den Blå Ängeln är den första och äldsta miljöskyddsrelaterade märkningen i världen för produkter och tjänster. Kvalitetsstämpeln skapades 1978 och tilldelas produkter och tjänster som är särskilt miljövänliga ur ett helhetsperspektiv. Tilldelningen av den Blå Ängeln grundar sig på skydd av klimat, vatten och resurser samt hälsa och miljö. Den Blå Ängeln är medlem i Global Ecolabelling Network (GEN), som är en sammanslutning av nationella miljömärkningsorganisationer från hela världen, och engagerar sig därigenom för miljöskydd även på en internationell nivå.