bild av
Miljövänlig produktion | Onlineprinters
Över 1 miljon nöjda kunder
Gratis leverans
Snabbtryck & expressleverans

08 55 11 49 47   Må-fr 8-18:00

MILJÖVÄNLIG PRODUKTION

Vi använder den mest moderna produktions-, mät- och reglertekniken för att uppnå en hög grad av miljövänlighet. Det är inte bara bra för miljön, det gör det också möjligt för oss att erbjuda förstklassiga trycksaker till låga priser. 

Men all teknik kräver ju någon som sköter om den. Det är vår personal som utgör kärnan i vårt miljöarbete och är en garanti för att vi samtidigt har en hög tryck- och efterbehandlingskvalitet. Vi satsar därför på experter från regionen, på vår egen produktion och kvalitetssäkring liksom kontinuerlig utbildning av vår personal.

Prepress - plåtexponering

I princip producerar vi tryckbeställningar i ett så kallat samtryck. Det innebär att fler tryckbeställningar med samma papperstyp och vikt produceras samtidigt. Därigenom utnyttjar vi tryckplåtar och pappersark på ett optimalt sätt, gör något gott för miljön och kan producera billigare för våra kunder. 

För varje tryckbeställning i offsettryck krävs individuella tryckplåtar. I tryckpressen ombesörjer dessa att de fyra grundfärgerna cyan, magenta, gult och svart appliceras på tryckarket och därigenom uppstår en perfekt tryckbild. 

Till skillnad från konventionell prepress, som förutsätter att filmer och filmmontage exponeras i flera steg före exponeringen av tryckplåten, sker exponeringen hos oss sedan några år tillbaka direkt på tryckplåten. I digital prepress talar man här om den så kallade ”Computer to Plate”-metoden (CTP). 

När det gäller miljöskydd innebär detta en stor fördel i jämförelse med den mer komplicerade ”Computer to Film”-metoden. Genom att minimera antalet arbetssteg, minskar behovet av tillsatsmaterial såsom film, filmkemikalier och sköljvatten, och de utsläpp av växthusgaser som vanligtvis genereras i detta sammanhang minskar. 

Nödvändiga material som exempelvis gummering, sköljvatten och framkallningsvätska för tryckplåtar reduceras till ett minimum genom toppmodern teknik från Agfa. Alla avfallsprodukter återvinns i stor utsträckning och överlämnas med en fullständigt dokumenterad avfallshanteringslista till vårt serviceföretag. 

De aluminiumtryckplåtar vi använder återvinns till 99 procent och hittar därmed en väg tillbaka i kretsloppet för råvaror.

Tryckning och efterbehandling

Vår maskinpark består bland annat av mycket moderna arkoffset-tryckpressar från Heidelberger Druckmaschinen AG och digitaltryckpressar från HP. 

Allmänna förbrukningsmaterial

Beroende på vilken typ av tryckpress vi använder så trycker vi, om möjligt, utan tillsats av alkohol som drivmedel, eller åtminstone med en mindre mängd alkohol. Genom att använda speciella rengöringsdukar kan vi uppnå en besparing på cirka 70 procent när det gäller rengöringsmedel och därigenom minskar nedsmutsningen av rengöringsmedlet till ett minimum. Dessutom används till övervägande delen biologiska rengöringsmedel. 

Central bläckmatning

Bläckmatningen till våra tryckpressar sker via 300 kg utbytbara behållare av metall. Fördelen med detta är att inga små färgburkar eller bläckpatroner behöver användas. Onödigt ”plastavfall” kan därigenom undvikas helt och hållet. 

En 300 kg utbytbar behållare med en enda grundfärg motsvarar 150 patroner med samma färg. På så sätt sparar vi på bara en vecka in flera tusen plastfärgspatroner. Ytterligare en fördel med 300 kg-behållare är att denna i motsats till bläckpatronerna kan tömmas helt och hållet, vilket gör att inga färgrester finns kvar i behållaren, utan denna kan återanvändas. 

Makulatur

Som brukligt vid arkoffsettryck, måste varje tryckbeställning tryckas med ett så kallat ”startark". Dessa är absolut nödvändiga för att förbereda alla maskininställningar som krävs (passnoggrannhet, radförskjutning, bläck, osv.), för att tryckningen av produkten ska kunna ske på den egentliga kvalitetsnivån. För att få så litet spill (makulatur) som möjligt, satsar vi på en kontinuerlig övervakning av maskinkvaliteten. Detta sker genom intervallstyrda serviceinsatser av tekniker från tryckpresstillverkarna. 

Genom att använda "Prinect InPress Control”-system, som automatiskt kontrollerar bläckappliceringen på arket när maskinen är igång, reduceras antalet oanvändbara ark till ett minimum.

Varför slösa energi? På jakt efter möjligheter att spara energi, har vi upptäckt resurser som redan finns: Vi återvinner spillvärme från maskiner, kompressorer och varmvattenledningar genom värmeväxlare, och kan därigenom värma upp hela tryckhallen utan någon extra energi. 

Dessutom säkerställs optimala vattenbesparingar genom filteranläggningar. Förbrukningsstyrda kompressorer, fläktar och luftskåp sörjer för en effektiv energianvändning. 

I princip gäller detta motto inom vårt företag: Förebyggande av avfall är av största vikt. Eftersom det bästa avfallet är det som aldrig uppstår. Avfallsprodukter som inte kan undvikas sorteras i olika materialgrupper, för att sedan återanvändas eller lämnas till avfallshanteringen. 

Miljön skonas, även i liten skala: Ytterligare en åtgärd för att skydda miljön är konsekvent återvinning av bläck- och tonerpatroner inom kontorssektorn.